Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 525 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Decizia 1389/2011 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 şi art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) şi art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 1201 din Codul civil

...criticate în forma avută la data încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale3. De asemenea, referitor la art. 1201 din Codul Civil, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, la data de 1 octombrie 2011, a intrat în vigoare Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2012 in M.Of. 74 din 30-ian-2012

Decizia 22/2011 [R] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materie de contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă

...a crea norme de drept.Pe de altă parte, noile dispoziţii legale în materie, respectiv cele ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la momentul soluţionării recursului în interesul legii, acordă o configuraţie distinctă competenţei funcţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2011 in M.Of. 813 din 17-noi-2011

Decizia 627/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi a celor ale art. 480 din Codul civil

...120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi a celor ale art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Marin Petru Coveianu în Dosarul nr. 2.237/288/2009 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 mai 2011.-****-
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 517 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2011 in M.Of. 517 din 22-iul-2011

Decizia 1481/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2011 in M.Of. 60 din 25-ian-2011

Decizia 885/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 480, art. 1429 şi art. 1436 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 septembrie 2011 in M.Of. 640 din 07-sep-2011

Decizia 1547/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2011 in M.Of. 60 din 25-ian-2011

Decizia 701/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 6 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. 969 şi art. 1073-1077 din Codul civil

...domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. 969 şi art. 1073-1077 din Codul civil, excepţie ridicată de Maria Axinia în Dosarul nr. 924/332/2010 al Judecătoriei Vânju Mare.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 mai 2011.-****-
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 606 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2011 in M.Of. 606 din 29-aug-2011

Decizia 823/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1169 şi art. 1173 alin. 1 din Codul civil

...DECIZIE nr. 823 din 21 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1169 şi art. 1173 alin. 1 din Codul civil
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Ion Predescu
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 septembrie 2011 in M.Of. 646 din 09-sep-2011

Decizia 75/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la anumite chestiuni de drept

...aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil şi de abrogarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din Codul civil şi art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 decembrie 2017 in M.Of. 954 din 04-dec-2017

Decizia 35/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 4.714/110/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...în baza art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări de Legea nr. 230/2011. Potrivit art. 2.537 din Codul civil, prescripţia se întrerupe printr-un act voluntar de executare sau prin orice act prin care cel în folosul căruia curge...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2016 in M.Of. 73 din 02-feb-2016