Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ghid din 2018 al SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).f)Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 iulie 2018 in M.Of. 666 bis din 31-iul-2018

Ghid din 2021 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 5, august 2021 -

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 7 septembrie 2021 in M.Of. 853 bis din 07-sep-2021

Ordinul 196/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

...tutun;cod CAEN 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;f) activităţi de investigare şi protecţie:cod CAEN 803 - Activităţi de investigaţii;g) diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing."13.În anexa nr. 3, la articolul 4.2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 februarie 2022 in M.Of. 168 bis din 18-feb-2022

Ordinul 909/2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)."6.Articolele 26-44 se abrogă.7...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in M.Of. 589 din 11-iun-2021

Legea 220/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

...asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;"6.La articolul 19 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) servicii de organizare de târguri, evenimente şi expoziţii (cod CAEN 8230)."7.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20Granturile pentru investiţii se acordă IMM-urilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 octombrie 2020 in M.Of. 1011 din 30-oct-2020

Ordinul 908/2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

...conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)."8.Articolele 29-47 se abrogă.9...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in M.Of. 589 din 11-iun-2021
Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9