Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1188 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 659.718 acte

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...plen şi pentru secretarii de şedinţă;h) asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

...şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate;i)organizează relaţiile Senatului cu parlamentele altor state sau cu organizaţiile parlamentare internaţionale;j)supune aprobării Senatului proiectul......se publică pe site-ul Senatului.(2)Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de către Biroul permanent cu aprobarea Comitetului liderilor.(3)Propunerile legislative se comunică Guvernului în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2018 in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a reprezentantului Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul, şi......se publică pe site-ul Senatului.(2)Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de Biroul permanent.(3)Propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de 3 zile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 2016 in M.Of. 387 din 20-mai-2016

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate;i)organizează relaţiile Senatului cu parlamentele altor state sau cu organizaţiile parlamentare internaţionale;j)supune aprobării Senatului proiectul......se publică pe site-ul Senatului.(2)Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de către Biroul permanent cu aprobarea Comitetului liderilor.(3)Propunerile legislative se comunică Guvernului în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2018 in M.Of. 992 din 23-noi-2018

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a reprezentantului Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul, şi......se publică pe site-ul Senatului.(2)Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de Biroul permanent.(3)Propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de 3 zile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Acord din 16-dec-2020 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ, COOPERAREA ÎN CHESTIUNI BUGETARE ŞI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ, PRECUM ŞI PRIVIND NOILE RESURSE PROPRII, INCLUSIV O FOAIE DE PARCURS ÎN VEDEREA INTRODUCERII DE NOI RESURSE PROPRII dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară, precum şi privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii

...programelor Uniunii în vederea punerii în aplicare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene în cursul exerciţiului precedent, defalcat pe programe şi pe linii bugetare;
- contribuţia fondurilor împrumutate la îndeplinirea obiectivelor Instrumentului de redresare al Uniunii Europene şi ale programelor specifice ale Uniunii.
B.ÎNCORPORAREA DISPOZIŢIILOR FINANCIARE ÎN ACTELE LEGISLATIVE
18.
Fiecare act legislativ adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară referitor la un program multianual conţine o dispoziţie prin
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 433Lbis

Ordonanta urgenta 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

...30 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa IAvând în vedere obligaţiile statului de a garanta şi a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin Constituţia României, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 2020 in M.Of. 1329 din 31-dec-2020

Hotarirea 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

...stabilirea direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental, precum şi prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului;c)de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale în domeniul elaborării, implementării şi monitorizării strategiilor, politicilor publice......cu Parlamentul, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborează, pe baza propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, şi asigură, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2020 in M.Of. 123 din 17-feb-2020

Ordonanta urgenta 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

...şi comunică, pe baza acestor evaluări, prin Consiliul de Programare Economică, dacă proiectele de acte normative sunt în concordanţă cu Programul de guvernare şi direcţiile strategice de dezvoltare;23. propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economică, modificări legislative care să asigure îmbunătăţirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare şi maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri şi politici publice;24. în domeniul propriu de competenţă, gestionează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2018 in M.Of. 336 din 17-apr-2018

Decizia 644/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

...Potrivit expunerii de motive a Guvernului, în forma depusă spre dezbatere şi adoptare la Parlament şi adoptată de Senat, iniţiativa legislativă avea ca obiect de reglementare: delimitarea mai clară a noţiunii de familie extinsă; introducerea obligatorie a consimţământului copilului care a împlinit 14 ani în ceea ce priveşte stabilirea programului de relaţii personale; clarificarea rolului direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în asigurarea măsurilor de protecţie faţă de......vederea prevenirii celor de mai înainte. În ipoteza în care norma juridică are în vedere reglementarea primei situaţii, atunci respectivele programe reprezintă, în fapt, un program de educaţie pentru sănătate, ceea ce este de natură să instituie un paralelism legislativ între...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2020 in M.Of. 1001 din 29-oct-2020