Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 47302 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Hotarirea 55/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării-COM (2016) 950 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 15 mai 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2017 in M.Of. 357 din 15-mai-2017

Hotarirea 109/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM (2016) 385

...CAMEREI DEPUTAŢILOR
FLORIN IORDACHE
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 835 din data de 21 octombrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 2016 in M.Of. 835 din 21-oct-2016

Hotarirea 123/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final

...SENATULUI,
IOAN CHELARU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 30 septembrie 2016 嘀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2016 in M.Of. 769 din 30-sep-2016

Ordinul 1100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2012 in M.Of. 569 din 10-aug-2012

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...protejarea intereselor altor persoane, ceea ce conduce la atribuirea unei largi marje de apreciere statelor, care trebuie să asigure, prin legislaţia adoptată, un just echilibru între interesele concurente. Dincolo de absenţa unui consens european în această materie, se poate constata o evoluţie a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în direcţia recunoaşterii juridice a......a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Acord din 1993 interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

...acestei practici, in concordanta cu acordul referitor la aplicarea Art. VI al Acordului general pentru tarife vamale si comert, cu legislatia interna in materie si cu conditiile si procedurile prevazute de Art. 28.Art. 25:Articolul 31 din Acordul europeanIn cazul in care un produs a fost importat in cantitati atit de mari si in asemenea conditii incit cauzeaza......se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.ANEXA:*) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XVI.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 1993 in M.Of. 66 din 30-mar-1993

Regulamentul 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 2018 in M.Of. 13 din 05-ian-2018

Ordinul 2515/2017 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2018 in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Conventie din 2016 pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2017 in M.Of. 1009 din 20-dec-2017

Protocol din 2016 suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2017 in M.Of. 1009 din 20-dec-2017