Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1352 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Procedura din 2003 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului ''Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii''

...Telefon: .......................Fax: .......................E-mail: .......................Reprezentantul legal al societăţii: .......................(2)Detalii despre bancăNumele titularului contului: .......................Cont bancar nr.: .......................Codul Băncii: .......................Codul SWIFT: .......................Numele Băncii: .......................Adresa Băncii: .......................Numele persoanei(lor) cu drept de semnătură: .......................Funcţia(ile) persoanei(lor) cu drept de semnătură: .......................(3)Domeniul principal de activitate al societăţii comerciale (documentele firmei)
Activităţi
Cod CAEN
1.Asociaţi/Acţionari (Prezentaţi lista completă a asociaţilor/acţionarilor - persoane fizice sau juridice)
Asociaţi/acţionari
Persoane fizice
Adresa completă şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2003 in M.Of. 383 bis din 03-iun-2003

Hotarirea 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

...se realizează prin investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 - Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat.(2)În baza prezentei hotărâri nu se pot acorda ajutoare de stat:a)activităţilor......societăţii informaţionale,
Dan Nica
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
ANEXA Nr. 1:Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat
Cod CAEN
Denumirea activităţii
C
Industria prelucrătoare, cu excepţia:
C11
Fabricarea băuturilor
C12
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 august 2012 in M.Of. 563 din 09-aug-2012

Hotarirea 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

...Structura acţionariat
M.E.C. - 100%
7.
Sector de activitate:
- tipuri de zăcăminte
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare - cod CAEN 1350.
- zăcământ de cupru şi andezit.
8.
Perimetre de exploatare
Roşia Poieni
9.
Număr mediu de personal (30.06.2005
......E.C. - 100%
7.
Sector de activitate:
- tipuri de zăcăminte
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive) - cod CAEN DB 1320
- zăcământ de cupru.
8.
Perimetre de exploatare
Cariera de banatite - la suprafaţă).
Mina Centrală (zăcământul Suvorov şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2006 in M.Of. 506 din 12-iun-2006

Norma sanitara veterinara din 2010 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă

...a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare)
Nr. crt.
Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice
Denumirea activităţii conform codului CAEN
Cod CAEN
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 septembrie 2010 in M.Of. 646 din 16-sep-2010

Ordinul 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

...a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Operatorii economici completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2010 in M.Of. 447 din 01-iul-2010

Ordinul 160/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice

...Iniţiala tatălui ...... Prenume ................... Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ......................AdresaJudeţ ........ Sector ..... Localitate ....... Strada ........... Nr. .... Bloc ..... Scara .... Etaj ... Ap. .... Cod poştal ....... Telefon ........ Fax ........ E-mail ..........Ţara .......................B)DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ1.Natura veniturilor: Venituri comerciale |_| Venituri din profesii libere |_|2.Obiectul principal de activitate ......................... Cod CAEN |_|_|_|_|3.Forma de organizare: Individual |_| Asocieri între persoanele fizice |_|4.Locul principal de desfăşurare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2004 in M.Of. 95 din 02-feb-2004

Ordinul 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)numărul filei (o situaţie poate avea una sau mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2008 in M.Of. 15 bis din 09-ian-2008

Ordinul 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii (inclusiv societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN, rev. 2):a)B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 061 Extracţia petrolului brut, 062 Extracţia gazelor naturale, 0721 Extracţia minereurilor de......achiziţia de instalaţii, maşini şi utilaje;- achiziţia de mijloace de transport tehnologice, strict legate de ciclul de producţie (numai pentru cod CAEN F şi B);- achiziţia de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2008 in M.Of. 190 din 12-mar-2008

Ordinul 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...se adresează întreprinderilor mari.Art. 6(1)În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN, rev. 2):a)B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 061 Extracţia petrolului brut, 062 Extracţia gazelor naturale, 0721 Extracţia minereurilor de......şi utilaje;- achiziţia de mijloace de transport tehnologice, strict legate de procesul de producţie (numai pentru întreprinderile mari ce au cod CAEN F şi B);- achiziţia de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2008 in M.Of. 189 din 12-mar-2008

Ordinul 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

...pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare
- lei/unitate -
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor......desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară
- lei/unitate
1.
Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 august 2014 in M.Of. 611 bis din 18-aug-2014