Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 157 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Recomandarea 1700/15-sept-2021 privind programele interne de asigurare a conformităţii pentru controalele cercetării care implică produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare

...destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă punerea la dispoziţie în format electronic a unor astfel de produse software şi tehnologii pentru persoane fizice sau juridice, sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă, de asemenea, transmisia orală de tehnologie atunci când tehnologia
......alt mijloc electronic către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii, sau punerea la dispoziţia unor persoane fizice sau juridice, sau unor parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii, sub formă electronică, astfel de produse software şi tehnologii.
Atunci când
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 23 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 338L

Decizia 1031/24-iun-2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...2b(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus, sau pentru utilizarea în Belarus, de echipamente, de tehnologii sau de produse software destinate în principal pentru monitorizarea sau interceptarea, de către autorităţile din Belarus sau în numele acestora, a internetului sau a......financiară şi tehnică aferentă, menţionate la alineatul (1), dacă au motive întemeiate pentru a stabili că echipamentele, tehnologiile sau produsele software nu vor fi utilizate în scopul represiunii de către guvernul, organismele publice, întreprinderile publice sau agenţiile publice din Belarus ori...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 224Lbis

Regulamentul 1904/06-oct-2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...priveşte instalarea de echipamente informatice (cu alte cuvinte, de echipamente fizice) şi de reţele informatice şi servicii de implementare de software, inclusiv toate serviciile care implică servicii de consultanţă privind dezvoltarea şi implementarea de software. "Serviciile de consultanţă juridică" includ furnizarea de consultanţă juridică clienţilor în proceduri necontencioase, inclusiv în tranzacţii comerciale, care implică aplicarea sau interpretarea legii; participarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 6 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 259Lbis

Regulamentul 246/03-feb-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularele care trebuie utilizate pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale

...numai următoarele:|_| (a) închirierea unor sedii adecvate,|_| (b) achiziţionarea de echipamente de birotică, inclusiv material informatic (hardware şi software),|_| (c) cheltuielile cu personalul administrativ,|_| (d) cheltuielile generale,|_| (e) taxele juridice şi administrative?|_| da |_| nuDacă răspunsul este negativ, vă rugăm să utilizaţi lista costurilor eligibile prezentată în partea......dacă costurile eligibile vizează:|_| (a) închirierea unor sedii adecvate,|_| (b) achiziţionarea de echipamente de birou, inclusiv hardware şi software, costurile cu personalul administrativ, cheltuielile generale şi taxele juridice şi administrative.6.În cazul achiziţionării sediilor menţionate la întrebarea 5...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 51L

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; (cod 7220, 7223, 7250, 7260);26.elaborarea de produse software; (cod 7240);27.cooperare economică internaţională; (cod 6521, 6522, 6523);28.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;29.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;30.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A.

...telecomunicaţii şi de prestări servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperarea economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2001 al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Electrocentrale Deva' - S.A. - Filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice 'Termoelectrica - S.A.

...informatic şi de telecomunicaţii, precum şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii;21.elaborarea de produse software;22.cooperare economică internaţională;23.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;24.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;25.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 decembrie 2001 in M.Of. 774 din 04-dec-2001

Hotarirea 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

...litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci."59.Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică efectuează toate lucrările dispuse de preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 februarie 2013 in M.Of. 94 din 14-feb-2013

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Dobrogea' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002