Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1641 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Hotarirea 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

...art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), rasa şi numărul de animale......art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2014 in M.Of. 967 din 30-dec-2014

Ordinul 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

...pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare
- lei/unitate -
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor......desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară
- lei/unitate
1.
Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 august 2014 in M.Of. 611 bis din 18-aug-2014

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...proprie răspundere depuse de către plătitori, se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).SUBSECŢIUNEA B2:Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului......nr. perioade de raportare (12 sau 4)
.........................
B. Motivaţia în cazul SIN=1
- cazierul fiscal
|_|
- obiect principal de activitate
cod CAEN
- solicitări depuse pentru anii fiscali anteriori şi nesoluţionate
|_|
- plătitor nou înfiinţat
|_|
- datele incomplete
|_|
- SIN-ul este
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005

Ordinul 2084/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Procedura din 2004 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului ''Investiţii în turism''

...cadrul prezentului Subprogram, se finanţează modernizarea/reabilitarea şi/sau dotarea unităţilor turistice, ale întreprinderilor ale căror activităţi sunt incluse în codul CAEN secţiunea H, "Hoteluri şi restaurante", cu excepţiile: grupa 553, grupa 554, grupa 555. Din clasa 5523, grupa 552 se finanţează......în care se implementează Subprogramul.c)Sectorul de activitate eligibilProiectele trebuie să urmărească realizarea:- activităţilor de turism incluse în codul CAEN la secţiunea H, "Hoteluri şi restaurante", cu excepţiile: grupa 553, grupa 554, grupa 555. Din clasa 5523, grupa 552...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2004 in M.Of. 1192 bis din 14-dec-2004

Ordinul 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ......................................Telefon ............ Fax ............ E-mail ............Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......la registrul comerţului de către angajatorii şi entităţile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activităţii principale desfăşurate de plătitor, conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2012 in M.Of. 600 din 21-aug-2012

Ordinul 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

...SERVICII EFECTUATE ÎN ANUL
|_|_|_|_|
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA
Cod de identificare fiscală RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|:, Cod CAEN al activităţii principale |________________|
Denumire/ Nume, Prenume |_____________________|
Domiciliul fiscal
Judeţ |_________________| Localitate |__________________________| Strada |__________________________| Număr |_________| Bloc |___
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 februarie 2011 in M.Of. 103 din 09-feb-2011

Hotarirea 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

...laptele sau ale produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/8718);h)dezvoltarea (promovarea) imobiliară - cod CAEN 411;i)fabricarea armamentului şi muniţiei - cod CAEN 254 şi fabricarea vehiculelor militare de luptă - cod CAEN 304.(2)În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2008 in M.Of. 543 din 18-iul-2008

Directiva 2009/29/CE/23-apr-2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

...relocare a emisiilor de carbon în aceste sectoare sau subsectoare ar trebui, pentru început, evaluat la nivel de 3 cifre (cod CAEN-3) sau, atunci când este necesar şi în cazul în care sunt disponibile datele relevante, la nivel de 4 cifre (cod CAEN-4).(25)Prin urmare, Comisia ar trebui să reexamineze situaţia până la 30 iunie 2010, să consulte toţi partenerii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 140L