Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 22119 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.651 acte

Decizia 766/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
......fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de un număr de 65 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2017 in M.Of. 143 din 24-feb-2017

Decizia 18/2017 [R] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu dispoziţiile art. 435 din Codul de procedură civilă, mai exact efectele faţă de terţi ale hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ

...procedură civilă, mai exact efectele faţă de terţi ale hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIECOMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGIIDosar nr. 1.202/1/2017
......completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi".Magistratul-asistent...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2017 in M.Of. 970 din 07-dec-2017

Hotarirea 219/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

...şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernuluiîn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicat;Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unic.- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2010 in M.Of. 227 din 12-apr-2010

Metodologie din 1997 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea propunerilor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre adoptare a acestora

...METODOLOGIE din 18 decembrie 1997 privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea propunerilor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestoraCAPITOLUL I:Dispoziţii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea propunerilor de acte normativeArt. 1În conformitate cu prevederile Constituţiei României, măsurile generale de conducere şi de organizare a activităţii de stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 1998 in M.Of. 3 din 07-ian-1998

Metodologie din 1993 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative

...METODOLOGIE din 4 august 1993 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normativeCAPITOLUL I:Cu privire la proiectele de legi, ordonante sau hotariri ale GuvernuluiArt. 1(1)In conformitate cu prevederile......prevazute de art. 114 din Constitutia Romaniei, Guvernul poate, in mod exceptional, adopta ordonante de urgenta.(3)Fiecare proiect de act normativ trebuie sa fie elaborat in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei si corelat cu dispozitiile celorlalte acte normative, astfel incat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 1993 in M.Of. 204 din 24-aug-1993

Ordinul 538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2011 in M.Of. 384 bis din 01-iun-2011

Ordinul 864/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2011 in M.Of. 384 bis din 01-iun-2011

Ordonanta urgenta 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeAvând în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii,ţinând seama de importanţa existenţei unui mecanism unic de......în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii ori se desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa actelor normative naţionale, inclusiv transpuse din legislaţia comunitară, în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2013 in M.Of. 389 din 29-iun-2013

Decizia 418/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

...2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
Valer Dorneanu
- preşedinte
Cristian Deliorga
- judecător
Marian Enache
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
- judecător
......se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, obiecţie formulată de Preşedintele României, în temeiul art. 146 lit. a) din Constituţie şi al art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2019 in M.Of. 636 din 31-iul-2019

Decizia 214/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

...a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în
......a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, obiecţie formulată de un număr de 27 de senatori aparţinând Grupului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2019 in M.Of. 435 din 03-iun-2019