HOTĂRÂRE nr. 1063 din 26 noiembrie 2014 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Numărul maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti prevăzut în nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 92 de posturi de personal auxiliar de specialitate.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 875 din data de 2 decembrie 2014