Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).Codul de bună practică pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap adoptat de Parlamentul European prin Decizia Biroului din 22 iunie 2005.Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Decizia 1891/30-nov-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/403/UE privind acordarea de derogări statelor membre în ceea ce priveşte transmiterea de date statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

...26
AN.1121 - 6. Clădiri, altele decât locuinţe AN.1122 - 7. Alte construcţii civile AN.12 - 16. Stocuri
Toate sectoarele
2012-2017
2020
5.Ţara: Estonia
Tabel
Cod şi variabilă
Descriere detaliată a derogării
Perioada acoperită de derogare/întârzierea la transmitere
Prima transmitere în
3
EMP - 8. Forţa de muncă, pe ramuri de activitate (mii de persoane, mii de ore lucrate şi mii de locuri de muncă)
ESE - 8. a
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 309L

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...ce formează obiectul sesizării; se arată că, în anul 2013, Serviciul judiciar civil a analizat jurisprudenţa naţională din perioada 2009-2012 în problema de drept privind "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 şi 78 din Codul muncii în referire la posibilitatea angajatorului de a-şi revoca propria decizie de concediere", apreciindu-se că nu erau îndeplinite condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 septembrie 2016 in M.Of. 767 din 30-sep-2016

Ordinul 1114/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 octombrie 2016 in M.Of. 811 din 14-oct-2016

Decizia 5/2016 [A] referitoare la examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 şi nr. 1.295/87/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu

...şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 93 alin. (3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, valabil în perioada 2012-2015, art. 1.530 şi următoarele din Codul civil.7. Pârâtul-apelant, angajator, a arătat că tichetele de masă pot fi acordate doar în limita sumelor prevăzute distinct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016

Decizia 261/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...la "calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen", decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursurile în interesul legii a stabilit că "momentul de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iulie 2016 in M.Of. 511 din 07-iul-2016

Decizia 513/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal

...de claritate, precizie şi previzibilitate cerut de Constituţie.15. Curtea reţine că art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a fost abrogat prin art. 183 din titlul II al Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, iar, în prezent, fapta de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Decizia 15/2020 [A] privind natura acţiunii promovate de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac

...silită ca fiind una făcută în mod voluntar.IV. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale27. Prin Decizia nr. 122 din 16 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 4 mai 2012, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Codul muncii. În considerentele acestei decizii, Curtea Constituţională a reţinut că textul de lege criticat nu dă o definiţie exactă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 noiembrie 2020 in M.Of. 1021 din 03-noi-2020

Decizia 897/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi ale art. 168 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...procesul de soluţionare a litigiilor cu care sunt învestite.22. Curtea reaminteşte că, prin Decizia nr. 882 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012, a reţinut că art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii nu creează o situaţie discriminatorie sau favorizantă pentru vreuna dintre părţile contractului de muncă. Această cerinţă prevăzută de textul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 aprilie 2022 in M.Of. 405 din 28-apr-2022

Decizia 69/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 349 din Codul penal

...3 luni la un an sau cu amendă."15. Curtea reţine că art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a fost abrogat prin art. 183 din titlul II al Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Având în vedere data săvârşirii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 iulie 2017 in M.Of. 569 din 18-iul-2017