Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 791 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Decizia 86/664/CEE/22-dec-1986 de stabilire a procedurii de consultare şi cooperare în domeniul turismului

...SHAW
Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 3/06-iul-2020 (ca urmare a unei consultări a membrilor Comitetului director regional) privind directorul adjunct al Secretariatului permanent al Comunităţii transporturilor [2023/555]

...Comitetul director regional
Preşedintele
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 73L din data de 10 martie 2023
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 10 martie 2023 in Jurnalul Oficial 73L

Decizia 1/28-ian-2021 (ca urmare a consultării scrise) privind adoptarea bugetului Comunităţii transporturilor pentru anul 2021 [2023/559]

...pe ţări)
600 000
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 73L din data de 10 martie 2023
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 10 martie 2023 in Jurnalul Oficial 73L

Decizia 394/14-mar-2016 privind încheierea procedurii de consultare cu Republica Burundi în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte

...55 de milioane EUR.
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 73L din data de 18 martie 2016
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 18 martie 2016 in Jurnalul Oficial 73L

Decizia 2/28-ian-2019 (ca urmare a unei consultări scrise a membrilor Comitetului director regional) privind directorul Secretariatului permanent al Comunităţii transporturilor [2023/552]

...Comitetul director regional
Preşedintele
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 73L din data de 10 martie 2023
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 10 martie 2023 in Jurnalul Oficial 73L

Decizia 1/16-ian-2019 (ca urmare a unei consultări scrise) privind adoptarea bugetului Comunităţii transporturilor pentru anul 2019 [2023/551]

...bugetului UE pentru 2019.
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 73L din data de 10 martie 2023
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 10 martie 2023 in Jurnalul Oficial 73L

Decizia 2/06-iul-2020 (ca urmare a unei consultări a membrilor Comitetului director regional) privind directorul Secretariatului permanent al Comunităţii transporturilor [2023/554]

...Comitetul director regional
Preşedintele
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 73L din data de 10 martie 2023
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 10 martie 2023 in Jurnalul Oficial 73L

Decizia 94/271/CE, Euratom/24-mar-1994 privind consultarea şi deschiderea către public a documentelor de arhivă referitoare la negocierile pentru încheierea tratatelor de la Roma şi la negocierile pentru constituirea Comunităţii Politice Europene şi a Comitetului Interimar pentru Piaţa Comună şi pentru Euratom

...Europene".Publicat în Editia Speciala a Jurnalului Oficial cu numarul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 456/19-mar-2018 privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi

...11.2001, p. 67).
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 77L din data de 20 martie 2018
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 20 martie 2018 in Jurnalul Oficial 77L

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Comitetul este compus din patruzeci şi unu de membri, numiţi de către Consiliu după consultarea Comisiei."TITLUL II: ALTE ADAPTĂRIArt. 13Ultima teză din alineatul (1) al articolului III-157 din Constituţie se înlocuieşte cu următorul text:"Cu privire la restricţiile existente în conformitate cu legislaţia internă în Bulgaria, Estonia şi Ungaria, data de referinţă este 31 decembrie 1999."Art. 141. Alineatul (1) al articolului......eventualele modificări."ANEXA IV: Lista menţionată la articolul 17 din Protocol: adaptări suplimentare la actele adoptate de instituţiiAGRICULTURĂA. LEGISLAŢIA AGRICOLĂ(1) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul III secţiunea 4 - Agricultură şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005