Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 179 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Decizia (PESC) 2023/2874/18-dec-2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...care îşi au reşedinţa în Rusia de a controla sau a deţine orice funcţie în organele de conducere ale persoanelor juridice, ale entităţilor sau ale organismelor care furnizează astfel de servicii.(20)În plus, este oportun să se extindă interdicţia existentă privind furnizarea de servicii pentru a include şi furnizarea de produse software destinate gestionării întreprinderilor şi de produse software destinate proiectării şi fabricării industriale, sub rezerva unor exceptări şi derogări adecvate.(21......introduce următorul alineat:"(2b) Se interzice vânzarea, aprovizionarea, transferul, exportul sau furnizarea, în mod direct sau indirect, de produse software destinate gestionării întreprinderilor şi de produse software destinate proiectării şi fabricării industriale:a) către guvernul Rusiei; saub) către persoanele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 18 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 18-dec-2023

Regulamentul 2878/18-dec-2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...care îşi au reşedinţa în Rusia de a controla sau a deţine orice funcţie în organele de conducere ale persoanelor juridice, ale entităţilor sau ale organismelor care furnizează astfel de servicii.(20)În plus, Decizia (PESC) 2023/2874 extinde interdicţia existentă privind furnizarea de servicii pentru a include şi furnizarea de produse software destinate gestionării întreprinderilor şi de produse software destinate proiectării şi fabricării industriale, sub rezerva unor exceptări şi derogări adecvate.(21......introduce următorul alineat:"(2b) Se interzice vânzarea, aprovizionarea, transferul, exportul sau furnizarea, în mod direct sau indirect, de produse software destinate gestionării întreprinderilor şi de produse software destinate proiectării şi fabricării industriale, astfel cum sunt enumerate în anexa XXXIX:a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 18 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 18-dec-2023

Acord din 24-nov-2017 DE PARTENERIAT CUPRINZĂTOR ŞI CONSOLIDAT între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

...financiare, cu excepţia împrumuturilor de toate tipurile, a acceptării garanţiilor şi a angajamentelor acordate de instituţii de credit străine entităţilor juridice naţionale şi societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, a furnizării şi a transferului de informaţii financiare, a prelucrării de date financiare şi a furnizării software-ului aferent de către prestatorii de alte servicii financiare, de servicii de consiliere şi de alte servicii financiare auxiliare referitoare la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 ianuarie 2018 in Jurnalul Oficial 23L

Regulamentul 1228/16-iul-2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 în ceea ce priveşte cerinţele pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor inteligente şi a componentelor acestora

...existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.(226e) Funcţia de actualizare a software-ului este concepută pentru a suporta următoarele caracteristici funcţionale, ori de câte ori acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic:- modificarea funcţiilor menţionate la punctul 2.2, cu excepţia funcţiei de actualizare a software-ului în sine;- adăugarea de noi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 273L

Regulamentul 156/09-mar-2021 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)

...Regulament nr. 156 din 9 martie 2021 - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte actualizarea software-ului şi sistemul de gestionare a actualizării software-ului [2021/388] (*)(*)Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 9 martie 2021 in Jurnalul Oficial 82L

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Moldova' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Muntenia Nord' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Oltenia' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' -S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Banat' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Transilvania Nord' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002