Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3076 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Ordinul 1501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

...Iaşi
3.
Preventoriul TBC Gorneşti
Mureş
4.
Preventoriul TBC Poiana Ţapului
Prahova
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 981 din data de 8 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 decembrie 2006 in M.Of. 981 din 08-dec-2006

Hotarirea 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...Sulfina Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 922 din data de 27 decembrie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 din 27-dec-2011

Hotarirea 1105/2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara

...muncii şi solidarităţii sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 752 din data de 15 octombrie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 octombrie 2002 in M.Of. 752 din 15-oct-2002

Ordinul 1530/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor'', indicativ CR 0-2012

...completările ulterioare.-****-
p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Marcel Ioan Boloş,
secretar de stat
ANEXĂ:REGLEMENTARE TEHNICĂ "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR 0-2012, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii BucureştiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 647 bis din data de 11 septembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 septembrie 2012 in M.Of. 647 bis din 11-sep-2012

Ordinul 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

...schimbărilor climatice,
Lucia Ana Varga,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 26 august 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 august 2013 in M.Of. 539 din 26-aug-2013

Ordinul 620/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Ordinul 362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Ordin din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

...accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestoraPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 februarie 2011 in M.Of. 113 din 14-feb-2011

Ordonanta 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

...stat
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
ANEXA:ACORD MULTILATERAL DE BAZĂ privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-AsiaPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 34 din data de 28 ianuarie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 ianuarie 2000 in M.Of. 34 din 28-ian-2000

Ordinul 73/2004 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap

...în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Florian Valeriu Sălăjeanu
ANEXĂ:CRITERIILE pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicapPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 520 din data de 9 iunie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 iunie 2004 in M.Of. 520 din 09-iun-2004