Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 111 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.270 acte

Decizia 697/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Curtea observă că soluţia legislativă a limitării sporurilor salariale nu este de noutate, aceasta fiind consacrată anterior prin art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 ianuarie 2020 in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Norma din 2020 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

...calitate în condiţiile legii.Art. 2Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi constă în însuşirea noutăţilor şi modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce priveşte legislaţia internă, cât şi în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în domeniu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2020 in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 26/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

...în baza următoarelor:- este fizic imposibilă finalizarea lucrărilor de execuţie până la 31 decembrie 2019;- în perioada 2016-2018, modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice au adus elemente de noutate în derularea procedurilor de atribuire (de exemplu, sistem informatic nou pentru desfăşurarea achiziţiilor publice ce a necesitat perioadă de acomodare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 ianuarie 2020 in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 51/2019 [A/R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea termenului de ''salariu de bază'' prevăzut de art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, şi la identificarea categoriilor de personal plătit din fonduri publice cărora le este aplicabil nivelul maxim de salarizare prevăzut de aceste acte

...de constituire a salariului funcţiei de bază (elementele componente), ci doar dacă acesta intră în sfera de aplicabilitate a soluţiei legislative de egalizare la nivel maxim.57. Ultimele două condiţii de admisibilitate, respectiv problema de drept identificată să prezinte caracter de noutate şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2020 in M.Of. 64 din 30-ian-2020

Decizia 42/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă pot fi interpretate în sensul că obiectul recursului incident poate privi o parte din hotărârea instanţei de apel care nu a fost atacată cu recurs principal?''

...februarie 2013. Chiar dacă şi în legislaţia anterioară, şi anume Codul de procedură civilă din 1865, a existat o soluţie legislativă similară, problema de drept nu a pierdut caracterul de noutate pentru că, pe de o parte, dispoziţia anterioară, reprezentată de art. 293 din Codul de procedură civilă din 1865, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2020 in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Procedura din 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

...Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul "Buletinul informativ"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Campanii derulate4.Ghiduri fiscale5.Comunicate de presă6.Anunţuri privind actele administrativ-fiscale7.Anunţuri de valorificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2017 in M.Of. 368 din 17-mai-2017

Decizia 34/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea interpretării prevederilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

...să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.48. Prin urmare, caracterul de noutate se pierde, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări concretizate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2019 in M.Of. 768 din 23-sep-2019

Decizia 31/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''în interpretarea art. 308 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, coroborat cu art. 549^1 din Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010, competenţa de a cerceta falsul aparţine instanţei civile sau instanţei penale?''

...alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991].Este îndeplinită condiţia noutăţii, deoarece interpretarea dispoziţiilor art. 308 din Codul de procedură civilă se face într-un context legislativ nou odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, care a atribuit în competenţa judecătorului de cameră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2019 in M.Of. 858 din 24-oct-2019

Decizia 344/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă

...neîndeplinirea obligaţiei sale de a restitui suma datorată. Dispoziţiile art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă reprezintă o noutate legislativă în plan procesual, dar aceleaşi principii au existat şi în vechea reglementare, respectiv art. 509 alin. (5) din vechiul Cod
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 decembrie 2019 in M.Of. 979 din 05-dec-2019

Decizia 46/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la prevederile art. 11 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare raportat la Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.44. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei), astfel cum s-a decis, de exemplu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2019 in M.Of. 900 din 07-noi-2019