Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2551 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 646.282 acte

Reglementari tehnice din 2005 ''Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii'', indicativ CR 0-2005

...on structures, Background and application of Eurocode 1. pp. 25-33.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 bis din data de 16 februarie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2006 in M.Of. 148 bis din 16-feb-2006

Regulamentul 17/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

...în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 1034bis din data de 27 decembrie 2006 䤀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1034 bis din 27-dec-2006

Legea 107/1995 privind ratificarea Acordului asupra bazelor relatiilor si cooperarii dintre Romania si Republica Araba Egipt, incheiat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

...octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE
ANEXA:ACORD asupra bazelor relaţiilor şi cooperării între România şi Republica Arabă EgiptPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 22 noiembrie 1995
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 1995 in M.Of. 271 din 22-noi-1995

Ordinul 1267/2006 pentru aprobarea formularului ''Decizie privind nemodificarea bazei de impunere''

...dosarului fiscal al contribuabilului.9.Se arhivează la:- dosarul fiscal al contribuabilului.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 738 din data de 29 august 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2006 in M.Of. 738 din 29-aug-2006

Regulamentul 22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

...în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 1034bis din data de 27 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1034 bis din 27-dec-2006

Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

...Eugen Nicolăescu
ANEXĂ:CRITERII MEDICO-PSIHOSOCIALE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAPPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 885 din data de 27 decembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2007 in M.Of. 885 din 27-dec-2007

Actul 2003/C 139/01/08-mai-2003 de elaborare a protocolului de modificare a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale

...Tratatul privind Uniunea Europeană, de modificare a convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamalePublicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007 㴀
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Instructiuni din 2001 privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale

...cu sindrom posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos.-****-Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 19 noiembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2001 in M.Of. 732 din 19-noi-2001

Ordinul 1501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice

...Iaşi
3.
Preventoriul TBC Gorneşti
Mureş
4.
Preventoriul TBC Poiana Ţapului
Prahova
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 981 din data de 8 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2006 in M.Of. 981 din 08-dec-2006

Ordinul 620/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2014 in M.Of. 403 din 30-mai-2014