Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1116 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Norma din 2014 privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO

...Motivul anulării: ....................Director DTICSV,..............................Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 12 septembrie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 septembrie 2014 in M.Of. 673 din 12-sep-2014

Decizia 591/2009 privind suspendarea activităţii Societăţii Comerciale GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

...a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 17 august 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 august 2009 in M.Of. 570 din 17-aug-2009

Ordinul 1062/2011 privind desemnarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO ca autoritate de avizare, verificare şi control, organism de analiză, evaluare şi intervenţie în domeniul securităţii cibernetice

...RO este obligatoriu pentru primirea dreptului de operare în domeniu, solicitat MCSI, cu excepţia semnăturii digitale.Art. 7(1)CERT-RO are obligaţia de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite de la furnizorul de servicii sau operatorii de servicii, cu excepţia celor prevăzute de legislaţia aplicabilă fiecărui domeniu menţionat în art. 1 şi de prezentul ordin ca fiind publice.(2)CERT-......RO poate încheia acorduri de confidenţialitate asupra informaţiilor primite de la furnizorul de servicii sau operatorii de servicii, la cererea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 ianuarie 2012 in M.Of. 34 din 16-ian-2012

Procedura din 2021 de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura

...trebuie să respecte standardul european EN 16931 (model semantic de bază al facturii electronice) şi regulile naţionale ROCIUS prevăzute în legislaţia specifică.(2)În vederea transmiterii facturii electronice, emitentul utilizează mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:a)interconectarea aplicaţiei disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);b)utilizarea aplicaţiilor puse la......şi eliberate la cerere.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1065 din data de 8 noiembrie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 noiembrie 2021 in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Ordinul 1.365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura

...şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-FacturaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1065 din data de 8 noiembrie 2021
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 noiembrie 2021 in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Ordinul 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) ''Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura''

...legal/reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.5.Organul fiscal competent are acces la informaţiile din formular prin accesarea Registrului RO e-Factura.6.Se arhivează în format electronic.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1040 din data de 1 noiembrie 2021
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 noiembrie 2021 in M.Of. 1040 din 01-noi-2021

Ordinul 1378/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA

...al României, Partea I.-****-
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Graţiela Leocadia Gavrilescu
ANEXĂ:GHID DE FINANŢARE a Programului vizând transporturile tip RO-LAPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 882 din data de 9 noiembrie 2017
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 noiembrie 2017 in M.Of. 882 din 09-noi-2017

Hotarirea 1917/2004 privind finanţarea parţială a proiectului ''Revista româno-elenă de informare economică şi de afaceri - EL-RO'' din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

...Manolescu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1051 din data de 12 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 noiembrie 2004 in M.Of. 1051 din 12-noi-2004

Hotarirea 1173/2006 privind reglementarea aspectelor financiare ale contractului RO 0101.05 - Centru Expoziţional Constanţa, finanţat din Programul PHARE 2001 SIF

...Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 11 septembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 septembrie 2006 in M.Of. 769 din 11-sep-2006

Hotarirea 109/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei italienilor din România - RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică

...şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 87 din data de 4 februarie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 februarie 2008 in M.Of. 87 din 04-feb-2008