Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 104 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Ordinul 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...acordă pentru sprijinirea parcului ştiinţific şi tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limita a maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2018 in M.Of. 529 din 27-iun-2018

Decretul 539/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

...Comercial, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia importantă avută la dezvoltarea industriei de autoturisme în România, pentru inteligenţa managerială de care a dat dovadă în procesul de construcţie a autoturismelor Dacia-Renault, care s-au impus de-a lungul timpului drept simbol de dinamism şi reuşită comercială,Preşedintele României decretează:Articol unicSe conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2019 in M.Of. 537 din 01-iul-2019

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...rezidenţilor legali, educaţia şi formarea emigranţilor legali şi măsuri de combatere a rasismului şi xenofobiei, precum şi toate dispoziţiile privind drepturile omului ale emigranţilor;d)instituirea unei politici eficiente de facilitare a transferurilor de bani ale emigranţilor;e)migraţia temporară şi circulară, inclusiv prevenirea exodului de inteligenţă;f)instituirea unei politici eficiente şi cuprinzătoare privind imigraţia, introducerea ilegală şi traficul de persoane, care să includă modalităţile de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Recomandarea 2010/410/UE/13-iul-2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii

...coeziunea socială şi teritorială, îmbătrânirea populaţiei, sănătatea şi securitatea) în mod rentabil. În special, investiţiile publice ar trebui să servească drept stimulent pentru finanţarea privată a cercetării şi dezvoltării. Reformele ar trebui să favorizeze excelenţa şi specializarea inteligentă, să promoveze integritatea ştiinţifică şi să consolideze cooperarea între universităţi, institute de cercetare, actori publici, privaţi şi din sectorul terţ...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 191L

Recomandarea 518/08-apr-2020 privind un set comun de instrumente la nivelul Uniunii pentru utilizarea tehnologiei şi a datelor în scopul de a combate criza provocată de pandemia de COVID-19 şi de a ieşi din această criză, în special în ceea ce priveşte aplicaţiile mobile şi utilizarea datelor anonimizate privind mobilitatea

...datelor din aplicaţie, informaţii cu privire la nivelul de circulaţie a virusului.(17)Având în vedere funcţiile aplicaţiilor pentru telefoane inteligente descrise mai sus, utilizarea acestora poate afecta exercitarea anumitor drepturi fundamentale, cum ar fi, printre altele, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. Având în vedere că orice interferenţă cu aceste drepturi ar trebui să fie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 aprilie 2020 in Jurnalul Oficial 114L

Regulamentul 1296/11-dec-2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (''EaSI'') şi de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

...pentru obiectivele sociale, inclusiv convergenţa, precum şi a învăţării reciproce şi a inovării sociale;c)să garanteze aplicarea efectivă a dreptului Uniunii în domeniile menţionate la articolul 1 şi, acolo unde este necesar, să contribuie la modernizarea legislaţiei Uniunii, în conformitate cu principiile muncii decente şi ţinând seama de principiile reglementării inteligente;d)să promoveze mobilitatea geografică voluntară a lucrătorilor în mod echitabil şi să stimuleze oportunităţile de ocupare a forţei de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...utilizatorii finali.În fine, proiectul ar trebui să transpună conceptul elaborat într-o aplicaţie în direct gratuită, care să aibă drept rezultat un sistem de traducere în timp real care să poată fi accesat gratuit pe internet, telefoane inteligente sau altă aparatură portabilă.Platforma de servicii şi aplicaţia pot fi utilizate iniţial în cadrul instituţiilor Uniunii, cum ar fi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Regulamentul 233/11-mar-2014 de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020

...reducerea pauperităţii, astfel ca migrarea să fie transformată într-o forţă pozitivă pentru dezvoltare şi să se diminueze "exportul de inteligenţă";(ii)sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare pentru adoptarea unor politici pe termen lung privind gestionarea fluxurilor migratoare, care să respecte drepturile omului în cazul migranţilor şi a familiilor lor şi să favorizeze protecţia socială a acestora.b)Asigurarea unei legături între...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2014 in Jurnalul Oficial 77L

Regulamentul 1381/17-dec-2013 de instituire a programului ''Drepturi, egalitate şi cetăţenie'' pentru perioada 2014-2020

...2010, p. 1.(3)Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind Strategia Europa 2020 stabileşte o strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Sprijinirea şi promovarea drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, abordarea problemei discriminării şi a inegalităţilor şi promovarea cetăţeniei Uniunii contribuie la promovarea obiectivelor specifice şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 354L

Regulamentul 652/15-mai-2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului

...Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2010 intitulată "Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană".(12)Dreptul Uniunii solicită statelor membre să pună în aplicare anumite măsuri atunci când anumite boli ale animalelor sau zoonoze apar sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 189L