Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5340 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 652.201 acte

Norme Metodologice din 2005 privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare si de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil

...documentele de înfiinţare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ori hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, codul unic de înregistrare şi statutul persoanei juridice);b)organigrama organismului şi o scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi competenţa acestuia în domeniul evaluării conformităţii explozivilor de uz civil, pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea;c)copie de pe certificatul de acreditare al organismului în legătură cu obiectul......8) organismului,
.........................................______1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoaştere.2) Denumirea completă a organismului.3) Adresa completă, codul poştal.4) Numele şi prenumele.5) Denumirea şi descrierea, numărul NU, clasa şi codul de clasificare al explozivilor de uz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 august 2005 in M.Of. 736 din 12-aug-2005

Decizia 925/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 925 din 14 decembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Tiucă
- procuror
Irina Loredana Gulie
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie invocată de Tiberiu Cristian Ilie în Dosarul nr. 9.104/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 ianuarie 2007 in M.Of. 42 din 19-ian-2007

Decizia 256/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 256 din 17 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian Stângu
- judecător
Ioan
......Pantea
- procuror
Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Larydona Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Bucur Obor" - S.A. şi Societatea Comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2003 in M.Of. 538 din 25-iul-2003

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...CONTURI ASIMILATE
421
Personal - salarii datorate
P
421 00
Personal - salarii datorate
P
421 00 00
Personal - salarii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422
Pensionari - pensii datorate
P
422 01
Pensionari civili - pensii datorate
P
422 01 00
Pensionari civili - pensii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422 02
Pensionari militari - pensii datorate
P
422 02 00
Pensionari militari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013

Decizia 71/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila

...renunţării la judecată sau la drept ori pe calea tranzacţiei. Se mai arată că dispoziţiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în vechea redactare, au fost supuse controlului de constituţionalitate în ceea ce priveşte participarea procurorului în procesul civil numai în anumite situaţii, similare celor existente în prezent în cazul pornirii procesului civil de către procuror, constatându-se neconstituţionalitatea......pot servi la exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii. De aceea limitarea dreptului procurorului (care are calitatea de parte în procesul civil) de a porni procesul numai în cele două ipoteze prevăzute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 mai 2002 in M.Of. 309 din 10-mai-2002

Decizia 74/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...de administratorul sau lichidatorul judiciar. Aceste dispoziţii legale "constituie o aplicare în cadrul procedurii falimentului a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acţiunea pauliană, prin care se stabileşte dreptul creditorilor de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna lor......ca scop lezarea drepturilor creditorilor.Dispoziţiile legale criticate constituie o aplicare - în cadrul procedurii falimentului - a prevederilor art. 975 din Codul civil privind acţiunea pauliană, prin care se stabileşte dreptul creditorului de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 aprilie 2004 in M.Of. 290 din 01-apr-2004

Decizia 266/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

...II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de către Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. cu prilejul soluţionării unui recurs civil.Prin Încheierea din 21 noiembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 2.798/2005, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-......4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de către Ioan Şeulean şi Elena Sisila Şeulean cu prilejul soluţionării unui recurs...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 aprilie 2006 in M.Of. 336 din 14-apr-2006

Decizia 88/2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA nr. 88 din 19 martie 2002 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......C. Pantea
- procuror
Doina Suliman
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Mirela Malacu în Dosarul nr. 1.798/2001 al Judecătoriei Tulcea.La apelul nominal lipsesc părţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 aprilie 2002 in M.Of. 237 din 09-apr-2002

Decizia 36/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 36 din 30 ianuarie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......Aurelia Popa
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Maria Ştefan în Dosarul nr. 112/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La apelul nominal sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 martie 2003 in M.Of. 206 din 31-mar-2003

Decizia 91/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 494 alin. 3 teza finala din Codul civil

...Nr. 91 din 4 martie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil, excepţie ridicată de Vasile Sterpu în Dosarul nr. 1.581/2002 al Judecătoriei Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 martie 2003 in M.Of. 196 din 26-mar-2003