Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 766 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Ordonanta urgenta 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

...componente:11.asigură evidenţa aleşilor locali din unităţile administrativ-teritoriale;12.asigură realizarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional şi prin acordarea de asistenţă tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;13.avizează şi monitorizează acordurile şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2007 in M.Of. 309 din 09-mai-2007

Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...alegerilor, respectiva referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2008 in M.Of. 196 din 13-mar-2008

Anexa 2/02/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.- simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, creşterea stabilităţii acestuia, diminuarea birocraţiei şi a corupţiei; susţinerea organizaţiilor de reprezentare a sectorului IMM şi consultarea lor; adoptarea de reglementări privind IMM în conformitate cu practicile existente pe plan internaţional (contabilitate şi sistem de raportare financiară......pescuit etc.:- sprijinirea organizaţiilor cooperatiste meşteşugăreşti, de producţie şi servicii şi de consum în dezvoltarea activităţilor organizate, printr-o acţiune legislativă şi de creditare, în vederea creării de noi locuri de muncă în sectoarele cu activitate profitabilă;- realizarea unor forme instituţionalizate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Protocol din 29-oct-2004 PROTOCOALELE ŞI ANEXELE I ŞI II LA TRATATUL DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA

...la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMATII DESTINATE PARLAMENTELOR NATIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (carti verzi, carti albe si comunicari) se transmit direct de Comisie parlamentelor nationale cu ocazia publicarii acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor nationale programul legislativ anual, precum si orice alt instrument de programare legislativa sau de strategie politica, în acelasi timp în care le transmite......respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii definite de articolul I-11 din Constitutie.Art. 2Înainte de a propune un act legislativ european, Comisia procedeaza la consultari extinse. Daca este cazul, consultarile trebuie sa aiba în vedere dimensiunea regionala si locala a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Hotarirea 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015

...de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4)
Măsura 3.1.1
Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii cadrului legislativ material şi procesual penal anticorupţie
Nr. de proiecte de acte normative anticorupţie elaborate de MJ cu consultarea DNA şi PÎCCJ
Nr. de propuneri formulate de DNA şi PÎCCJ preluate în forma finală a actului normativ
Nr. de
......avize emise de MJ pentru proiectele legislative elaborate de alţi iniţiatori
Acte normative anticorupţie adoptate
Articole de presă
Evaluări independente
Adoptarea de modificări legislative fără consultarea DNA
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2012 in M.Of. 202 din 27-mar-2012

Hotarirea 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...România să recâştige încrederea investitorilor prin:- stabilizarea cadrului legislativ, administrativ şi fiscal;- respectarea de către autorităţi a pachetului de măsuri legislative adoptate;- liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz, concomitent cu adoptarea şi implementarea măsurilor legislative de protecţie a consumatorului vulnerabil;- introducerea, în urma consultărilor cu companiile din domeniu, a unei contribuţii suplimentare pe veniturile suplimentare obţinute de companiile producătoare de gaze naturale în urma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 877 din 21-dec-2012

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...dialog şi, în orice caz, în nota de fundamentare a iniţiativelor sale. Aceasta examinează, de asemenea, orice cerere a autorităţii legislative în această privinţă şi ţine seama de rezultatul eventualelor consultări efectuate de aceasta înainte de a-şi prezenta propunerile.Aceasta se va asigura că acţiunea pe care o propune este......hotărâte să aplice pe deplin Acordul interinstituţional din 22 decembrie 1998 privind orientările comune pentru calitatea redactării legislaţiei comunitare.a)Consultarea prelegislativă(26)Pe parcursul perioadei care precedă prezentarea propunerilor legislative, după informarea Parlamentului European şi a Consiliului, Comisia procedează la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...vor mai avea încredere în sistemul public, ca urmare a lipsei de reacţie şi de reglementare din partea statului, după consultări publice de anvergură; până la jumătatea anului 2016 au participat la consultările pentru modificarea cadrului legislativ:- 846 de participanţi prin întâlniri regionale şi 918 respondenţi la chestionar;- consultarea on-line - 418 respondenţi la chestionar;- documente de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...art. 1 alin. (5) din Constituţie, potrivit aceleiaşi jurisprudenţe anterior menţionate, Curtea a constatat obligaţia iniţiatorilor de proiecte sau propuneri legislative de a solicita avizul CES în cazul în care reglementările preconizate vizează domeniile de specialitate ale Consiliului.8. Aplicând aceste considerente procesului legislativ urmat de legea criticată, dedus din consultarea fişei actului normativ publicată pe pagina electronică a Camerei Deputaţilor, se susţine că Parlamentul a ignorat obligaţia constituţională descrisă la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...18.Evaluarea iniţială a impactului realizată de Comisie şi toate activităţile suplimentare de evaluare a impactului desfăşurate pe parcursul procesului legislativ de instituţii vor fi făcute publice până la încheierea procesului legislativ şi vor putea fi utilizate, în ansamblu, drept bază pentru evaluare.b)Consultarea publică şi a părţilor interesate şi feedback19.Consultarea publică şi a părţilor interesate face parte integrantă din procesul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L