Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 45328 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 573.095 acte

Hotarirea 104/2017 privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal în legătură cu modalităţile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 2017 in M.Of. 778 din 02-oct-2017

Ordinul 340/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2017 in M.Of. 840 din 24-oct-2017

Ordinul 1087/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2017 in M.Of. 567 din 17-iul-2017

Ordinul 5744/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2017 in M.Of. 704 din 31-aug-2017

Hotarirea 23/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2018 in M.Of. 368 din 27-apr-2018

Hotarirea 7/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 813 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2019 in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Memorandum de Intelegere din 1982 de la Paris privind controlul statului portului

...SECŢIUNEA 9:Prevederi administrative9.1.Memorandumul nu aduce prejudicii drepturilor şi obligaţiilor ce revin prin alte acorduri internaţionale sau legislaţia naţională relevantă.9.2.O autoritate maritimă a unui stat costier european şi a unui stat costier din bazinul Atlanticului de Nord din America de Nord până în Europa, care întruneşte criteriile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2018 in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Decretul 170/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2019 in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Ordinul 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei ''client protejat''

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2018 in M.Of. 883 din 19-oct-2018

Ordinul 1828/2018 privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2018 in M.Of. 883 din 19-oct-2018