Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2655 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 663.205 acte

Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

...Eugen Nicolăescu
ANEXĂ:CRITERII MEDICO-PSIHOSOCIALE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAPPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 885 din data de 27 decembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2007 in M.Of. 885 din 27-dec-2007

Instructiuni din 2001 privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

...cu sindrom posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 19 noiembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2001 in M.Of. 732 din 19-noi-2001

Instructiuni din 2001 privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

...cu sindrom posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.-****-Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 19 noiembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2001 in M.Of. 732 din 19-noi-2001

Ordinul 1501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

...Iaşi
3.
Preventoriul TBC Gorneşti
Mureş
4.
Preventoriul TBC Poiana Ţapului
Prahova
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 981 din data de 8 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2006 in M.Of. 981 din 08-dec-2006

Ordinul 620/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Ordinul 362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014

Statut din 2004 al filialei Societatea Comercială ''Baza de Aprovizionare C.F.R.'' - S.A.

...statut se poate modifica şi completa prin hotărâre a adunării generale a Societăţii, în condiţiile legii.ANEXĂ:EMBLEMA Societăţii Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 386 din data de 3 mai 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2004 in M.Of. 386 din 03-mai-2004

Ordin din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

...accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestoraPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2011 in M.Of. 113 din 14-feb-2011

Ordonanta 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

...stat
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
ANEXA:ACORD MULTILATERAL DE BAZĂ privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-AsiaPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 34 din data de 28 ianuarie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2000 in M.Of. 34 din 28-ian-2000

Hotarirea 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

...Sulfina Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 922 din data de 27 decembrie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 din 27-dec-2011