Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5319 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Hotarirea 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului

...fi adoptate vizează următoarele direcţii de acţiune:
- reglementarea relaţiilor dintre angajat şi angajator pe baza simetriei juridice;
- reglementarea relaţiilor de muncă astfel încât să fie respectat caracterul de piaţă al economiei româneşti; modificarea prevederilor din actualul Cod al muncii care restrâng dreptul managerilor de a lua decizii privind firmele pe care le conduc, în scopul creşterii productivităţii muncii şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in M.Of. 1265 din 29-dec-2004

Metodologie-Cadru din 2013 privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

...iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2013 in M.Of. 717 bis din 21-noi-2013

Ordonanta urgenta 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

...din centralizarea a 6 fişe.Notă: Alte surse = Bugetul asigurărilor sociale de stat.ANEXA Nr. 3/03/20/126:MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001b CNPAS
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0001b CNPAS
FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2006 in M.Of. 945 din 23-noi-2006

Metodologie din 2009 de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

...7.Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii
Foarte bine (10p)
Bine (8-9p)
Satisfăcător (7p)
Nesatisfăcător (1-6p)
8.Planificarea activităţii proprii
Foarte bine (10p)
Bine (8-
......legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor în urma activităţilor proprii, dezinfecţiei şi sterilizării, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii
Foarte bine (10p)
Bine (8-9p
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 ianuarie 2010 in M.Of. 58 din 26-ian-2010

Instructiuni din 1991 privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj

...Fiecare persoana va primi un numar in registrul de evidenta, care se va trece si pe cererea pentru loc de munca sau ajutor de somaj si in carnetul de evidenta.Numarul din carnetul de evidenta se compune din : numarul de evidenta din registrul operativ, codul oficiului (punct de lucru) si codul judetului.Numerele din registrul de evidenta se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de 1 an calendaristic.In anul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 1991 in M.Of. 124 din 06-iun-1991

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...unui SIM (4);(3)Ministerul Mediului şi Protecţiei Naturii.(4)Studiu privind impactul asupra mediului.- diferitele legi anuale ale finanţelor;- Codul Muncii, Legea nr. 92-007 din 14 august 1992;- legislaţia care reglementează protecţia socială (5);(5)Cf. Casa Naţională de Asigurări......normative
- articolul 61 alineatul (2) şi articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii.
- Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creşterea salariului minim pe economie garantat (SMIG)
- Ordonanţa nr
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Ordinul 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

...respins):Număr zile lucrătoare:
Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special
Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii
Învăţământ special compensaţii
Salariu de bază realizat
......X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in M.Of. 772 din 01-noi-2011

Ordinul 230/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

...respins):Număr zile lucrătoare:
Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special
Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii
Învăţământ special compensaţii
Salariu de bază realizat
......X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in M.Of. 772 din 01-noi-2011

Ordinul 2445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

...respins):Număr zile lucrătoare:
Capitol bugetar/Sursă de finanţare:
Categorie personal - didactic
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special
Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensaţii Zone izolate compensaţii Control financiar preventiv compensaţii Audit compensaţii
Învăţământ special compensaţii
Salariu de bază realizat
......X
X
X
X
X
X
X
X
Categorie personal - didactic auxiliar
Număr curent
Nume şi prenume
Funcţia de bază
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat
Indemnizaţie conducere
Indemnizaţie învăţământ special Gradaţie merit Indemnizaţie dirigenţie conform Legii nr. 63/2011...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2011 in M.Of. 772 din 01-noi-2011

Procedura din 2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

...se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic.Art. 25Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau punctul de lucru va completa rubricile formularelor, cu respectarea codurilor şi instrucţiunilor de completare a acestora, elaborate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.ANEXA Nr. 1 la procedură:
Observaţiile funcţionarului public:
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ................................ /municipiului Bucureşti, cod judeţ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002