Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 679 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Decizia 10/2017 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare (Legea nr. 176/2010), în vederea stabilirii instanţei competente să soluţioneze acţiunea având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de Agenţia Naţională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existenţa unui conflict de interese

...ÎNALTA CURTE,
deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:I. Problema de drept care a generat practică neunitară. Orientările jurisprudenţiale divergente1. Problema de drept care a creat divergenţa de practică judiciară vizează stabilirea instanţei competente să soluţioneze acţiunea având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de Agenţia Naţională de integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat......de interese, în raport cu dispoziţiile art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010.2. Orientările jurisprudenţiale diferite s-au conturat după cum urmează:A. Într-o primă opinie s-a apreciat că instanţa competentă să soluţioneze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2017 in M.Of. 840 din 24-oct-2017

Regulament din 2006 privind organizarea si desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

...privat;b)drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei şi drept internaţional privat sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal;c)jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, indiferent de specializare.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 octombrie 2006 in M.Of. 825 din 06-oct-2006

Decizia 322/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Internaţional Est" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 394/2005 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi......salariaţilor la măsuri de protecţie socială, în vederea evitării eventualelor abuzuri din partea angajatorilor, în considerarea specificului raporturilor juridice de muncă, caracterizate, în mod esenţial, prin subordonarea salariaţilor faţă de angajatori, în folosul cărora prestează munca". În acest sens invocă şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2005 in M.Of. 702 din 03-aug-2005

Decizia 456/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, art. 6 alin. (1) pct. V şi art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...de militar.10. Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.11. În conformitate cu dispoziţiile art. 30......sens, arată că aspectele vizate de autorul excepţiei se referă, în mod concret, la recalcularea pensiilor persoanelor care au desfăşurat munca în grupele I şi II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare, şi privesc, în realitate, modul de interpretare şi aplicare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2014 in M.Of. 792 din 30-oct-2014

Decizia 201/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cuvântul, arată că Legea nr. 63/2011 a constituit obiect al controlului de constituţionalitate a priori şi a posteriori, considerentele jurisprudenţei deja formate păstrându-şi valabilitatea şi în prezenta cauză. În plus, cât priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 63/2011, care prevăd că prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau......legislativă se regăseşte şi în alte acte normative, respectiv art. 12 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, fiind supusă controlului de constituţionalitate, iar printr-o jurisprudenţă concordantă Curtea a reţinut că regimul juridic special al contractelor colective...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2015 in M.Of. 317 din 08-mai-2015

Decizia 202/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege

...cuvântul, arată că Legea nr. 63/2011 a constituit obiect al controlului de constituţionalitate a priori şi a posteriori, considerentele jurisprudenţei deja formate păstrându-şi valabilitatea şi în prezenta cauză. În plus, cât priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 63/2011 care prevăd că, prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă, nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau......legislativă se regăseşte şi în alte acte normative, respectiv art. 12 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, fiind supusă controlului de constituţionalitate, iar printr-o jurisprudenţă concordantă Curtea a reţinut că regimul juridic special al contractelor colective...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2015 in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Decizia 19/2019 [A] privind recursul în interesul referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 şi 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, şi a dispoziţiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art. 2.526 din Codul civil

...cauză au fost întocmite două rapoarte.23. Soluţia propusă prin unul dintre rapoarte (ce corespunde celei de-a doua orientări jurisprudenţiale) a fost de admitere a recursului în interesul legii şi pronunţării unei decizii în sensul că:- în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, raportat la art. 8 şi 12 din Decretul nr. 167/1958, respectiv a art. 2.526 din Codul civil, actul......prejudiciu produs de un salariat ori rezultat în urma plăţii către acesta a unor sume necuvenite (art. 256 din Codul muncii), nu poate marca începutul termenului de prescripţie extinctivă a acţiunii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului.24. Soluţia propusă prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2019 in M.Of. 860 din 24-oct-2019

Decizia 662/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Legea nr. 360/2002 prevăd un alt regim pentru aceste din urmă categorii profesionale, în sensul în care raporturile de muncă se suspendă la arestare şi nu încetează. Or, apreciază că persoanele care se supun reglementărilor Codului muncii se află în aceeaşi situaţie cu celelalte categorii profesionale amintite, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, de exemplu, Decizia nr. 32 din 23 ianuarie 2018, paragraful 40, precum şi art. 3 alin. 1 pct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2020 in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Decizia 618/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...deşi niciun impediment de natură obiectivă nu justifică o asemenea măsură.11. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că textul de lege criticat nu limitează dreptul unei persoane de a alege liber un loc de muncă, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale concretizată prin Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2020 in M.Of. 81 din 05-feb-2020

Decizia 160/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

...la profesia de avocat este condiţionat de satisfacerea unor cerinţe nu poate fi privit ca o îngrădire a dreptului la muncă sau a alegerii libere a profesiei.21. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.22. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
......mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.30. De altfel, însăşi Curtea Constituţională a stabilit. în jurisprudenţa sa, că instituirea prin lege a unor condiţii pentru ocuparea unor funcţii sau exercitarea unor profesii nu reprezintă o încălcare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2018 in M.Of. 471 din 07-iun-2018