Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 147 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 1031/24-iun-2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...2b(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus, sau pentru utilizarea în Belarus, de echipamente, de tehnologii sau de produse software destinate în principal pentru monitorizarea sau interceptarea, de către autorităţile din Belarus sau în numele acestora, a internetului sau a......financiară şi tehnică aferentă, menţionate la alineatul (1), dacă au motive întemeiate pentru a stabili că echipamentele, tehnologiile sau produsele software nu vor fi utilizate în scopul represiunii de către guvernul, organismele publice, întreprinderile publice sau agenţiile publice din Belarus ori...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 224Lbis

Regulamentul 282/15-mar-2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare)

...frecventare a site-urilor web;(f)ştiri, informaţii rutiere şi buletine meteorologice online;(g)informaţii online generate automat de un software din date specifice introduse de către client, precum date juridice şi financiare (în special date precum cotaţiile burselor de valori actualizate continuu, în timp real);(h)furnizarea de spaţiu publicitar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 martie 2011 in Jurnalul Oficial 77L

Regulamentul 910/23-iul-2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

...pieţei interne (JO L 53, 26.2.2011, p. 66).(65)În plus faţă de autentificarea documentului emis de persoana juridică, sigiliile electronice pot fi utilizate pentru autentificarea oricărui bun digital al persoanei juridice, precum coduri de software sau servere.(66)Este esenţial să se prevadă un cadru juridic pentru a facilita recunoaşterea transfrontalieră între sistemele juridice naţionale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 august 2014 in Jurnalul Oficial 257L

Hotarirea 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...în contul său, în vederea efectuării unei vânzări la distanţă către persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.(13) Furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de licenţă obişnuită care interzice copierea şi distribuirea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2012 in M.Of. 753 din 08-noi-2012

Ordinul 675/1999 privind actiunile care trebuie intreprinse pentru trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice financiar-contabile

...sistemele informatice financiar-contabile, persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, denumite în continuare persoane juridice, sunt obligate să îşi adapteze sistemele informatice la cerinţele impuse de trecerea la anul 2000.Se defineşte sistemul informatic financiar-contabil ca ansamblul sistemelor de calcul (hardware şi software de bază), precum şi produsul program aplicativ corespunzător, destinat organizării şi conducerii contabilităţii.Art. 2Persoanele......juridice care utilizează sisteme informatice financiar-contabile proprii care nu au fost adaptate cerinţelor anului 2000 vor lua măsuri pentru:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 1999 in M.Of. 327 din 09-iul-1999

Norme Metodologice din 2005 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004

...d)declaraţiile vamale şi facturile corespunzătoare operaţiunilor derulate, în copie, certificate de către persoana care are dreptul să angajeze răspunderea juridică a societăţii.Art. 47Operaţiunile cu produse militare privind asistenţa tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, definite conform Ordonanţei de urgenţă, se efectuează în baza autorizaţiei pentru efectuarea de astfel de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2005 in M.Of. 143 din 17-feb-2005

Anexa 1-12/2000 la Hotararea nr. 627 din 13 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; Cod 7220, 7223, 7250, 7260;22.elaborarea de produse software; Cod 7240;23.cooperare economică internaţională: Cod 6521; 6522; 6523;24.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;25.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;26.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2000 in M.Of. 357 din 31-iul-2000

Norma 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

...în cadrul căreia furnizorul extern subcontractează cu alţi furnizori externi elemente componente ale serviciilor prestate entităţii;18.furnizor extern - persoană juridică sau fizică autorizată furnizoare de bunuri (precum hardware, licenţe software, componente etc.) şi soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;19.furnizor de servicii IT externalizate - persoană juridică sau persoană fizică autorizată cu obiect de activitate şi expertiză în domeniul serviciilor informatice, furnizoare de servicii informatice în condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 2018 in M.Of. 233 din 16-mar-2018

Contract din 2006 DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII FINANCIARE PENTRU RESTRUCTURAREA 'COMPANIEI NAŢIONALE 'POŞTA ROMÂNĂ' - S.A.

...22.000.000 EUR Încheiat intre CFR Calatori şi Hewlett Packard România, având drept obiect producerea şi implementarea unui sistem software pentru operaţiunile de emitere a biletelor în cadrul transportului feroviar (2005)
SBS Broadcasting S.A. - Membru al echipei ce a acordat consultanta juridica cu privire la achiziţia în valoare de 22.500.000 EUR a posturilor de radio Kiss FM şi Radio Star
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2006 in M.Of. 1013 din 20-dec-2006

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...Art. 1Semnificaţiile termenilor şi expresiilor specifice utilizate în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt:a)persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare;b)produse şi tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2003 in M.Of. 878 din 10-dec-2003