RECTIFICARE din 19 aprilie 2013 la Decretul nr. 321/2013 privind conferirea unor decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013
La Decretul nr. 321/2013 privind conferirea unor decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013, se face următoarea rectificare:
- la art. 6 prima liniuţă, în loc de: "- domnului Ion Cândea," se va citi: "- domnului Ion Cîndea,".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 19 aprilie 2013