HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 aprilie 2016 pentru aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare
În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă "Standardele de evaluare a bunurilor"*), care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.
(2)"Standardele de evaluare a bunurilor" includ integral Standardele internaţionale de evaluare IVS (International Valuation Standards), ediţia 2013, şi Standardele europene de evaluare (EVS).
(3)Orice trimitere din legislaţia în vigoare la Standardele internaţionale de evaluare se consideră trimitere la "Standardele de evaluare a bunurilor" aprobate prin prezenta hotărâre.
Art. 2
Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 2/2015 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, se abrogă la data de 1 iulie 2016.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

_______
*) "Standardele de evaluare a bunurilor" se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 20 aprilie 2016