Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent

...1 -9 fac parte integrantă din prezentele norme.ANEXA nr. 1:NOMENCLATORUL activităţilor din economia naţională care fac obiectul legii
Codul clasei CAEN
DENUMIRE
0111
Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.
0112
Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a
......registrul comertului(1) .................................. , cod unic de înregistrare(1)...................................... ;
3. Sediul firmei: localitatea ....................................... ,str. .................................... , nr. .....................bloc ............. , scara ............ , etaj ........... , ap .............. , judet/sector ................................. , cod poştal ....................... , telefon ................................ , .......................... , fax .................... , ......................... , e-mail ........................ , web site ............................. ;
4. Obiectul de activitate
4.1. Activitatea principală: clasa CAEN |_|_|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2004 in M.Of. 1048 din 12-noi-2004

Ordinul 947/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2004 in M.Of. 623 din 09-iul-2004

Procedura de implementare din 2010 a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenori ale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -

...creanţa integral recuperată3.2._3.2.1.Nu beneficiază de prevederile Programului: activităţile încadrate în următoarele secţiuni conform CAEN Rev 2: H. Transport şi depozitare; J. Informaţii şi comunicaţii; K. Intermedieri financiare şi asigurări; L. Tranzacţii imobiliare; M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (exceptând codul 7410 Activităţi de design specializat şi codul 7420 Achiziţii foto); N. Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (exceptând grupa: 81 - Activităţi de peisagistică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2010 in M.Of. 187 bis din 24-mar-2010

Ghid de finantare din 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

..._| publică |_|;- procentul: privată .......... % publică .......... %.7.Domeniul de activitate al societăţii comerciale (descrierea activităţilor - principală şi secundară):
Activitatea principală
Cod CAEN
Activitatea secundară
Cod CAEN
1.
2.
3.
....
8.Cifra de afaceri ..........................8.1.Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2009 in M.Of. 921 din 29-dec-2009

Ordinul 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

...din activităţile economice- Deficit din activităţile economice- Venituri totale- Cheltuieli totale- Rezultatul net al exerciţiului:- Excedent- DeficitC.Alte informaţii:- Cod CAEN privind activităţile fără scop patrimonial- Efectivul de personal privind activităţile fără scop patrimonial- Cod CAEN privind activităţile economice- Efectivul de personal privind activităţile economice._________*) Totalul cheltuielilor din subvenţiile primite de la buget se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2003 in M.Of. 203 din 28-mar-2003

Ordinul 13/2011 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iulie 2011 in M.Of. 539 bis din 29-iul-2011

Norme Metodologice din 2001 privind organizarea si conducerea contabilitatii la microintreprinderi

...BILANŢ PENTRU MICROÎNTREPRINDERI
JUDEŢUL ...................................................
UNITATEA ................................................
FORMA DE PROPRIETATE ...................................
ADRESA loc. ....................., sector ............
str. ............................................ nr. .............
bl. ........................, ap. ............, sc. .............
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire grupă CAEN) .............................................
TELEFONUL ................... FAXUL ..............
COD GRUPĂ CAEN ...............................................
NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI ............................................
CODUL FISCAL ......................................................
BILANŢ PENTRU MICROÎNTREPRINDERI
încheiat la data de 31 decembrie ...- mii lei -
Denumirea indicatorului
Nr
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 octombrie 2001 in M.Of. 651 din 17-oct-2001

Hotarirea 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

...se realizează prin investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 - Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat.(2)În baza prezentei hotărâri nu se pot acorda ajutoare de stat:a)activităţilor......societăţii informaţionale,
Dan Nica
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
ANEXA Nr. 1:Codurile CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de stat
Cod CAEN
Denumirea activităţii
C
Industria prelucrătoare, cu excepţia:
C11
Fabricarea băuturilor
C12
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 august 2012 in M.Of. 563 din 09-aug-2012

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

...informaţii despre consumatorii de energie persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:a)consumul anual de energie electrică al consumatorilor din fiecare grupă, începând cu anul 2007......informaţii despre consumatorii de energie, persoane juridice (consumatorii industriali şi similari acestora), agregate în funcţie de primele două cifre ale codului CAEN indicând activitatea principală a acestora:a)consumul anual de gaze naturale al consumatorilor din fiecare grupă, începând cu anul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2009 in M.Of. 263 din 22-apr-2009

Ordinul 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

...sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2011 in M.Of. 483 din 07-iul-2011