Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 183 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Regulamentul 821/20-mai-2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)

...destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii; aceasta include punerea la dispoziţie în format electronic a unor astfel de produse software şi tehnologii pentru persoane fizice sau juridice, sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă, de asemenea, transmisia orală de tehnologie atunci când tehnologia......persoana care are autoritatea de a decide transmiterea produselor în afara teritoriului vamal al Uniunii;(b)orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat care decide transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 206L

Regulamentul 328/25-feb-2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...scopurilor medicale sau farmaceutice;c) exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele din Rusia, cu excepţia guvernului acesteia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau......scopurilor medicale sau farmaceutice;c) exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 25 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 49

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...acopere costurile aferente studiilor, atelierelor, conferinţelor, analizelor, evaluărilor, publicaţiilor, asistenţei tehnice, achiziţionării şi întreţinerii de baze de date şi de software, precum şi cofinanţării şi susţinerii măsurilor legate de monitorizarea economică, analiza combinării măsurilor şi coordonarea politicilor economice.Temei juridicSarcină ce rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituţional, conform prevederilor de la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE......privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Ordinul 20.279/2023 pentru aprobarea criteriilor de stabilire şi a listei nominale privind produsele, serviciile şi entităţile producătoare şi/sau furnizoare interzise, provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă

...ulterioare,ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite prezentul ordin.Art. 1Se aprobă criteriile de stabilire a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din......Partea I.-****-
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Sebastian-Ioan Burduja
ANEXA nr. 1:CRITERIILE DE STABILIRE a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 martie 2023 in M.Of. 174 din 01-mar-2023

Recomandarea 688/20-mar-2023 privind măsurarea numărului de particule în cadrul inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin compresie

...cadrul unei măsurători directe, nu afectează cantitatea măsurată efectiv, dar afectează relaţia dintre indicaţie şi rezultatul măsurătorii (VIM 2.52)Software relevant din punct de vedere juridic: Orice parte a software-ului, inclusiv parametrii stocaţi, care influenţează rezultatul măsurătorii calculat, afişat, transmis sau stocat (OIML R 99)Întreţinere: Întreţinere periodică şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 28 martie 2023 in Jurnalul Oficial 90L

Hotarirea 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

...litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci."59.Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică efectuează toate lucrările dispuse de preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 februarie 2013 in M.Of. 94 din 14-feb-2013

Bugetul rectificativ 6/20-oct-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010

...nr. 6/2010
Sumă nouă
ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziţionării sau închirierii de echipamente sau software pentru sistemele şi aplicaţiile informatice.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar: p.m.Temei juridicDecizia Secretarului General adjunct din 18 decembrie 2000 de înfiinţare a unei unităţi Infosec (securitatea sistemelor informatice).2 1 0
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 22 ianuarie 2011 in Jurnalul Oficial 20L

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Dobrogea' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Statut din 2001 al Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Transilvania Sud' - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' - S.A.

...şi internaţionale;25.proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;26.elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;27.cooperare economică internaţională; Cod CAEN 6523;28.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române ori străine de drept privat; Cod CAEN 6523;29.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2002 in M.Of. 47 din 23-ian-2002

Regulamentul 2878/18-dec-2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...care îşi au reşedinţa în Rusia de a controla sau a deţine orice funcţie în organele de conducere ale persoanelor juridice, ale entităţilor sau ale organismelor care furnizează astfel de servicii.(20)În plus, Decizia (PESC) 2023/2874 extinde interdicţia existentă privind furnizarea de servicii pentru a include şi furnizarea de produse software destinate gestionării întreprinderilor şi de produse software destinate proiectării şi fabricării industriale, sub rezerva unor exceptări şi derogări adecvate.(21......introduce următorul alineat:"(2b) Se interzice vânzarea, aprovizionarea, transferul, exportul sau furnizarea, în mod direct sau indirect, de produse software destinate gestionării întreprinderilor şi de produse software destinate proiectării şi fabricării industriale, astfel cum sunt enumerate în anexa XXXIX:a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 18 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 18-dec-2023