HOTĂRÂRE nr. 349 din 11 mai 2016 privind declararea zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se declară zona naturală "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural, cu denumirea "Parcul Natural Văcăreşti".
Art. 2
Se instituie regimul de arie naturală protejată pentru zona naturală "Acumulare Văcăreşti".
Art. 3
Parcul Natural Văcăreşti se delimitează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

ANEXĂ: DESCRIEREA limitelor pentru Parcul Natural Văcăreşti
SECŢIUNEA 1: Descrierea limitelor
Limitele Parcului Natural Văcăreşti sunt constituite de către limita exterioară a drumurilor de contur de pe coronamentul digului Acumulării Văcăreşti:
a)limita nord-estică (dinspre Splaiul Unirii): porneşte pe drenul perimetral de la baza taluzului extern, la intersecţia Splaiul Unirii cu Strada Glădiţei şi continuă în linie dreaptă, în lungul digului şi şoselei, urmărind marginea dinspre Splaiul Unirii a spaţiului verde, spre sud-est, pe o lungime de 1.340 m, până în colţul nord-estic al amenajării, în dreptului canalului de deversare;
b)limita estică (dinspre şoseaua Vitan-Bârzeşti): porneşte înspre sud pe drenul perimetral de la baza taluzului extern, din dreptul canalului de deversare, pe un traseu rectiliniu, urmărind marginea dinspre şoseaua Vitan-Bârzeşti a spaţiului verde, pe o lungime de 925 m;
c)limita sudică (dinspre Şoseaua Olteniţei): urmăreşte conturul amenajării hidrotehnice, mai întâi înspre vest, pe o lungime de 310 m, apoi înspre sud-vest, pe o lungime de 440 m, până în dreptul intrării dinspre strada Săvineşti, apoi înspre nord-vest, pe o lungime de 415 m, până în dreptul intrării dinspre strada Ionescu Florea. De aici, limita continuă printr-o inflexiune în interior, în lungime de 220 m, în dreptul străzii Lunca Bârzeşti, apoi continuă din nou înspre vest, pe o lungime de 240 m, până în colţul sud-vestic al amenajării;
d)limita vestică (dinspre Calea Văcăreşti): urmăreşte tot marginea amenajării hidrotehnice, mai întâi pe marginea superioară a lacului, apoi în lungul drenului perimetral de la baza taluzului extern, înspre nord, aproape rectiliniu, pe o lungime de 1.450 m, până în colţul nord-vestic al amenajării.
SECŢIUNEA 2: Harta Parcului Natural Văcăreşti
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 13 mai 2016