Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 122 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 611.214 acte

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...Art. 1Semnificaţiile termenilor şi expresiilor specifice utilizate în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt:a)persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice, care desfăşoară operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare;b)produse şi tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2003 in M.Of. 878 din 10-dec-2003

Contract din 2006 DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII FINANCIARE PENTRU RESTRUCTURAREA

...22.000.000 EUR Încheiat intre CFR Calatori şi Hewlett Packard România, având drept obiect producerea şi implementarea unui sistem software pentru operaţiunile de emitere a biletelor în cadrul transportului feroviar (2005)
SBS Broadcasting S.A. - Membru al echipei ce a acordat consultanta juridica cu privire la achiziţia în valoare de 22.500.000 EUR a posturilor de radio Kiss FM şi Radio Star
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2006 in M.Of. 1013 din 20-dec-2006

Regulamentul 246/03-feb-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularele care trebuie utilizate pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale

...numai următoarele:|_| (a) închirierea unor sedii adecvate,|_| (b) achiziţionarea de echipamente de birotică, inclusiv material informatic (hardware şi software),|_| (c) cheltuielile cu personalul administrativ,|_| (d) cheltuielile generale,|_| (e) taxele juridice şi administrative?|_| da |_| nuDacă răspunsul este negativ, vă rugăm să utilizaţi lista costurilor eligibile prezentată în partea......rugăm să indicaţi dacă costurile eligibile vizează:|_| (a) închirierea unor sedii adecvate,|_| (b) achiziţionarea de echipamente de birou, inclusiv hardware şi software, costurile cu personalul administrativ, cheltuielile generale şi taxele juridice şi administrative.6.În cazul achiziţionării sediilor menţionate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 51L

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; (cod 7220, 7223, 7250, 7260);26.elaborarea de produse software; (cod 7240);27.cooperare economică internaţională; (cod 6521, 6522, 6523);28.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;29.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;30.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A.

...telecomunicaţii şi de prestări servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperarea economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2004 in M.Of. 146 din 18-feb-2004

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Transilvania Nord'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Transilvania Sud'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Statut din 2007 al Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Furnizare Muntenia Nord'' - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A.

...20.prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;21.elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22.cooperare economică internaţională; cod CAEN 6523;23.participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori străine, de drept privat; cod CAEN 6523;24.vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2007 in M.Of. 462 din 09-iul-2007

Regulamentul 282/15-mar-2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare)

...frecventare a site-urilor web;(f)ştiri, informaţii rutiere şi buletine meteorologice online;(g)informaţii online generate automat de un software din date specifice introduse de către client, precum date juridice şi financiare (în special date precum cotaţiile burselor de valori actualizate continuu, în timp real);(h)furnizarea de spaţiu publicitar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 martie 2011 in Jurnalul Oficial 77L