Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 126 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 573.675 acte

Ordinul 4964/2012 privind divizarea parţială a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

...International School" din Voluntari nr. 382E din 16 mai 2012, înregistrată la ARACIP cu nr. 1.721 din 18 mai 2012,având în vedere prevederile art. 233, art. 236 alin. (3), art. 238 alin. (2) şi ale art. 239 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2012 in M.Of. 602 din 22-aug-2012

Ordinul 5827/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Lorelay'' din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Lorelay'' din municipiul Iaşi

...Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ primar,___*) Ordinele nr. 4.107/2009 şi nr. 4.355/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,luând în considerare solicitarea Asociaţiei "Lorelay" din Iaşi cu nr. 87 din 14 august 2012 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2012 in M.Of. 689 din 05-oct-2012

Ordinul 6223/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Smart Kids'' din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Smart Kids'' din municipiul Bucureşti

...Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012*), având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,____*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012 nu a fost publicat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2012 in M.Of. 823 din 07-dec-2012

Ordinul 6513/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Aricel'' din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Sfânta Maria'' din localitatea Voluntari

...în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi art. 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,luând în considerare Decizia nr. 4 din 3 septembrie 2012 a Societăţii Comerciale "Minipensiune pentru copii Aricel" - S.R.L. din localitatea Voluntari, privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 876 din 21-dec-2012

Hotarire din 2013 în Cauza Catană împotriva României

...iniţieze o acţiune civilă în faţa instanţei pentru a obţine repararea prejudiciilor suferite, acest lucru fiind posibil în virtutea dispoziţiilor Codului civil care reglementează răspunderea civilă delictuală (Pop Blaga împotriva României (dec.), nr. 37.379/02, pct. 146, 10 aprilie 2012). Reiese că acest capăt de cerere este inadmisibil din cauza neepuizării căilor de atac interne şi trebuie respins în temeiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2013 in M.Of. 258 din 09-mai-2013

Decizia 14/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţiile băneşti, a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţiile băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, a dispoziţiilor art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 994 din Codul civil din anul 1864, ale art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, ale art. 124 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...penalizatoare pentru obligaţiile băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011), ale art. 994 din Codul civil de la 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 şi ale art. 70 alin. (1) din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2015 in M.Of. 728 din 29-sep-2015

Ordinul 36/2017 privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

...Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.(3)Prevederile prezentului contract sunt completate cu dispoziţiile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2017 in M.Of. 393 din 25-mai-2017

Decizia 261/22-ian-2014 privind ajutoarele de stat SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) acordate de regiunea Sardinia în favoarea Saremar

...2012, adunarea generală a acţionarilor Saremar a decis să acopere pierderea de 4 890 950,36 EUR (20) reportată în 2012 prin reducerea capitalului de la 6 099 961 EUR la 1 209 010,64 EUR.(20)După utilizarea rezervei legale şi a profitului din exerciţiile financiare anterioare.(90)Conform Codului civil italian, acţionarii trebuie să recapitalizeze o întreprindere atunci când capitalul acesteia a scăzut cu mai mult de o treime. Prin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 49L

Contract-Cadru din 2019 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili

...Art. 1(1)Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), şi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2019 in M.Of. 206 din 15-mar-2019

Decizia 31/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă, de către instanţa căreia i se cere să pronunţe o hotărâre prin care să se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil construcţie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale şi dacă admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de acţiuni este condiţionată de parcurgerea (sau nu), de către reclamant, a procedurii prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de eliberarea autorizaţiei de construire

...a comunicat o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare, prin care a admis cererea, în temeiul art. 492 din Codul civil de la 1864, în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială (Sentinţa nr. 1.084 din 17 decembrie 2012 în Dosarul nr. 1.114/249/2012).96. Judecătoria Călăraşi a pronunţat soluţii favorabile reclamanţilor, în contradictoriu cu unitatea administrativ-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2017 in M.Of. 471 din 22-iun-2017