Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 914 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Contract de finantare din 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului ''Centrala Electrică Paroşeni''

...Împrumutatul va informa Banca neîntârziat atunci când s-a produs sau este probabil să se producă un eveniment de modificare legislativă. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs ori că se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poatesolicita consultarea cu Împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 iulie 2012 in M.Of. 530 din 31-iul-2012

Norma sanitara veterinara din 2002 privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

...această dată în aceste ţări sau regiuni.(10)În mod similar, prin derogare de la prevederile alin. (1)-(8), după consultarea comitetului ştiinţific corespunzător şi pe baza evaluării riscului introducerii, propagării şi expunerii omului, poate fi adoptată o decizie conform procedurii legislative naţionale, pentru a permite folosirea în alimente, furaje sau fertilizatori a coloanei vertebrale şi a ganglionilor rădăcinii dorsale de la......art. 5 alin. (1), ţinându-se seama de criteriile de clasificare definite de Oficiul Internaţional de Epizootii.(3)În urma consultării comitetului ştiinţific corespunzător regulile detaliate cu privire la studiul statistic vor fi adoptate conform procedurii legislative naţionale.(4)Criteriile minime...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 iunie 2002 in M.Of. 433 din 21-iun-2002

Anexa 2/03/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...şi democratizarea actului de justiţie;- un parteneriat real între guvernant şi reprezentanţii autentici ai societăţii civile;- transparenţa actului de guvernare, consultarea cetăţenilor în procesul de decizie la nivel central şi local, pentru crearea unui parteneriat real între stat şi cetăţean;- creşterea eficienţei actului de guvernare în interesul cetăţeanului;- stabilitatea legislativă şi armonizarea legislaţiei româneşti cu reglementările Uniunii Europene.- 7.2. Vom propune revizuirea cadrului constituţional pentru asigurarea supremaţiei legii şi......şi va acţiona pentru:- restabilirea raporturilor constituţionale între Parlament şi Guvern;- respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor constituţionale referitoare la delegarea legislativă către Guvern şi la competenţa acestuia de a adopta ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă;- fundamentarea politică şi social-economică a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Regulamentul 178/28-ian-2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare

...45:Taxe primite de AutoritateÎn decurs de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament şi după consultări cu Autoritatea, cu statele membre şi cu părţile interesate, Comisia publică un raport privind fezabilitatea şi oportunitatea prezentării unei propuneri legislative prin procedura de co-decizie şi în conformitate cu tratatul pentru alte servicii asigurate de către Autoritate.SECŢIUNEA 6:DISPOZIŢII...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului

...de procedură civilă;- elaborarea legii (legilor) de punere în aplicare a codurilor;- continuarea programelor de integrare a bazelor de date legislative, inclusiv în plan european;- analiza critică a legilor cu incidenţă în Justiţie şi propunerea de proiecte pentru ajustarea acestora în scopul asigurării coerenţei legislative;- consultarea mediului de afaceri pentru colectarea de critici privind cadrul legislativ şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia, urmată de elaborarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 decembrie 2009 in M.Of. 907 din 23-dec-2009

Hotarirea 455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

...PARTEA XIII:Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a cooperaţiei. Întreprinderi mici şi mijlocii1.Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, susţinerea organizaţiilor de reprezentare a sectorului IMM şi consultarea lor1.1Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului IMM Perioada (septembrie 2001)1.2Promovarea unui proiect de act......surse financiare şi utilizării raţionale a acestora. Perioada (2001-2004)8.Realizarea unor forme instituţionalizate prin care să se asigure consultarea şi un dialog permanent între reprezentanţii mişcării cooperatiste şi structurile legislative şi decizionale ale statului8.1Acordarea de asistenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 mai 2001 in M.Of. 267 din 23-mai-2001

Hotarirea 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

...sens în care vor fi elaborate Codul Administrativ (decembrie 2015) şi Codul de Procedură Administrativă (decembrie 2016).
3. Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de simplificare;
4. Includerea propunerilor de simplificare a legislaţiei în Planul Anual de Lucru al Guvernului.
VIII. Consolidarea procesului de consultare publică în stabilirea priorităţilor guvernamentale şi în elaborarea documentelor strategice guvernamentale.
1. Implicarea stakeholderilor încă din etapele iniţiale a le
......de management, sistemele de monitorizare şi evaluare.Măsurile referitoare la îmbunătăţirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare publică, concomitent cu sistematizarea şi simplificarea legislaţiei generează o serie de intervenţii legislative asupra actelor normative ce privesc procesul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 noiembrie 2014 in M.Of. 834 bis din 17-noi-2014

Decizia 2013/504/UE/17-dec-2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură

...informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor formulate în aviz. Informaţiile fac obiectul monitorizării de către AEPD.SECŢIUNEA 4:Consultare legislativă şi referitoare la politiciArt. 26:Obiectul consultării(1)În conformitate cu articolul 41 şi articolul 28 alineatul(2)din regulament, AEPD formulează recomandări privind propunerile legislative în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 273L

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...o strategie postcriză eficace pentru creştere economică şi locuri de muncă în Europa. Iniţiativa dă curs rezultatelor celei mai recente consultări publice.
Comisia pentru afaceri europene Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
O piaţă unică digitală conectată
4.
Pachetul privind piaţa unică digitală
Legislativă/Fără caracter legislativ
Scopul iniţiativei este de a se asigura accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii digitale, de a crea condiţii de concurenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Decizia 680/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)

...Camerei Deputaţilor, rezultă că Guvernul, aşa cum acesta s-a manifestat prin punctul său de vedere transmis Parlamentului asupra iniţiativei legislative în cauză, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, "intenţionează întreprinderea demersurilor uzuale, conform normelor aplicabile şi practicii curente, în vederea consultării autorităţilor competente cu privire la iniţiativa încheierii unui acord cu partea ungară în acest sens". De aceea, cu atât mai......reţine în acest sens că, aşa cum se menţionează de către Guvern în punctul de vedere formulat în cadrul procedurii legislative, iniţierea/decizia deschiderii unor puncte de frontieră presupune parcurgerea mai multor operaţiuni, cu angajarea mai multor autorităţi din sfera executivă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 octombrie 2020 in M.Of. 957 din 19-oct-2020