Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1867 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 47/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 14 din Regulamentul de sporuri aprobat prin Ordinul nr. 547/2010

...comunicate de instanţele naţionale au relevat că la nivelul curţilor de apel Cluj, Craiova şi Ploieşti nu a fost identificată practică judiciară; curţile de apel Braşov şi Iaşi au înaintat hotărâri pronunţate în litigii în care obiectul dedus judecăţii l-a constituit......la salariul de bază lunar brut aflat în plată la momentul scadenţei lunare a sporului; hotărârile depuse cu titlu de practică judiciară au vizat şi acordarea sporului pentru condiţii deosebite începând cu data de 1 decembrie 2016 (ulterioară celei din prezenta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 octombrie 2020 in M.Of. 915 din 08-oct-2020

Decizia 57/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

...1.153 din 24.11.2015, definitivă prin neapelare); Topliţa, Odorheiu Secuiesc (pct. 2)28. Opinii izolate, nesusţinute de o practică judiciară în acest sens, au exprimat:- Judecătoria Odorheiu Secuiesc, cu privire la prima întrebare din sesizare, apreciind că dispoziţiile art. 30......Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii cu privire la problemele de drept ce fac obiectul sesizării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 noiembrie 2017 in M.Of. 919 din 23-noi-2017

Decizia 35/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 4.714/110/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...conform art. 16 din Decretul nr. 167/1958, republicat, şi art. 2.537 pct. 1 din Codul civil.46. În practica judiciară, ţinând seama de regula mai sus amintită, accesorium sequitur principale, şi de fundamentul întreruperii prescripţiei extinctive care constă în lipsa......Guvernului nr. 977/2013, Hotărârea Guvernului nr. 248/2014, Hotărârea Guvernului nr. 551/2014 etc.50. Atât doctrina, cât şi practica judiciară sunt unanime în a considera, faţă de lipsa vreunei limitări în cuprinsul art. 16 alin. (1) lit. a) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 februarie 2016 in M.Of. 73 din 02-feb-2016

Decizia 31/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă, de către instanţa căreia i se cere să pronunţe o hotărâre prin care să se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil construcţie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale şi dacă admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de acţiuni este condiţionată de parcurgerea (sau nu), de către reclamant, a procedurii prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de eliberarea autorizaţiei de construire

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......aceloraşi consideraţii legate de aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă actual şi ale Legii nr. 50/1991 (practica judiciară fiind încă neunitară, sub aspectul soluţiei efective de respingere a acţiunii - pe fond, ca neîntemeiată - cum este şi soluţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 iunie 2017 in M.Of. 471 din 22-iun-2017

Decizia 61/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...socioadministrativ, sunt aplicabile prevederile anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017.63. Au fost înaintate cu titlu de practică judiciară în acest sens: 4 sentinţe definitive prin neapelare pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi......ar avea ca efect stabilirea de salarii diferite pentru funcţii identice în aceeaşi familie ocupaţională.70. Nu a fost transmisă practică judiciară în susţinerea acestei opinii, fiind exprimate doar puncte de vedere teoretice de către judecătorii de la Curtea de Apel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 decembrie 2022 in M.Of. 1172 din 07-dec-2022

Decizia 56/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind anumite aspecte din Codul de procedură fiscală în ceea ce priveşte executarea silită

...procedură fiscală se poate realiza doar într-o modalitate care să se armonizeze cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014.VII. Practica judiciară a instanţelor naţionale în materie34. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel Bucureşti, Timişoara, Alba Iulia, Craiova, Iaşi şi Piteşti au transmis practică judiciară identificată ca fiind relevantă asupra chestiunilor de drept supuse dezlegării, precum şi opinii teoretice, iar curţile de apel Bacău...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 noiembrie 2022 in M.Of. 1085 din 10-noi-2022

Decizia 34/2022 referitoare la respingerea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.7. În urma deliberărilor
......raportare la o valoare de referinţă sectorială unică majorată.37. Întrucât, ca urmare a cercetărilor efectuate, nu a fost identificată practică judiciară consistentă în materie, litigiile cu un obiect identic cu cel din cererea de chemare în judecată fiind pendinte pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 septembrie 2022 in M.Of. 905 din 14-sep-2022

Actul din 30-nov-2018 FORMULAR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ

...cunoştinţă de informaţiile de mai jos înainte de completarea diferitor rubrici ale formularului
1.Cadrul legalDispoziţiile referitoare la asistenţa judiciară sunt cuprinse în Regulamentul de procedură al Tribunalului (articolele 146-150) şi în Dispoziţiile practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului (punctele 1, 17-19, 33, 51, 57, 120, 121 şi......pentru solicitarea asistenţei judiciare, atât înainte de introducerea unei acţiuni, cât şi în cadrul unei cauze pendinte. Cererea de asistenţă judiciară care nu este redactată pe formular nu este luată în considerare (articolul 147 din Regulamentul de procedură şi punctul 198...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 noiembrie 2018 in Jurnalul Oficial 306L

Decizia 5/2023 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

...condiţia privind noutatea chestiunii de drept, şi a indicat două hotărâri judecătoreşti din anii 2019, respectiv 2021, cu titlu de practică judiciară.VI. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea cu privire la dezlegarea chestiunii de drept24......că se impune dezlegarea acestei chestiuni de drept prin mecanismul prevăzut de art. 519 din Codul de procedură civilă.VII. Practica judiciară a instanţelor naţionale în materie25. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 martie 2023 in M.Of. 189 din 06-mar-2023

Decizia 4/2023 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...Codul familiei în vigoare la data înfierii reclamantului.18. Problema de drept enunţată este nouă, întrucât nu a fost identificată practică judiciară în materie care să conducă la concluzia că această chestiune a fost dezlegată jurisprudenţial în mod unitar.19. De asemenea......realitatea că acesta a fost înfiat ulterior.30. Date fiind considerentele care se pot extrage din legislaţia în vigoare şi practica judiciară contradictorie a instanţelor naţionale, fiind evidentă controversa în soluţionarea acestei chestiuni de drept, Tribunalul Arad - Secţia a III-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 martie 2023 in M.Of. 174 din 01-mar-2023