ORDIN nr. 2140 din 12 martie 2013 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti
Având în vedere Referatul nr. 502/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului de declasare parţială,
în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Imobilul "Casă", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19307, se declasează parţial.
(2)Se menţine regimul de monument istoric pentru faţadele de nord, vest şi sud.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 19 aprilie 2013