Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Decizia 2004/545/CE/08-iul-2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvenţe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată "Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (2), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety. Aceste îmbunătăţiri pot fi realizate în special prin utilizarea de noi tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme......de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile (SRR). La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 262/17-feb-2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor)

...teritoriul statului membru în cauză. În mai multe zone, au fost introduse carduri de plastic cu cipuri computerizate integrate ("carduri inteligente") drept dispozitive de stocare a datelor. Ar trebui să fie posibilă emiterea unor astfel de carduri inteligente ca o opţiune în plus pe lângă documentul de identificare, precum şi utilizarea acestora în anumite condiţii în locul documentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 3 martie 2015 in Jurnalul Oficial 59L

Decizia 2005/50/CE/17-ian-2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvenţe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată “Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (3), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety, utilizând noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile. La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa rutieră...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 233/11-mar-2014 de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020

...reducerea pauperităţii, astfel ca migrarea să fie transformată într-o forţă pozitivă pentru dezvoltare şi să se diminueze "exportul de inteligenţă";(ii)sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare pentru adoptarea unor politici pe termen lung privind gestionarea fluxurilor migratoare, care să respecte drepturile omului în cazul migranţilor şi a familiilor lor şi să favorizeze protecţia socială a acestora.b)Asigurarea unei legături între...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 15 martie 2014 in Jurnalul Oficial 77L

Regulamentul 1381/17-dec-2013 de instituire a programului ''Drepturi, egalitate şi cetăţenie'' pentru perioada 2014-2020

...2010, p. 1.(3)Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind Strategia Europa 2020 stabileşte o strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Sprijinirea şi promovarea drepturilor persoanelor în cadrul Uniunii, abordarea problemei discriminării şi a inegalităţilor şi promovarea cetăţeniei Uniunii contribuie la promovarea obiectivelor specifice şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 28 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 354L

Decretul 539/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

...Comercial, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia importantă avută la dezvoltarea industriei de autoturisme în România, pentru inteligenţa managerială de care a dat dovadă în procesul de construcţie a autoturismelor Dacia-Renault, care s-au impus de-a lungul timpului drept simbol de dinamism şi reuşită comercială,Preşedintele României decretează:Articol unicSe conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 iulie 2019 in M.Of. 537 din 01-iul-2019

Ordonanta urgenta 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

...aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 iulie 2019 in M.Of. 547 din 03-iul-2019

Ordinul 4988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limitele prevăzute prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 iunie 2018 in M.Of. 546 din 29-iun-2018

Legea 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

...58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali."5.Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66: Sisteme de măsurare inteligentă(1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iulie 2018 in M.Of. 604 din 16-iul-2018

Hotarirea 1/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului

...de autoevaluare pentru condiţiile favorizante care privesc problemele orizontale (achiziţii publice, deşeuri, managementul riscului, ajutorul de stat, Carta fundamentală a drepturilor omului)- Definitivarea rapoartelor de autoevaluare pentru un număr cât mai mare de condiţii favorizante: specializare inteligentă - Ministerul Educaţiei şi Inovării, eficienţă energetică clădiri - Banca Mondială - studiu de impact, apă + apă uzată - Ministerul Apelor - redesenarea aglomerărilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 14 martie 2020 in M.Of. 208 din 14-mar-2020