Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 1891/30-nov-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/403/UE privind acordarea de derogări statelor membre în ceea ce priveşte transmiterea de date statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

...26
AN.1121 - 6. Clădiri, altele decât locuinţe AN.1122 - 7. Alte construcţii civile AN.12 - 16. Stocuri
Toate sectoarele
2012-2017
2020
5.Ţara: Estonia
Tabel
Cod şi variabilă
Descriere detaliată a derogării
Perioada acoperită de derogare/întârzierea la transmitere
Prima transmitere în
3
EMP - 8. Forţa de muncă, pe ramuri de activitate (mii de persoane, mii de ore lucrate şi mii de locuri de muncă)
ESE - 8. a
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 309L

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).Codul de bună practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap adoptat de Parlamentul European prin Decizia Biroului din 22 iunie 2005.Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Decizia 261/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...la "calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen", decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursurile în interesul legii a stabilit că "momentul de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iulie 2016 in M.Of. 511 din 07-iul-2016

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...ce formează obiectul sesizării; se arată că, în anul 2013, Serviciul judiciar civil a analizat jurisprudenţa naţională din perioada 2009-2012 în problema de drept privind "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 şi 78 din Codul muncii în referire la posibilitatea angajatorului de a-şi revoca propria decizie de concediere", apreciindu-se că nu erau îndeplinite condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 septembrie 2016 in M.Of. 767 din 30-sep-2016

Decizia 2/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, sub aspectul determinării momentului de la care salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, denumită, în continuare Legea nr. 284/2010

...personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012.55. Pentru aceste considerente, în temeiul art. 521 cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
În numele legii
DECIDE:
Admite sesizările formulate de Curtea de Apel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 aprilie 2016 in M.Of. 257 din 06-apr-2016

Decizia 5/2016 [A] referitoare la examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 şi nr. 1.295/87/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu

...şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 93 alin. (3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, valabil în perioada 2012-2015, art. 1.530 şi următoarele din Codul civil.7. Pârâtul-apelant, angajator, a arătat că tichetele de masă pot fi acordate doar în limita sumelor prevăzute distinct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...la 6/12/2013; şiLegea privind Agenţia de ocupare a forţei de muncă în sectorul privat nr. 126(I)/2012.CZ: Legea privind ocuparea forţei de muncă (435/2004).DE: Regulamentul privind ocuparea forţei de muncă (Beschăftigungsverordnung), articolul 38 şi articolul 292 din cartea III a codului securităţii sociale privind promovarea ocupării forţei de muncă (Drittes...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Decizia 69/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 349 din Codul penal

...3 luni la un an sau cu amendă."15. Curtea reţine că art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a fost abrogat prin art. 183 din titlul II al Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Având în vedere data săvârşirii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 iulie 2017 in M.Of. 569 din 18-iul-2017

Decizia 513/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal

...de claritate, precizie şi previzibilitate cerut de Constituţie.15. Curtea reţine că art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a fost abrogat prin art. 183 din titlul II al Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, iar, în prezent, fapta de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Contract Colectiv de Munca 1.228/2022 (denumit în continuare şi ''CCM'') la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S.

...şase) luni de la data săvârşirii faptei.1 Sancţiunile disciplinare care vor putea fi aplicate salariaţilor sunt cele prevăzute de Codul Muncii. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă fără o cercetare disciplinară prealabilă._____1 Conform Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2012 a completului competent să judece recursul în interesul legii, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 septembrie 2022 in M.Of. 5 cc din 29-sep-2022