Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 662 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.358 acte

Decizia 710/2009 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...lege, atât în cadrul comisiilor permanente, cât şi în cadrul plenului Camerei Deputaţilor.1. Astfel, art. 111 din Constituţie, intitulat "Informarea Parlamentului", prevede la alin. (1) teza finală: "(...) în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie."Aşa fiind, Camera Deputaţilor - Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic -, sesizată în fond, avea obligaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2009 in M.Of. 358 din 28-mai-2009

Decizia 515/2004 [R] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse la articolul unic punctul 8 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, partea referitoare la dispoziţiile art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 43/2002

...încălcarea dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, se arată că, "în cazul în care o iniţiativă legislativa implică modificarea prevederilor cuprinse în bugetul de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării Guvernului este obligatorie". Această obligaţie rezultă din prevederile art. 102 din Constituţie, potrivit cărora "Guvernul asigură realizarea politicii interne a......administraţiei publice", care "se poate realiza numai cu suportul material oferit de bugetul de stat administrat de către Guvern".Solicitarea informării Guvernului, consideră preşedintele Camerei Deputaţilor, este obligatorie şi cu privire la amendamentele cu implicaţii bugetare "depuse în cursul procesului legislativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2004 in M.Of. 1195 din 14-dec-2004

Ordinul 1813/2013 privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel naţional

...îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, în calitatea sa de coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) şi coordonator al ariei legislative servicii.Art. 2MAE, prin DAL, asigură:a)identificarea autorităţilor naţionale care pot avea, după caz, calitatea de coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI (coordonatori IMI, în sensul prezentului ordin), în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2013 in M.Of. 742 din 29-noi-2013

Ordinul 1132/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe

...internaţionale încheiate de România;32.urmăreşte evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE şi Tribunalului UE şi prezintă rapoarte şi informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanţă pentru România;33.organizează registrul mandatelor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative şi alte documente cu relevanţă strategică ale UE;34.coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autorităţile şi instituţiile publice a......interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;39.gestionează Centrul Naţional SOLVIT;40.este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne şi coordonator al ariei legislative servicii;41.reprezintă punctul naţional de contact cu UE care gestionează informaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2016 in M.Of. 619 din 12-aug-2016

Ordonanta urgenta 169/2020 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

...privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19Prin modificările legislative aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2020...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 octombrie 2020 in M.Of. 924 din 09-oct-2020

Hotarirea 31/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

...la nivel naţional.(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea accesului la informaţii, se organizează birouri de informare legislativă."15.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12(1) Departamentele/Compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa......şi va avea următorul cuprins:"Art. 23(1) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti organizează birouri de informare legislativă în vederea asigurării accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni români, precum şi pentru cetăţeni ai unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2016 in M.Of. 856 din 27-oct-2016

Decizia 875/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

...de către Guvern, solicitare care ar fi trebuit să fie formulată de preşedintele Senatului, şi nici de dovada că această informare a fost solicitată ulterior, pe parcursul derulării procedurii de la Camera Deputaţilor, iar, pe de altă parte, că iniţiatorii propunerii legislative nu au solicitat Guvernului fişa financiară prevăzută de dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţie şi art. 15 din Legea......comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora", iar, potrivit tezei a doua a aceluiaşi articol, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie". De asemenea, potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2021 in M.Of. 87 din 27-ian-2021

Decizia 593/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

...138 alin. (5) din Constituţie se arată că Parlamentul nu şi-a îndeplinit obligaţia constituţională de a solicita Guvernului o informare cu privire la dinamica prevederilor bugetului de stat în contextul soluţiilor legislative propuse, obligaţie rezultată şi din dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2), care prevăd că Guvernul are competenţa exclusivă de......fără acoperire. Prin urmare, în consonanţă cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, pentru neîndeplinirea obligaţiei de către Parlament de a solicita o informare din partea Guvernului cu privire la cheltuielile bugetare angajate prin soluţia legislativă propusă, se impune a se constata încălcarea art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2020 in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Decizia 849/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...2021, Guvernul având obligaţia de a ţine seama de legile cu impact bugetar adoptate de Parlament. Având în vedere că informările şi documentele ce pot fi solicitate conform art. 111 alin. (1) din Constituţie sunt esenţiale pentru ca parlamentarii să îşi exercite în cunoştinţă de cauză atribuţiile care le revin în exercitarea funcţiei legislative, textul constituţional a prevăzut ca, în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor......Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie", iar art. 138...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2021 in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...funcţional
Participanţi la acţiuni de formare: 670
A.3.18. Degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea în continuare a medierii:
- informarea publicului şi magistraţilor asupra utilizării medierii şi acţiuni de formare a practicienilor;
- evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătăţire (măsuri administrative, instituţionale, promovarea medierii, măsuri legislative);
- în funcţie de rezultatele evaluării şi de evoluţiile
......legislative, formularea de propuneri legislative
MJ
CSM
MJ
CSM
MP
Bugetul de stat
2020
2018-2020
2018-2020
Acţiuni de informare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019