Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 649 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 670.438 acte

Decizia 1/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6, 8 şi 9 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

...de observat că textul constituţional al art. 111 alin. (1) teza finală prevede că "În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie", ceea ce înseamnă că acesta se referă la iniţiativele legislative, altele decât cea care priveşte însăşi adoptarea bugetului de stat/rectificarea acestuia. Aceasta este o concluzie logică pentru că, pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2021 in M.Of. 77 din 25-ian-2021

Hotarirea 31/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

...la nivel naţional.(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea accesului la informaţii, se organizează birouri de informare legislativă."15.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12(1) Departamentele/Compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa......şi va avea următorul cuprins:"Art. 23(1) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti organizează birouri de informare legislativă în vederea asigurării accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni români, precum şi pentru cetăţeni ai unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2016 in M.Of. 856 din 27-oct-2016

Ordonanta urgenta 169/2020 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

...privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19Prin modificările legislative aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2020...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 octombrie 2020 in M.Of. 924 din 09-oct-2020

Decizia 681/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...Camerei Deputaţilor, nu poate complini niciuna dintre obligaţiile constituţionale, respectiv cea privind solicitarea fişei financiare care trebuia să însoţească propunerea legislativă [art. 138 alin. (5) din Constituţie] sau cea privind solicitarea informării din partea Guvernului [art. 111 alin. (1) din Constituţie], aspecte, de altfel, evidenţiate şi de Consiliul Legislativ în avizul emis în procedura de legiferare.33. În concluzie, Curtea a reţinut că, întrucât cheltuielile preconizate prin textele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2020 in M.Of. 959 din 19-oct-2020

Decizia 849/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...2021, Guvernul având obligaţia de a ţine seama de legile cu impact bugetar adoptate de Parlament. Având în vedere că informările şi documentele ce pot fi solicitate conform art. 111 alin. (1) din Constituţie sunt esenţiale pentru ca parlamentarii să îşi exercite în cunoştinţă de cauză atribuţiile care le revin în exercitarea funcţiei legislative, textul constituţional a prevăzut ca, în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor......Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie", iar art. 138...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2021 in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Decizia 766/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...au o semnificaţie aparte. Tocmai de aceea, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii, dacă are ca efect încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 138 alin. (5) din Constituţie, referitoare......Cu privire la dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, potrivit cărora "În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie", Curtea Constituţională s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2017 in M.Of. 143 din 24-feb-2017

Cod din 2019 de bună practică al asistentului social

...ale organizaţiei în care activează.
Cunoaşte şi respectă toate prevederile legale, în special, normele şi cadrul organizaţional.
La nivel individual, informarea cu privire la modificările legislative, fie consultând site-urile de specialitate, fie folosind alte surse autorizate.
La nivel organizaţional, cunoaşterea legislaţiei specifice, ROI şi MOF
......situaţiilor de criză.
Modul 3: Legislaţie
Tema
Competenţe profesionale
Standarde profesionale
Conţinut tematic
Metode/forme de învăţare
Criterii de performanţă
Informarea şi pregătirea asistentului social cu privire la cadrul legislativ în vigoare
Analiză şi documentare
Cunoştinţe de specialitate
Educaţie şi dezvoltare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2019 in M.Of. 1036 bis din 24-dec-2019

Decizia 593/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

...138 alin. (5) din Constituţie se arată că Parlamentul nu şi-a îndeplinit obligaţia constituţională de a solicita Guvernului o informare cu privire la dinamica prevederilor bugetului de stat în contextul soluţiilor legislative propuse, obligaţie rezultată şi din dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2), care prevăd că Guvernul are competenţa exclusivă de......fără acoperire. Prin urmare, în consonanţă cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, pentru neîndeplinirea obligaţiei de către Parlament de a solicita o informare din partea Guvernului cu privire la cheltuielile bugetare angajate prin soluţia legislativă propusă, se impune a se constata încălcarea art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2020 in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...funcţional
Participanţi la acţiuni de formare: 670
A.3.18. Degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea în continuare a medierii:
- informarea publicului şi magistraţilor asupra utilizării medierii şi acţiuni de formare a practicienilor;
- evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătăţire (măsuri administrative, instituţionale, promovarea medierii, măsuri legislative);
- în funcţie de rezultatele evaluării şi de evoluţiile
......legislative, formularea de propuneri legislative
MJ
CSM
MJ
CSM
MP
Bugetul de stat
2020
2018-2020
2018-2020
Acţiuni de informare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Decizia 620/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

...cursul anului bugetar. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale ale art. 138 alin. (2......privire la art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, Curtea a reţinut că, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2016 in M.Of. 1028 din 21-dec-2016