Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 534 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Ordonanta urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...În vederea cunoaşterii informaţiilor prevăzute la alin. (2), autorităţile române competente organizează, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.Art. 37Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2008 in M.Of. 785 din 24-noi-2008

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

...de informare în masă- instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.11.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi- constituţionalitatea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme......Ele trebuie să fie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de lege. Propunerile legislative formulate de deputaţi, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2001 in M.Of. 51 din 31-ian-2001

Hotarirea 697/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

...în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;k)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;l)prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2001 in M.Of. 426 din 31-iul-2001

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.3222 Cheltuieli pentru fondul de arhivă
Credite 2011
Credite 2010
Execuţie 2009
1 895 000
1 858 200
1 755
......parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Hotarirea 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

...din domeniul său de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;19.asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat şi al tuturor fondurilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2003 in M.Of. 494 din 09-iul-2003

Hotarirea 748/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;n)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;o)prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 487 din 07-iul-2003

Hotarirea 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

...asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;25.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice......din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;E)În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:1.promovează politica de sprijin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2010 in M.Of. 3 din 04-ian-2010

Legea 189/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2) Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă."6.Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20: Raportul cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 mai 2004 in M.Of. 463 din 24-mai-2004

Hotarirea 177/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

...în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;n)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 111 din Constituţia României, republicată, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;o)prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2005 in M.Of. 209 din 11-mar-2005

Hotarirea 860/1992 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului de lucru al acestuia

...sa raspunda oral sau in scris;6.receptarea, inregistrarea si transmiterea raspunsurilor catre Camere;7.analize tematice periodice (realizarea initiativelor legislative in domenii prioritare pentru Guvern etc.);8.studii privind posibilitatile de optimizare a relatiei Guvern-Parlament (informatizare, studii psiho-sociale etc.);9.informari de sinteza lunare privind evolutia lucrarilor parlamentare;10.informarea permaenta asupra desfasurarii programului de lucru al Camerelor.ANEXA Nr. 9:STRUCTURA SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUISECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 1993 in M.Of. 21 din 08-feb-1993