Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1214 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.198 acte

Decizia 51/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală

...corespunde noţiunii de "lege" ce apare în alte articole din Convenţie; ea înglobează dreptul de origine atât legislativă, cât şi jurisprudenţială şi impljcă condiţii calitative, printre altele, pe cele ale accesibilităţii şi previzibilităţii.43. În ceea ce priveşte materia interceptărilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Decizia de admisibilitate din 29 iunie 2006, pronunţată în Cauza Weber şi Saravia împotriva Germaniei, paragrafele......93-95, a generalizat jurisprudenţa sa vizavi de cerinţa legală a "previzibilităţii" legii în acest domeniu, statuând că reglementarea unor măsuri speciale secrete de urmărire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 martie 2016 in M.Of. 190 din 14-mar-2016

Decizia 2006/35/CE/23-ian-2006 privind principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei

...autorităţile judiciare a dispoziţiilor legale, inclusiv a noului cod penal, privind drepturile omului şi libertăţile fundamentale, în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor omului şi cu jurisprudenţa corespunzătoare.- Asigurarea independenţei puterii judecătoreşti, în special cu privire la Consiliul Superior al Judecătorilor şi Procurorilor şi la numirea noilor......arest.Libertatea de exprimare, asociere şi întrunire paşnică- Asigurarea exercitării libertăţii de exprimare, inclusiv libertatea presei, în conformitate cu Convenţia europeană a drepturilor omului şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.- Remedierea continuă a situaţiei persoanelor urmărite penal sau condamnate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 616/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia

...2.Principiul legalităţii - presupune respectarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei naţionale în materie, precum şi tuturor prevederilor relevante din legislaţia şi jurisprudenţa internaţională, acordând o atenţie deosebită garantării drepturilor omului;3.Principiul cooperării active cu Uniunea Europeană - presupune cooperarea activă în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană şi apoi asigurarea unui rol activ al României la nivel european în elaborarea unei politici comune a Uniunii Europene în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 mai 2004 in M.Of. 406 din 06-mai-2004

Decizia 244/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală

...într-o societate democratică (Hotărârea din 3 februarie 2015, pronunţată în Cauza Pruteanu împotriva României, paragrafele 48 şi 50).61. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia remediului procesual împotriva măsurilor de supraveghere tehnică în România a cunoscut o evoluţie de-a lungul timpului. Dacă iniţial instanţa europeană a observat că, potrivit dreptului intern românesc, o persoană căreia îi este adusă atingere prin efectuarea unei interceptări poate solicita......Bălteanu împotriva României, paragraful 34; Decizia din 17 ianuarie 2012, pronunţată în Cauza Patriciu împotriva României, paragraful 86), ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că statul român nu a oferit niciun exemplu de jurisprudenţă a instanţelor interne care să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2017 in M.Of. 529 din 06-iul-2017

Decizia 887/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38^2, art. 38^3 alin. (1), (3) şi (5), art. 38^9, art. 41^1 şi art. 41^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi ale art. II din Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă

...Or, executarea hotărârilor judecătoreşti este garantată de art. 6 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuând, în jurisprudenţa sa, că dreptul la o instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca......deplin ţinute, conform art. 148 din Constituţie, să garanteze aducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de România faţă de Uniunea Europeană şi instituţiile sale, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.51. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2016 in M.Of. 191 din 15-mar-2016

Decizia 1/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prevăzute de art. 213 din Codul penal

...în ierarhia stabilită la nivelul normativ al fiecărei ţări.Dată fiind importanţa deosebită atribuită principiului legii penale mai favorabile în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, dar şi în Carta drepturilor fundamentale, legiuitorului european nu îi este permis ca, în cadrul armonizării legislaţiei penale, să oblige statele membre să ţină cont, în exclusivitate, de......o modificare a normei penale în beneficiul inculpatului.A arătat că la nivel naţional, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, se impune pentru aplicarea legii penale în timp armonizarea principiilor care fundamentează această materie cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2019 in M.Of. 270 din 09-apr-2019

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...în aplicare a legislaţiei Uniunii, în măsura în care cheltuielile sunt suportate în cadrul urmăririi unui obiectiv de interes general european prin promovarea schimbului de opinii şi experienţă privind chestiunile de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor lor judiciare şi/sau de consiliere cu privire la legislaţia Uniunii......de Justiţie ale Uniunii Europene, în măsura în care cheltuielile sunt suportate pentru a atinge un obiectiv de interes general european prin promovarea schimbului de opinii şi experienţă privind chestiunile de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Decizia 224/2012 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...sănătate. În sfârşit, arată că nu este înfrânt nici dreptul de proprietate privată, deoarece, aşa cum a statuat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu garantează un anumit cuantum al dreptului patrimonial, ci doar......drepturi a cetăţenilor şi art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată. De asemenea, invocă art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitor la interzicerea discriminării, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 2012 in M.Of. 256 din 18-apr-2012

Tratat din 29-oct-2004 DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA

...a principiului subsidiaritatii, drepturile care rezulta în principal din traditiile constitutionale si din obligatiile internationale comune statelor membre, din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si de catre Consiliul Europei, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretata......actiunea Uniunii ori a Comunitatii, declaratiile, inclusiv cele facute în cadrul conferintelor interguvernamentale, precum si rezolutiile sau alte luari de pozitie ale Consiliului European si ale Consiliului si cele referitoare la Uniunea Europeana sau la Comunitate care au fost adoptate de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Decizia 573/2011 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74^1 din Codul penal

...ţinând seama nu de un anumit moment procesual, ci de data comiterii infracţiunii.Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în speţă privind aplicarea art. 14, cât şi a Protocolului 12 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidenţiat că, pe baza art. 14 din Convenţie, o distincţie este discriminatorie dacă "nu are o......şi convenţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că legea trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2011 in M.Of. 363 din 25-mai-2011