Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Hotarirea 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

...litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci."59.Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică efectuează toate lucrările dispuse de preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2013 in M.Of. 94 din 14-feb-2013

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...i)creditarea de toate tipurile;(ii)acceptarea garanţiilor şi a angajamentelor din partea instituţiilor de credit străine de către instituţiile juridice naţionale şi proprietarii unici;(iii)furnizarea şi transferul de informaţii financiare, precum şi prelucrarea datelor financiare şi furnizarea software- ului aferent de către furnizorii de alte servicii financiare; şi(iv)serviciile de consultanţă şi alte servicii financiare auxiliare legate de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Acord din 30-oct-2016 ECONOMIC ŞI COMERCIAL CUPRINZĂTOR (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...financiare de la articolul 13.1, în ceea ce priveşte:(a)creditarea de toate tipurile;(b)acceptarea garanţiilor şi a angajamentelor din partea instituţiilor de credit străine de către instituţiile juridice naţionale şi proprietarii unici;(c)furnizarea şi transferul de informaţii financiare, prelucrarea datelor financiare şi software-ul aferent, astfel cum se descrie la punctul (xi) din definiţia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 11L

Hotarirea 592/2005 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005

...limbii şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;- servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;- achiziţia de software;- publicitate în mijloacele de informare în masă;- realizarea de sondaje şi studii;- achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2005 in M.Of. 569 din 01-iul-2005

Hotarirea 591/2006 pentru aprobarea destinaţiilor şi modului de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006, precum şi a modului de acordare a finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor şi acţiunilor destinate acestei activităţi

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;i)achiziţia de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor menţionate la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2006 in M.Of. 424 din 17-mai-2006

Ordinul 2241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 ''Susţinerea conectării şcolilor la broadband'' din domeniul major de intervenţie 3.1 ''Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor'' şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

...a proiectului9.1.Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei software de monitorizare10.Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect11.Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau al aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)12.Cheltuieli...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2008 in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Ordinul 66/1991 privind măsuri în scopul conservării fondului naţional de tipărituri şi alte materiale grafice şi audiovizuale şi al întocmirii statisticii naţionale asupra acestora

...de spectacole, anunţuri, afişe-proclamaţii, standarde, descrieri de invenţii, norme tehnice şi de funcţionare, materiale de publicitate şi reclamă, producţii software pe suport magnetic sau optic, diafilme, diapozitive, microfilme;c)în câte 1 (un) exemplar: teze de doctorat, video-casete.Art. 2Agenţii producători, persoane fizice sau juridice (întreprinderi poligrafice, companii, societăţi, ateliere, case de discuri, studiouri, producători individuali) efectuează trimiterea materialelor prevăzute la art. 1 la Biblioteca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 1991 in M.Of. 100 din 10-mai-1991

Regulamentul 282/15-mar-2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare)

...frecventare a site-urilor web;(f)ştiri, informaţii rutiere şi buletine meteorologice online;(g)informaţii online generate automat de un software din date specifice introduse de către client, precum date juridice şi financiare (în special date precum cotaţiile burselor de valori actualizate continuu, în timp real);(h)furnizarea de spaţiu publicitar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 martie 2011 in Jurnalul Oficial 77L

Decizia 2013/488/UE/23-sep-2013 privind normele de securitate pentru protecţia informaţiilor UE clasificate

...acestora."Sistem informatic şi de comunicaţii" (SIC) - a se vedea articolul 10 alineatul (2)."Contractant" înseamnă o persoană fizică sau juridică având capacitatea juridică de a încheia contracte."Material criptografic (criptat)" înseamnă algoritmi criptografici, module criptografice hardware şi software şi produse care includ detalii privind punerea în aplicare şi materialele asociate de documentare şi cele legate de chei."Produs...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 274L

Ordinul 952/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
c) achiziţionarea de clădire/spaţiu şi teren;
d) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 octombrie 2018 in M.Of. 857 din 09-oct-2018