Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 684 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.738 acte

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

...1)Cerinţe minime:1.FSS/CR completează dosarul personal al beneficiarului alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.3.Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din......Cerinţe minime:1.FSS/LP completează dosarul iniţial al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.FSS păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate.3.Beneficiarul sau reprezentantul său...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2019 in M.Of. 100 bis din 08-feb-2019

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...a realizat cu o marjă semnificativă de 0,7% din PIB. Inflaţia a reintrat în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflaţie.- Criterii structurale de referinţă Am finalizat analiza portofoliului de investiţii şi preconizăm finalizarea activităţii de prioritizare a investiţiilor înainte de şedinţa Consiliului director. De asemenea, vom aproba legislaţia privind reforma guvernanţei corporatiste a întreprinderilor cu capital de stat (ÎS). Totuşi, progresul nu a fost corespunzător şi în celelalte......şi efectele acestuia asupra rezultatelor de pe piaţa muncii. Implementarea Codului de dialog social a stagnat datorită prelungirii procesului de consultare cu partenerii sociali în privinţa definirii sectoarelor pentru negocierea contractelor colective de muncă. Vom facilita consultarea tripartită pentru a ajunge...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Ordonanta urgenta 195/2005 privind protecţia mediului

...autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;31.evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului......şi echilibrat ecologic, garantând în acest scop:a)accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;b)asocierea în organizaţii pentru protecţia mediului;c)consultarea în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2005 in M.Of. 1196 din 30-dec-2005

Hotarirea 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

...conformitate cu art. 30-33;h)practicile profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a expunerii la zgomot.SECŢIUNEA 6:Consultarea şi participarea lucrătorilorArt. 29Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE şi trebuie să se refere, în special, la următoarele:a)evaluarea riscurilor şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2006 in M.Of. 380 din 03-mai-2006

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

...iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;u)contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale;v)participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;w)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.Art. 29Direcţia pentru standarde ocupaţionale......a parteneriatului în domeniul calificărilor;c)colaborează cu comitetele sectoriale;d)promovează şi implementează proiecte în conformitate cu prevederile contractuale, legislaţia naţională şi internaţională, desfăşurând şi activităţi de management;e)organizează echipe de management de proiect pentru CNFPA, îngrijindu-se de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2009 in M.Of. 643 din 30-sep-2009

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

...iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;u)contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale;v)participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;w)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.Art. 29Direcţia pentru standarde ocupaţionale......a parteneriatului în domeniul calificărilor;c)colaborează cu comitetele sectoriale;d)promovează şi implementează proiecte în conformitate cu prevederile contractuale, legislaţia naţională şi internaţională, desfăşurând şi activităţi de management;e)organizează echipe de management de proiect pentru CNFPA, îngrijindu-se de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2009 in M.Of. 643 din 30-sep-2009

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...vigoare, introducerea de mecanisme interinstituţionale în vederea abordării şi interpretării unitare a practicilor şi a legislaţiei.În mod evident, o legislaţie coerentă, suplă şi mai puţin birocratică, fundamentată pe bază de studii de impact şi consultări publice, va avea efecte şi în creşterea ponderii achiziţiilor publice din PIB, în scăderea gradului de corupţie, în creşterea absorbţiei......contextul naţional, de obiectivele şi nevoile specifice. Prin urmare, a fost efectuată o analiză a preluării opţiunilor din directive în legislaţia naţională, în baza consultărilor cu partenerii strategici desfăşurate în perioada ianuarie-februarie 2015. Poziţia preliminară a României privind transpunerea acestor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere - REPUBLICARE

...de negociere şi conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor.(2)Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă.(3)Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.Art. 23Acordul privind constituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere stabileşte cel puţin:a)întreprinderile care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2011 in M.Of. 889 din 15-dec-2011

Ordonanta urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta şi agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate.(2)Informaţiile se pun la dispoziţie, cu excepţia cazului în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia europeană sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informaţiilor contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate......gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2010 in M.Of. 389 din 11-iun-2010

Directiva 2008/48/CE/23-apr-2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

...cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute de la consumator şi, dacă este necesar, pe baza consultării bazei de date relevante. Statele membre a căror legislaţie prevede obligaţia evaluării bonităţii consumatorilor de către creditori, pe baza consultării bazei de date relevante, pot menţine această obligaţie.(2)Statele membre se asigură că, în cazul în care părţile convin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2008 in Jurnalul Oficial 133L