Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 134 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Hotarirea 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
CMS
MJ,
CSM
ÎCCJ,
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016

Metodologie-Cadru din 2016 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(9)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat.(10)Încadrarea personalului didactic pentru şcolarizarea în spitale se face şi prin completare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 noiembrie 2016 in M.Of. 933 din 21-noi-2016

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...adoptării). În acest interval, în data de 18 septembrie 2017, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de dezbatere a propunerii legislative de la 45 la 60 de zile. Verificând calendarul afişat pe pagina de internet a Senatului, se constată că, indiferent de modul în care s-ar calcula termenul constituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 iulie 2019 in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Hotarirea 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului

...identificarea necesarului de finanţare complementar care trebuie asigurat din bugetul naţional şi programe guvernamentale;b)asumarea de către Guvern a calendarului îndeplinirii condiţiilor favorizante pentru a putea iniţia implementarea programelor europene începând cu anul 2021;c)stabilirea unui cadru financiar şi legislativ care să ofere soluţii pentru noul ciclu financiar, având în vedere prevederile Regulamentului general privind: modificarea ratei naţionale de cofinanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 noiembrie 2019 in M.Of. 888 din 04-noi-2019

Decizia 1/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6, 8 şi 9 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

...art. 42 şi art. 43 din Ordonanţa de urgenţă nr. 135/2020, se arată că autorii amendamentelor susţin că măsura legislativă se impune pentru respectarea calendarului majorării punctului de pensie, respectiv pentru majorarea salariilor de bază stabilite pentru personalul din învăţământ. Cele două abrogări prevăzute la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 ianuarie 2021 in M.Of. 77 din 25-ian-2021

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

...reducerea numărului agenţiilor şi instituţiilor aflate în subordinea Guvernului, iar pe de altă parte, impunerea şi urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online. Până la 1 iulie 2018, vor fi făcute publice strategia de reorganizare a instituţiilor statului şi calendarul de implementare a acestei strategii.Aşadar, informatizarea sistemului public al instituţiilor din România şi interoperabilitatea sa vor fi prioritare în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 ianuarie 2018 in M.Of. 84 din 29-ian-2018

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...elaborarea şi susţinerea unei poziţii unitare în forurile de decizie
MJ
CSM
ÎCCJ
MP
Bugetul de stat
În funcţie de calendarul legislativ aferent revizuirii Constituţiei
Participare la dezbateri din comisia de revizuire a Constituţiei
B.1.4. Aprobarea de către Guvern a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Strategie din 2021 NATIONALA pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene

...normativ coerent cu privire la trimiterea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC
Obiective
Măsuri/acţiuni/activităţi
Calendar estimativ de implementare
Instituţii
Indicatori
Efort bugetar
responsabile
participante
1
Asigurarea unui cadru normativ coerent cu privire la trimiterea de experţi în misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC
Adoptarea unui act legislativ cadru pentru reglementarea participării experţilor români la misiuni civile internaţionale, inclusiv în domeniul PSAC:
- redactarea unei propuneri de act legislativ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 februarie 2021 in M.Of. 173 din 19-feb-2021

Recomandarea 2008/78/CE/10-ian-2008 privind măsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro

...monedă.(4)Administraţiile publice trebuie să pună la dispoziţia întreprinderilor, în special a IMM-urilor, informaţii precise cu privire la calendarul conversiei şi la normele legislative, fiscale şi contabile aferente. Asociaţiile comerciale, centrele de informare euro, camerele de comerţ şi industrie, contabilii şi consultanţii de afaceri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 26 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 23L

Regulamente interne din 11-apr-2018 REGULAMENT DE PROCEDURĂ Legislatura a 9-a iulie 2019

...1:Proceduri legislative – dispoziţii generaleArt. 38:Programarea anuală
(1)
Parlamentul alături de Comisie şi Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii.
Parlamentul şi Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală şi multianuală a Uniunii, pe baza calendarului şi a modalităţilor convenite între cele două instituţii (15).
(15)Acord-cadru din 20 octombrie 2010 privind relaţiile dintre Parlamentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 302