Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48720 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Hotarirea 13/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE în scopurile legate de ETIAS şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.240, Regulamentului (CE) nr. 767/2008, Regulamentului (UE) 2017/2.226 şi Regulamentului (UE) 2018/1.861 - COM (2019) 4 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 200 din data de 13 martie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2019 in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Hotarirea 12/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 şi a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] - COM 3 (2019) final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 200 din data de 13 martie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2019 in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Hotarirea 9/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază, în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 893 final

...IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 147 din data de 25 februarie 2019 鈀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2019 in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 146/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - COM (2018) 472 final

...SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 880 din data de 18 octombrie 2018 㰀
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2018 in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 147/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi vizelor - COM (2018) 473 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 880 din data de 18 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2018 in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

...CAPITOLUL VIII:Dispoziţii finaleArt. 50Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.Art. 51Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2005 in M.Of. 628 din 19-iul-2005

Ordonanta 35/1994 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului ''Piata de gros'' Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

...afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statMinistrul agriculturii,Ioan OanceaANEXA:ACORD DE IMPRUMUT intre Romania (Imprumutatul) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 august 1994 in M.Of. 231 din 23-aug-1994

Hotarirea 26/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor ''Către finalizarea Uniunii Bancare'' COM (2015) 587 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 213 din data de 23 martie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 213 din 23-mar-2016

Hotarirea 123/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 30 septembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2016 in M.Of. 769 din 30-sep-2016

Hotarirea 62/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice şi monetare a Europei: o evaluare a situaţiei la patru ani de la Raportul celor cinci preşedinţi - Contribuţia Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 970 din data de 2 decembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 decembrie 2019 in M.Of. 970 din 02-dec-2019