Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21056 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 573.095 acte

Ordinul 864/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2011 in M.Of. 384 bis din 01-iun-2011

Hotarirea 219/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

...şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernuluiîn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicat;Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unic.- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2010 in M.Of. 227 din 12-apr-2010

Ordonanta urgenta 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţiiAvând în vedere Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011......o eficacitate reală a legislaţiei Uniunii Europene,având în vedere că prin neadoptarea de urgenţă a măsurilor cuprinse în prezentul act normativ pot fi afectate drepturile particularilor şi aceştia pot sesiza instanţele naţionale şi pot invoca principiul efectului direct al directivelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2012 in M.Of. 886 din 27-dec-2012

Metodologie din 1997 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea propunerilor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre adoptare a acestora

...METODOLOGIE din 18 decembrie 1997 privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea propunerilor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestoraCAPITOLUL I:Dispoziţii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea propunerilor de acte normativeArt. 1În conformitate cu prevederile Constituţiei României, măsurile generale de conducere şi de organizare a activităţii de stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 1998 in M.Of. 3 din 07-ian-1998

Metodologie din 1993 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative

...METODOLOGIE din 4 august 1993 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normativeCAPITOLUL I:Cu privire la proiectele de legi, ordonante sau hotariri ale GuvernuluiArt. 1(1)In conformitate cu prevederile......prevazute de art. 114 din Constitutia Romaniei, Guvernul poate, in mod exceptional, adopta ordonante de urgenta.(3)Fiecare proiect de act normativ trebuie sa fie elaborat in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei si corelat cu dispozitiile celorlalte acte normative, astfel incat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 1993 in M.Of. 204 din 24-aug-1993

Norme Metodologice din 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 bis din 27-dec-2011

Norme Metodologice din 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 bis din 27-dec-2011

Ordinul 45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

...cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2005 in M.Of. 134 bis din 14-feb-2005

Decizia 423/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35, ale art. 37 alin. (4) şi ale art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, ale art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a celor două acte normative, în ansamblul lor

...alin. (4) şi ale art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, ale art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a celor două acte normative, în ansamblul lor
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocarii
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2009 in M.Of. 270 din 24-apr-2009

Ordinul M.75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale

...natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, acordarea consultanţei de specialitate şi avizarea juridică a actelor şi măsurilor dispuse de comandanţi/şefi în scopul asigurării legalităţii actului de comandă/conducere, precum şi prin participarea la procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative.Art. 2(1)Activitatea legislativă şi de asistenţă juridică se realizează de către consilieri juridici: ofiţeri şi personal civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2009 in M.Of. 541 din 04-aug-2009