DECRET nr. 1123 din 18 decembrie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 23 decembrie 2013