Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1895 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Ordinul 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

...SERVICII EFECTUATE ÎN ANUL
|_|_|_|_|
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA
Cod de identificare fiscală RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|:, Cod CAEN al activităţii principale |________________|
Denumire/ Nume, Prenume |_____________________|
Domiciliul fiscal
Judeţ |_________________| Localitate |__________________________| Strada |__________________________| Număr |_________| Bloc |___
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 februarie 2011 in M.Of. 103 din 09-feb-2011

Legea 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

...la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)Anul ............... trimestrul ..................
Judeţul
Denumirea furnizorului
Datele de contact
Denumirea programului/programelor de formare profesională
Cod CAEN
Durata în ore a programului de formare profesională
Număr de participanţi (beneficiari)
Preţ/oră/ cursant
Între 1-8 ore
Între
......unic etc.;3.Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);4.Denumirea programului/programelor de formare profesională;5.Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activităţii pentru care se organizează programul de formare profesională;6.6-9. Durata...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 iunie 2013 in M.Of. 318 din 03-iun-2013

Legea 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

...DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR(- Anexa nr. 1 la Legea nr. 52/2011)REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR- model -Beneficiar ...............................CUI .........................................Cod CAEN .............................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Remuneraţia brută convenită;B - Remuneraţia netă plătită;C - Semnătura de......completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.2.CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 martie 2014 in M.Of. 192 din 19-mar-2014

Directiva 2009/29/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

...relocare a emisiilor de carbon în aceste sectoare sau subsectoare ar trebui, pentru început, evaluat la nivel de 3 cifre (cod CAEN-3) sau, atunci când este necesar şi în cazul în care sunt disponibile datele relevante, la nivel de 4 cifre (cod CAEN-4).(25)Prin urmare, Comisia ar trebui să reexamineze situaţia până la 30 iunie 2010, să consulte toţi partenerii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 140L

Ordinul 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

...juridică |_|
3.
Alte date privind contribuabilul
3.1.
Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare
3.2.
Cod CAEN al obiectului principal de activitate
3.3.
Felul sediului
3.3.1.
Plătitor cu sediul central în România
sediul central |_| sucursala |_| reprezentanţa |_| punct de lucru stabil |_| alte subunităţi |_|
codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare
3.3.2.
Plătitor cu sediul central în străinătate
ţara |_| sediu permanent |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 martie 2004 in M.Of. 202 din 08-mar-2004

Instructiunile 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

...cod MIC);
- pentru operatorii independenţei: SI:
- pentru tranzacţiile efectuate în afara pieţei: XOFF.
ANEXA Nr. 2:DETALII PRIVIND FORMA FIŞIERELORCodul ţării va fi completat conform ISO 3166.1,Codul clasei va fi completat conform nomenclatorului CAEN*) emis de Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiFişierul PCConţine tabelele:#ID Tabelul pentru identificarea persoanei de contactFişierul PN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 ianuarie 2008 in M.Of. 28 din 15-ian-2008

Hotarirea 1153/2008 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008''

...nume şi prenume)
Semnătura
Ştampila
Subsemnatul: a) persoană juridică .............................................................., cu sediul în localitatea ...................................., judeţul..............................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ............................., cod CAEN .........................., reprezentată de director/preşedinte ........................................, contabil-şef/director economic ...................................., cod numeric personal (CNP)............................................;sau b) persoană fizică .............................................., domiciliată în localitatea ................................ Judeţul .........................., str. ................................. nr. ......, deţinătoare a B.I./CI seria ..... nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 octombrie 2008 in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...muniţiiUrmare a solicitării domnului ................... , adresată în calitate de ................ al S.C. ................ cu sediul în localitatea ................ ., str. .............. , nr. ...... , judeţul (sectorul) .............. , cod unic de înregistrare nr. ............. , se acordă AVIZUL de principiu, în vederea includerii în obiectul de activitate al societăţii a următoarelor domenii:1........................................... - COD CAEN ............... ;2........................................... - COD CAEN ............... ;3........................................... - COD CAEN ............... ;4........................................... - COD CAEN ............... ;5........................................... - COD CAEN ............... ;6........................................... - COD CAEN ............... ;Prezentul aviz are o valabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 martie 2005 in M.Of. 241 din 23-mar-2005

Instructiunile 10/2004 privind operaţiunile nerezidenţilor pe piaţa de capital din România

...pieţei de ' tranzacţionare
BVB BER BMF
Bursa de Valori Bucureşti Bursa Electronică Rasdaq Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu
[Cod Ţara X]
=
Codul ţării de rezidenţă a investitorului. Se va folosi nomenclatorul de ţări
[Cod Clasa X]
=
Codul clasei CAEN din care face parte emitentul
Observaţie: La autorizare noile pieţe de tranzacţionare vor primi [Cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1109 din 26-noi-2004

Ghid de finantare din 2012 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiecte de activitate: COD CAEN 4677, 3831, 3832 (colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz) sau deţine doar cod CAEN 4677 (colectarea vehiculelor scoase din uz), iar tratarea vehiculelor scoase din uz se realizează în baza unui contract încheiat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 martie 2012 in M.Of. 168 din 14-mar-2012