Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 237 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Decizia 432/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

...că, în condiţiile în care legiuitorul optează pentru atari soluţii juridice, nou-introduse în Camera decizională, deci cu caracter de noutate faţă de forma iniţială a legii şi cea dezbătută în prima Cameră, atunci "aceasta ar fi trebuit să constituie obiectul de reglementare al unei propuneri legislative sau al unui proiect de lege distinct, însoţite de propria expunere de motive şi cu propriul său proces legislativ, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 iulie 2018 in M.Of. 575 din 06-iul-2018

Decizia 57/2018 [R] referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, menţiunii de la pct. VI din anexa nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare, art. 1-3 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, aprobat prin Legea nr. 65/1972, cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, pct. 1 lit. c) din Precizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 181.679/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, art. 9 şi 51 din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, republicată, cu modificările ulterioare, art. 160 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29, art. 90, art. 76-84 din Legea nr. 10/1972 privind Codul Muncii al Republicii Socialiste România, cu modificările şi completările ulterioare, în ce priveşte veniturile reprezentând ajutor contravaloare energie electrică, în sensul de a se stabili dacă acestea trebuie luate în considerare la stabilirea cuantumului pensiei

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală măsură, noutatea chestiunii de drept, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, poate constitui şi atributul unei reglementări mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 octombrie 2018 in M.Of. 895 din 24-oct-2018

Decizia 58/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dispoziţiile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie un impediment la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale?''

...au dat încă o anume interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, ori dacă se impun anumite clarificări într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reinterpretarea textului de lege analizat.Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor în urma unor interpretări adecvate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 octombrie 2018 in M.Of. 911 din 30-oct-2018

Decizia 49/2018 [A] cu privire la dezlegarea unei probleme de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, în forma modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.87. În aceste condiţii, în stabilirea elementului de noutate a chestiunii de drept a cărei interpretare se solicită, trebuie plecat de la următoarele premise:- asigurarea funcţiei mecanismului hotărârii prealabile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 octombrie 2018 in M.Of. 838 din 02-oct-2018

Decizia 451/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 1]; pct. 26 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (1) şi literele b) şi c)]; pct. 28 [cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. (3) şi litera b)]; pct. 31 [cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. (1) şi litera a)] şi pct. 43 [cu referire la art. 40] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

...şi diversificat. Aşadar, Curtea constată că, reglementând în materia prevenirii şi combaterii terorismului, prin folosirea unei sintagme având caracter de noutate în această materie, este necesar ca legiuitorul să îndeplinească obligaţia, stabilită în art. 25 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, de a configura, în mod explicit, noţiunea "ansamblul relaţiilor sociale" folosită în noua reglementare, având în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 iulie 2018 in M.Of. 646 din 25-iul-2018

Decizia 454/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] şi pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum şi art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] şi pct. 4 [cu referire la art. XVIII^1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...părţilor prin mijlocirea grefei în aceeaşi zi. Prin urmare, problema de constituţionalitate invocată în cauza de faţă cu caracter de noutate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate fi reţinută.41. În consecinţă, şi potrivit noii soluţii legislative preconizate, sub aspectul tezei referitoare la pronunţarea prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, data pronunţării este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 octombrie 2018 in M.Of. 836 din 01-oct-2018

Decizia 33/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...se fundamentează actul de justiţie, potrivit normei modificatoare, nu constituie un element nou din perspectiva garanţiilor constituţionale în această materie, noutatea fiind doar consacrarea sa legală, fără ca legiuitorul să ofere o explicitare a conceptului.96. În fine, un alt efect al modificării operate îl constituie abrogarea soluţiei legislative anterioare care enumeră instanţele judecătoreşti care înfăptuiesc justiţia. Astfel, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, "Justiţia se realizează prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 februarie 2018 in M.Of. 146 din 15-feb-2018

Decizia 803/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi alin. (3), art. 346 alin. (1) şi alin. (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 februarie 2018 in M.Of. 161 din 21-feb-2018

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...şi potrivit normelor care le ordonă."74. Sensul acestor norme nu poate fi decât acela că s-a urmărit explicitarea noutăţii aduse pe plan legislativ, respectiv recunoaşterea unui drept de preempţiune în favoarea chiriaşului.75. Aceasta deoarece, sub aspectul în discuţie, prevederea "potrivit legislaţiei în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 ianuarie 2018 in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decizia 80/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind înţelesul noţiunii de ''consumator'', astfel cum este definită de dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 193/2000, precum şi modalitatea coroborată de interpretare a art. 6 şi 13 din Legea nr. 193/2000

...au dat, încă, o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.26. Caracterul de noutate se pierde, însă, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor în urma unei interpretări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 ianuarie 2018 in M.Of. 69 din 23-ian-2018