Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Ordinul 31/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul M.25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 237/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...CSM
MP
Bugetul de stat
2017-2020
Acţiune de educaţie judiciară instituţiile de învăţământ: 1 anual
Protocoale semnate (41)
Protocol actualizat
F.2.5. Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislaţia actualizată, oferită prin Portalul N-Lex (legislatie.just.ro)
MJ
Bugetul de stat
2018
Portal actualizat
F.2.6. Elaborarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şcoli17)
CSM
MP
Bugetul de stat
2017-2020
Acţiune de educaţie judiciară în instituţiile de învăţământ: 2 anual
Protocol actualizat
F.2.5. Asigurarea accesului gratuit al publicului la legislaţia actualizată, oferită prin portalul N-Lex (legislatie.just.ro)
MJ
Bugetul de stat
2018
Portal actualizat
F.2.6. Elaborarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Ordinul 259/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordonanta 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea

...în vederea implementării acestui proces utilizatorul va lua în considerare în primul rând prevederile prezentei ordonanţe, precum şi prevederile din legislaţia comunitară care actualizează procedurile în funcţie de progresele tehnice şi ştiinţifice.Vor fi luate în considerare şi prevederile Directivei Consiliului Comunităţii Europene nr......practicate în statele membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea directivelor 90/219/CEE şi 90/220/CEE şi se pot actualiza conform procedurilor legale în raport cu rata inflaţiei.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 31 ianuarie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2000 in M.Of. 48 din 31-ian-2000

Directiva 98/22/CE/15-apr-1998 de stabilire a condiţiilor minime pentru desfăşurarea controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de inspecţie, altele decât cele de la locul de destinaţie, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse provenind din ţări terţe

...parţială a unui lot depistat (sau orice alt tratament corespunzător);- dispun de:a)directive naţionale scrise cu privire la inspecţie, actualizate, întemeiate pe legislaţia naţională a statului membru adoptată în cadrul legislaţiei comunitare;b)o culegere actualizată a notelor comunitare pentru îndrumarea experţilor şi a inspectorilor naţionali menţionaţi la articolul 19 litera (a) alineatul (6) din Directiva...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Metodologie din 2015 de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

...şi altele asemenea.Art. 15Operatorii, comercianţii şi organizaţiile de monitorizare asupra cărora se efectuează controalele au obligaţia să respecte legislaţia aplicabilă şi să acorde toată asistenţa necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor.CAPITOLUL VI:Obligaţiile autorităţii competenteArt. 16(1)Autoritatea competentă va dezvolta şi va menţine actualizat în timp real un sistem de evidenţă a operatorilor care nu utilizează un sistem due diligence şi cărora li s-......operatori conform anexei nr. 2 la metodologie; controale la faţa locului; interviuri cu conducerea şi personalul OM
B.1.3. Legislaţia aplicabilă este identificată şi actualizată pentru ţara de recoltare şi acoperă toate aspectele prevăzute în art. 2 lit. h) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2015 in M.Of. 376 din 29-mai-2015