Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6563 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (4) al articolului 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 iunie 2014 in M.Of. 470 din 26-iun-2014

Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 ianuarie 2015 in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decizia 1010/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Horvath&Vancsa" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 399/119/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 august 2010 in M.Of. 571 din 12-aug-2010

Decizia 245/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 16 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Silvania Forest" - S.A. din Satu Mare în Dosarul nr. 1.217/83/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 mai 2010 in M.Of. 302 din 10-mai-2010

Decizia 1036/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Petrom - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.401/107/2008 al Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 octombrie 2009 in M.Of. 654 din 02-oct-2009

Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 97 din 7 mai 2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 mai 2015 in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Ordinul 680/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare

..._||_|/|_||_||_||_||_|/|_||_||_||_|
NR. CRT.
Tip rectificare **)
|____|
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT
COD ASIGURAT
Contract de muncă
|____|
NORMA zilnică*)
CFP conf. art. 6 alin. 1 OUG 148/2006 ******)
NUME ŞI PRENUME ASIGURAT (înainte de rectificare)
COD ASIGURAT (înainte de rectificare)
Contract de muncă cu timp parţial***)
|____|
TOTAL ZILE
ZILE ÎN CONDIŢII NORMALE
ZILE ÎN CONDIŢII
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 august 2007 in M.Of. 575 din 22-aug-2007

Norma din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...condiţii speciale nr. ......./..........
A. Datele de identificare a unităţii iniţiale căreia i s-a emis avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale: denumirea unităţii ...................................., cu sediul în localitatea ....................., str. ............................ nr. ......, judeţul ..................., cod unic de înregistrare/cod fiscal ......................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ..................................................
B. Datele de identificare a unităţii care a preluat locurile de muncă specificate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 martie 2011 in M.Of. 214 din 28-mar-2011

Contract Colectiv de Munca 81/01/2006 UNIC la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006, încheiat conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată cu modificările ulterioare

...Cheltuielile sociale în limita unei cote de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările ulterioare, se vor efectua conform legii pentru:a)funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea......sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor de salariu, conform Contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.4.Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .........(K)Drepturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 martie 2007 in M.Of. 7 cc din 13-mar-2007

Contract Colectiv de Munca 2929/19/2006 la nivelul ramurii industriei sticlei, geamurilor, ceramicii, firelor şi fibrelor de sticlă pentru perioada 2006-2010

...suplimentare.Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor. Orele suplimentare vor fi efectuate cu respectarea Codului muncii şi cu acordul sindicatelor din unitate.Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale sau a altor cazuri de forţă majoră, salariaţii aii obligaţia de a presta muncă suplimentară, cerută de cel care angajează.Orele care nu au putut fi compensate până la sfârşitul lunii se plătesc sub...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 ianuarie 2007 in M.Of. 1 cc din 09-ian-2007