HOTĂRÂRE nr. 50 din 18 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi suspendarea Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma deliberărilor din şedinţa din data de 18 iunie 2014,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:
Art. 1
Termenul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014.
Art. 2
Se suspendă până la data de 31 decembrie 2014 aplicarea prevederilor Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010*).
_______
*) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul electronic al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 23 iunie 2014