Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 93 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Directiva 2167/24-nov-2021 privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE

...semnificative legate de funcţionarea prezentei directive, raportul descrie modul în care Comisia intenţionează să rezolve problemele identificate, inclusiv etapele şi calendarul eventualei revizuiri.Art. 31:Clauză de revizuireFără a aduce atingere prerogativelor legislative ale Parlamentului European şi ale Consiliului, până la 29 decembrie 2023, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 438L

Decizia 812/10-mai-2021 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' şi în cadrul Consiliului de asociere constituite prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte un aviz favorabil referitor la foaia de parcurs completă aprobată de guvernul Georgiei pentru punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi de recunoaştere a finalizării etapei 1 din anexa XVI-B la respectivul acord de asociere

...o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice în Georgia, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale, care să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(3)În temeiul articolului 145 alineatul (2) din acord, este necesar un aviz favorabil din partea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 mai 2021 in Jurnalul Oficial 180L

Rezolutia 2045/20-oct-2020 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2018, secţiunea II – Consiliul European şi Consiliul

...îmbunătăţirile site-ului Consiliului, în special în ceea ce priveşte transparenţa şi accesul la documente; salută capitolele clare privind transparenţa legislativă, ordinile de zi şi calendarul reuniunilor Consiliului, precum şi procesele-verbale şi listele de vot; recunoaşte faptul că Consiliul a luat măsuri pentru a promova...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 420L

Decizia 795/10-sept-2021 privind ajutorul de stat în favoarea Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) pus în aplicare de Italia

...vedea secţiunea 2.6) până la 30 aprilie 2018, pentru a permite cedarea complexului de afaceri al Alitalia.2.2.Calendarul plăţilor celor două împrumuturi de stat(22)Împrumutul iniţial şi împrumutul suplimentar de 300 de milioane EUR au fost acordate prin acte legislative şi urmau să fie plătite în urma adoptării unui decret de către ministrul dezvoltării economice împreună cu ministrul economiei şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 mai 2022 in Jurnalul Oficial 141L

Decizia 591/06-apr-2022 privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2030

...european, pentru a realiza obiectivele tematice prioritare prevăzute la articolul 2 alineatul (2), Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă de adăugare a unei anexe la PAM 8, pentru perioada de după 2025, care să conţină o listă de acţiuni pentru realizarea respectivelor obiective, precum şi calendarul aferent acţiunilor respective.Art. 6:EvaluarePână la 31 martie 2029, Comisia realizează o evaluare a PAM 8. Comisia prezintă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 aprilie 2022 in Jurnalul Oficial 114L

Regulamentul 1119/30-iun-2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 (''Legea europeană a climei'')

...ale măsurilor naţionale, precum şi de rezultatele evaluării la nivel global şi ale evoluţiilor internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte calendarele comune pentru contribuţiile stabilite la nivel naţional. În scopul de a spori transparenţa şi responsabilitatea în ceea ce priveşte politicile Uniunii în domeniul climei, Comisia ar trebui, atunci când îşi prezintă propunerea legislativă referitoare la obiectivul climatic al Uniunii pentru 2040, să publice bugetul orientativ estimat al Uniunii privind emisiile de gaze cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 243L

Regulamente interne din 11-apr-2018 REGULAMENT DE PROCEDURĂ Legislatura a 9-a iulie 2019

...1:Proceduri legislative – dispoziţii generaleArt. 38:Programarea anuală
(1)
Parlamentul alături de Comisie şi Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii.
Parlamentul şi Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală şi multianuală a Uniunii, pe baza calendarului şi a modalităţilor convenite între cele două instituţii (15).
(15)Acord-cadru din 20 octombrie 2010 privind relaţiile dintre Parlamentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 302

Decizia (PESC) 2018/1939/10-dec-2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea şi punerea în aplicare efectivă a Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

...Detalii privind proiectul: Site-ul va conţine toate resursele disponibile cu privire la ICSANT, inclusiv o colecţie a tuturor actelor legislative naţionale existente care pun în aplicare ICSANT în toate statele părţi, o colecţie de bune practici şi modele de legislaţie, articole academice, informaţii şi un calendar privind activităţile de informare, o adresă de e-mail specială pentru întrebări, informaţii privind asistenţa disponibilă, un chestionar cu răspunsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 314L

Decizia (UE, EURATOM) 2018/1313/18-apr-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea III - Comisia

...posibilă aprobarea programelor de dezvoltare rurală la începutul următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să indice în propunerile sale legislative ce modificări sunt incluse în calendarul de elaborare a politicilor, de programare şi de punere în aplicare pentru a asigura că programele de dezvoltare rurală pot...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in Jurnalul Oficial 248L

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L