Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 130 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.861 acte

Ordinul 4964/2012 privind divizarea parţială a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

...International School" din Voluntari nr. 382E din 16 mai 2012, înregistrată la ARACIP cu nr. 1.721 din 18 mai 2012,având în vedere prevederile art. 233, art. 236 alin. (3), art. 238 alin. (2) şi ale art. 239 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2012 in M.Of. 602 din 22-aug-2012

Ordinul 5827/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Lorelay'' din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Lorelay'' din municipiul Iaşi

...Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ primar,___*) Ordinele nr. 4.107/2009 şi nr. 4.355/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,luând în considerare solicitarea Asociaţiei "Lorelay" din Iaşi cu nr. 87 din 14 august 2012 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2012 in M.Of. 689 din 05-oct-2012

Ordinul 6223/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Smart Kids'' din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Smart Kids'' din municipiul Bucureşti

...Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012*), având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,____*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012 nu a fost publicat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2012 in M.Of. 823 din 07-dec-2012

Ordinul 6513/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Aricel'' din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Sfânta Maria'' din localitatea Voluntari

...în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi art. 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,luând în considerare Decizia nr. 4 din 3 septembrie 2012 a Societăţii Comerciale "Minipensiune pentru copii Aricel" - S.R.L. din localitatea Voluntari, privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 876 din 21-dec-2012

Hotarire din 2013 în Cauza Catană împotriva României

...iniţieze o acţiune civilă în faţa instanţei pentru a obţine repararea prejudiciilor suferite, acest lucru fiind posibil în virtutea dispoziţiilor Codului civil care reglementează răspunderea civilă delictuală (Pop Blaga împotriva României (dec.), nr. 37.379/02, pct. 146, 10 aprilie 2012). Reiese că acest capăt de cerere este inadmisibil din cauza neepuizării căilor de atac interne şi trebuie respins în temeiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2013 in M.Of. 258 din 09-mai-2013

Decizia 21/2015 [A] referitoare la examinarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 şi art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. ''a'' din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării)

...356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1.535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2015 in M.Of. 743 din 05-oct-2015

Decizia 187/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitate: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 2016 in M.Of. 375 din 16-mai-2016

Decizia 5/2016 [A] referitoare la examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 şi nr. 1.295/87/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu

...modificările şi completările ulterioare, art. 93 alin. (3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, valabil în perioada 2012-2015, art. 1.530 şi următoarele din Codul civil.7. Pârâtul-apelant, angajator, a arătat că tichetele de masă pot fi acordate doar în limita sumelor prevăzute distinct cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016

Ordinul 86/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013

...abrevierile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale în vigoare."4.La articolul 6, punctul 6 se modifică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 2015 in M.Of. 424 din 15-iun-2015

Decizia 261/22-ian-2014 privind ajutoarele de stat SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) acordate de regiunea Sardinia în favoarea Saremar

...2012, adunarea generală a acţionarilor Saremar a decis să acopere pierderea de 4 890 950,36 EUR (20) reportată în 2012 prin reducerea capitalului de la 6 099 961 EUR la 1 209 010,64 EUR.(20)După utilizarea rezervei legale şi a profitului din exerciţiile financiare anterioare.(90)Conform Codului civil italian, acţionarii trebuie să recapitalizeze o întreprindere atunci când capitalul acesteia a scăzut cu mai mult de o treime. Prin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 49L