Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53470 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Hotarirea 92/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale - COM (2018) 239 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 586 din data de 11 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Hotarirea 32/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 9 martie 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2018 in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Hotarirea 111/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017) 343 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 849 din data de 26 octombrie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2017 in M.Of. 849 din 26-oct-2017

Hotarirea 43/2018 referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 1.093/2010 - COM (2017) 790 final şi referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2013/36/UE şi 2014/65/UE - COM (2017) 791 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 27 martie 2018
......
Filename...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2018 in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Hotarirea 33/2018 la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 9 martie 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2018 in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Hotarirea 11/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 895 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 147 din data de 25 februarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2019 in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 52/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN(2020) 18 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 49/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului privind guvernanţa datelor la nivel european (Legea privind guvernanţa datelor) - COM(2020) 767 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 54/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 21 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021

Hotarirea 53/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 20 final

...SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 16 aprilie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2021 in M.Of. 402 din 16-apr-2021