HOTĂRÂRE nr. 506 din 18 iunie 2014 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate.
(2)Se aprobă trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia.
Art. 2
(1)Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuinţele din blocurile de locuinţe pentru tineri prevăzute la art. 1 stabilesc valorile de vânzare şi efectuează operaţiunile de publicitate imobiliară.
(2)Stabilirea valorilor de vânzare ale locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor art. 192 alin. (21) şi (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Terenurile aferente blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în prezenta hotărâre, rămân sau trec, după caz, în condiţiile legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ - teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Locuinţele prevăzute în prezenta hotărâre sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pot vinde în condiţiile prevăzute de această lege şi numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: LISTA cuprinzând blocurile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în domeniul public al statului şi trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului şi care rămân în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

Nr. crt.

Denumirea construcţiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/imobilului

1.

Judeţul Alba

 

1.1

Locuinţe pentru tineret - Str. Narciselor nr. 2, oraşul Cugir

Aria desfăşurată construită = 2.015 m2

Total locuinţe: 26

Valoare de inventar = 2.269.148,00 lei

1.2

Str. 21 Decembrie 1989 nr. 156, bl. HD6, oraşul Cugir, judeţul Alba

Aria desfăşurată construită = 983,26 m2

Total locuinţe: 12

Valoare de inventar = 1.352.222,00 lei

 

Total locuinţe judeţul Alba

Număr locuinţe: 38

2.

Judeţul Mureş

 

2.1

Bloc de locuinţe ANL, Str. Bazei nr. 69M, oraşul Ungheni, judeţul Mureş

Aria desfăşurată construită = 4.653,66 m2

Total locuinţe: 42

Valoare de inventar = 3.735.228,95 lei

 

Total locuinţe judeţul Mureş

Număr locuinţe: 42

3.

Judeţul Prahova

 

3.1

Bloc de locuinţe 9A, Str. Brânduşelor nr. 9, oraşul Sinaia, judeţul Prahova

Aria desfăşurată construită = 1.867,30 m2

Total locuinţe: 23

Valoare de inventar = 2.295.232,30 lei

3.2

Bloc de locuinţe 9B, Str. Brânduşelor nr. 11, oraşul Sinaia, judeţul Prahova

Aria desfăşurată construită = 1.843,60 m2

Total locuinţe: 19

Valoare de inventar = 2.141.856,22 lei

3.3

Bloc de locuinţe 9C, Str. Brânduşelor nr. 13, bl. 9C, oraşul Sinaia, judeţul Prahova

Aria desfăşurată construită = 1.843,60 m2

Total locuinţe: 19

Valoare de inventar = 2.520.249,54 lei

3.4

Bloc de locuinţe 12, Str. Brânduşelor nr. 15, oraşul Sinaia, judeţul Prahova

Aria desfăşurată construită = 1.843,60 m2

Total locuinţe: 19

Valoare de inventar = 2.248.244,14 lei

3.5

Str. Brânduşelor nr. 17, bl. 13, oraşul Sinaia, judeţul Prahova

Aria desfăşurată construită = 1.843,60 m2

Total locuinţe: 19

Valoare de inventar = 2.786.117,30 lei

 

Total locuinţe judeţul Prahova

Număr locuinţe: 99

4.

Judeţul Sibiu

 

4.1

Str. prof. Aurel Decei nr. 1A, bloc 18, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

Aria desfăşurată construită = 1.003,54 m2

Total locuinţe: 16 (158-164, 166, 167, 170-172, 175-178)

Valoare de inventar = 916.008,73 lei

4.2

Str. prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4B, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

Aria desfăşurată construită = 3.101,10 m2

Total locuinţe: 37 (37-41, 43-46, 48-70, 72-74, 77, 78)

Valoare de inventar = 2.160.068,61 lei

4.3

Str. prof. Aurel Popa nr. 1 A, bloc 4A, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

Aria desfăşurată construită = 1.068,55 m2

Total locuinţe: 12 (18, 19, 21, 23-25, 27-29, 31-33)

Valoare de inventar = 749.629,90 lei

 

Total locuinţe judeţul Sibiu

Număr locuinţe: 65

5.

Judeţul Suceava

 

5.1

Str. Podu Verde, bl. 1, tr. C+D, municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava

Aria desfăşurată construită = 1.870,32 m2

Total locuinţe: 24

Valoare de investiţie = 1.159.900,68 lei

 

Total locuinţe judeţul Suceava

Număr locuinţe: 24

6.

Judeţul Vrancea

 

6.1

Bloc de locuinţe F, str. Pictor Grigorescu nr. 4A, oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea

Aria desfăşurată construită = 536,40 m2

Total locuinţe: 6

Valoare de inventar actualizată = 624.823,48 lei

 

Total locuinţe judeţul Vrancea

Număr locuinţe: 6

7.

Municipiul Bucureşti

 

7.1

Aleea Cioplea nr. 3-5, căminul 1, sectorul 3, municipiul Bucureşti

Aria desfăşurată construită = 2.573,75 m2

Total locuinţe: 45

Valoare de inventar = 4.272.049,00 lei

7.2

Aleea Cioplea nr. 3-5, căminul 2, sectorul 3, municipiul Bucureşti

Aria desfăşurată construită = 2.573,75 m2

Total locuinţe: 45

Valoare de inventar = 4.272.049,00 lei

7.3

Str. Alexander von Humbold nr. 3, sectorul 3, municipiul Bucureşti

Aria desfăşurată construită = 4.493,00 m2

Total locuinţe: 62

Valoare de inventar = 9.413.943,00 lei

 

Total locuinţe municipiul Bucureşti

Număr locuinţe: 152

 

TOTAL GENERAL LOCUINŢE

426

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 460 din data de 24 iunie 2014