Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 728 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Ordinul M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 237/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...CSM
MP
Bugetul de stat
2017-2020
Acţiune de educaţie judiciară instituţiile de învăţământ: 1 anual
Protocoale semnate (41)
Protocol actualizat
F.2.5. Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislaţia actualizată, oferită prin Portalul N-Lex (legislatie.just.ro)
MJ
Bugetul de stat
2018
Portal actualizat
F.2.6. Elaborarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şcoli17)
CSM
MP
Bugetul de stat
2017-2020
Acţiune de educaţie judiciară în instituţiile de învăţământ: 2 anual
Protocol actualizat
F.2.5. Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislaţia actualizată, oferită prin portalul N-Lex (legislatie.just.ro)
MJ
Bugetul de stat
2018
Portal actualizat
F.2.6. Elaborarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Ordinul 259/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti - Republicare

...în celelalte unităţi din sistemul justiţiei pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar.Art. 60Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinându-se seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 1999 in M.Of. 563 din 18-noi-1999

Ordonanta 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea

...în vederea implementării acestui proces utilizatorul va lua în considerare în primul rând prevederile prezentei ordonanţe, precum şi prevederile din legislaţia comunitară care actualizează procedurile în funcţie de progresele tehnice şi ştiinţifice.Vor fi luate în considerare şi prevederile Directivei Consiliului Comunităţii Europene nr......practicate în statele membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea directivelor 90/219/CEE şi 90/220/CEE şi se pot actualiza conform procedurilor legale în raport cu rata inflaţiei.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 31 ianuarie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2000 in M.Of. 48 din 31-ian-2000

Directiva 98/22/CE/15-apr-1998 de stabilire a condiţiilor minime pentru desfăşurarea controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de inspecţie, altele decât cele de la locul de destinaţie, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse provenind din ţări terţe

...parţială a unui lot depistat (sau orice alt tratament corespunzător);- dispun de:a)directive naţionale scrise cu privire la inspecţie, actualizate, întemeiate pe legislaţia naţională a statului membru adoptată în cadrul legislaţiei comunitare;b)o culegere actualizată a notelor comunitare pentru îndrumarea experţilor şi a inspectorilor naţionali menţionaţi la articolul 19 litera (a) alineatul (6) din Directiva...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Rezolutia A.1070(28)/2013 cu privire la Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III)

...revin obligaţii supjimentare.46.În scopul îndeplinirii efective a obligaţiilor sale, statul costier trebuie:.1 să implementeze politici adoptând o legislaţie naţională şi instrucţiuni care să faciliteze implementarea şi aplicarea cerinţelor tuturor convenţiilor şi protocoalelor privind siguranţa şi prevenirea poluării, la care el este parte; şi.2 să atribuie responsabilităţi pentru a actualiza şi revizui, după caz, orice politici relevante adoptate.47.Statul costier trebuie să se asigure că......legislaţia sa, instrucţiunile sale şi procedurile stabilite în vigoare asigură aplicarea şi verificarea sistematică a drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor cuprinse în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2015 in M.Of. 766 din 14-oct-2015