Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Acord din 28-nov-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Centraficană cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanta şi schimburile comerciale cu lemn şi produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...Comerţului
Ordonanţa nr. 83.083 din 31.12.1983 (articolul 12)
Legea nr. 08.022 din 17.10.2008 privind Codul silvic (articolul 93)
Toate
Indicatorul 1.1.6: Înregistrare la Administraţia Muncii şi a Ocupării Forţei de Muncă (Ministerul Muncii şi a Ocupării Forţei de Muncă, Inspecţia Muncii)
Elementul de verificare 1.1.6.1: Registrul angajatorului numerotat
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Ordinul 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare şi de păstrare ale acestora

...Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, ale art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Nota inspectorului general de stat nr. 634 din 24......angajatoriCa urmare a Cererii nr. ...................... din data de ............................... se certifică prin prezenta că persoana juridică/fizică: denumirea .................................... , judeţul .............................., localitatea ..................................., codul poştal ............................, bl. ............., sc. ..............., et. ..........., ap. .........., telefon ......................., fax ........................, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ..........................................., cod fiscal ..............................., figurează în evidenţă cu obligaţii
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 iulie 2008 in M.Of. 568 din 28-iul-2008

Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

...ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncăAvând în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 martie 2003 in M.Of. 139 din 04-mar-2003

Hotarirea 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...salarială.26. Veniturile realizate de sportivii care participă la competiţii sportive pe cont propriu şi nu au relaţii contractuale de muncă cu entitatea plătitoare de venit sunt considerate venituri din activităţi independente.Codul fiscal:Art. 47: Venituri neimpozabile(1) Nu sunt venituri impozabile:a) veniturile obţinute prin aplicarea efectivă în ţară de către......sau avantaje de natură salariată ori asimilate salariilor.Norme metodologice:67. Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul fiscal, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:- părţile care intră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 februarie 2005 in M.Of. 147 din 18-feb-2005

Cod din 1964 EUROPEAN DE SECURITATE SOCIALĂ

...pentru dezvoltarea sistemelor de securitate socială,recunoscând interesul armonizării protecţiei sociale garantate în statele membre,convinse de necesitatea stabilirii unui cod european de securitate socială la un nivel mai înalt decât cel stabilit de standardele minime cuprinse în Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 102 referitoare la standardele minime de securitate socială,au convenit asupra următoarelor prevederi, care au fost elaborate în colaborare......cu Biroul Internaţional al Muncii:PARTEA I:Prevederi generaleArt. 11.În prezentul cod:a)termenul "Comitet de Ministri" înseamnă Comitetul de Ministri al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 mai 2009 in M.Of. 331 din 19-mai-2009

Decizia 4/2012 [R] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

...interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2012 in M.Of. 248 din 12-apr-2012

Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (4) al articolului 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 iunie 2014 in M.Of. 470 din 26-iun-2014

Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 ianuarie 2015 in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decizia 1010/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Horvath&Vancsa" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 399/119/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 august 2010 in M.Of. 571 din 12-aug-2010

Decizia 245/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 16 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Silvania Forest" - S.A. din Satu Mare în Dosarul nr. 1.217/83/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 mai 2010 in M.Of. 302 din 10-mai-2010