Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Decizia 354/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 decembrie 2013 in M.Of. 764 din 09-dec-2013

Ghid din 2010 de prevenţie a tromboembolismului venos - Ediţia a II-a

...rahianestezie sau epidurală. Ea este înlocuită în practică prin administrarea de HGMM. În România, singurul anticoagulant oral înregistrat la ora actuală este acenocumarolul.2.3.4.PentazaharideleFondaparina este un inhibitor sintetic, înalt selectiv al factorului Xa. Se administrează subcutanat, are răspuns rapid şi timp de înjumătăţire prelungit. Fondaparina este recomandată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 februarie 2011 in M.Of. 95 bis din 04-feb-2011

Norma din 2003 privind comerţul cu bunuri culturale mobile

...următoarele documente, după caz:a)cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;b)documentarul sintetic al activităţii, cu principalii indicatori înregistraţi la data înfiinţării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;c)copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic;d)copie de pe încheierea pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului privind înregistrarea agentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 decembrie 2003 in M.Of. 900 din 16-dec-2003

Hotarirea 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

...o fişă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost iniţiată schema de ajutor de stat, cât şi actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 iulie 2000 in M.Of. 340 din 21-iul-2000

Decizia 43/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 aprilie 2014 in M.Of. 268 din 11-apr-2014

Hotarirea 2/2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I

...Cartea I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2)Competenţele profesionale de specialitate, reglementate într-o manieră sintetică, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), se înscriu în atestatele de liberă practică eliberate de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit cadrului normativ care reglementează regimul juridic al actelor emise de către Colegiul Psihologilor din România.(3)Publicarea şi actualizarea periodică a SCSP se realizează numai de către Colegiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 septembrie 2014 in M.Of. 679 din 17-sep-2014

Instructiuni Tehnice din 2006 pentru elaborarea schemelor directoare

...de specialitate realizate de structuri abilitate şi pe baza observaţiilor şi propunerilor comitetelor de bazin. Se va face o prezentare sintetică, la nivel de bazin hidrografic, a situaţiei actuale a suprafeţelor afectate de exces de umiditate. Suprafeţele vor fi identificate şi prezentate pe hărţile GIS, diferenţiat, pe surse de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 ianuarie 2007 in M.Of. 17 bis din 10-ian-2007

Norma din 2001 privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

...sportive care îndeplinesc misiuni legate de problemele sportului.Art. 70Drepturile prevăzute în prezentele norme se pot indexa, în baza actelor normative prin care se indexează salariile, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.Art. 71Prin susţinătoare de efort se înţelege substanţe sintetice sau naturale care au efecte ergo sau profotrope în vederea reechilibrării biologice. Aceste substanţe au scop profilactic, dar şi curativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 august 2001 in M.Of. 486 din 22-aug-2001

Regulamentul 1899/12-dec-2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile

...avionul în scopul pregătirii şi/sau al verificării trebuie să fie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică. Operatorul care intenţionează să folosească astfel de STD trebuie să obţină aprobarea din partea autorităţii.
II. OPS 1.020
Acte cu putere de lege, norme administrative şi proceduri - responsabilităţile operatorului
Operatorul trebuie să se asigure că:
1. toţi angajaţii cunosc
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

...şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte legi, acte şi reglementări cu caracter normativ în domeniu, şi întocmeşte proiectul bugetului de cheltuieli pentru anul următor celui în execuţie;j)întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice. De asemenea, înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică;k)evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a elementelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 noiembrie 2011 in M.Of. 775 din 02-noi-2011