Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1083 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.738 acte

Regulamentul 1299/17-dec-2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

...în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor ţări terţe. În acest scop, FEDR ar trebui să contribuie la programele transfrontaliere şi de bazin maritim stabilite în cadrul unui act legislativ viitor al Uniunii privind Instrumentul european de vecinătate pentru perioada 2014-2020 ("actul legislativ IEV" şi al Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA II) în temeiul unui act legislativ viitor al Uniunii privind asistenţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Hotarirea 34/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...se introduc două litere noi, literele f1) şi f2), cu următorul cuprins:"f1) hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;f2) difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele......legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2005 in M.Of. 950 din 26-oct-2005

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...susţinerea implementării sistemului de management de mediu (ISO 14000) constituie o importantă preocupare a Guvernului şi este materializată prin armonizarea legislativă din acquis-ul comunitar de mediu privind controlul poluării industriale şi managementul riscului necesar, prin iniţierea şi implementarea de programe pentru reducerea impactului activităţilor industriale asupra mediului, concomitent cu refacerea ecologică a zonelor afectate de acestea.* Guvernul României are în......a Huilei Petroşani şi Societăţii Naţionale a Cărbunelui Ploieşti.* Pentru desfăşurarea activităţii de restructurare a sectorului a fost creat cadrul legislativ necesar, respectiv Legea minelor şi cadrul instituţional adecvat: ANRM (Agenţia Naţională de Resurse Minerale), pentru supravegherea şi reglementarea pieţei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Decizia 1431/2010 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvern, formulată de Preşedintele Senatului

...dezbate ori nu adoptă un proiect de lege pe cât de repede şi-ar dori sau când constată că dezbaterile legislative converg într-o direcţie nedorită de acesta, ci numai atunci când fie proiectul de lege respectiv nu a figurat în programul de guvernare - caz în care votul dat la învestitură nu mai este suficient, fie în cazul în care, faţă de......programul de guvernare aprobat de Parlament prin acordarea votului de încredere, măsura legislativă respectivă a devenit imperios necesar a fi adoptată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2010 in M.Of. 758 din 12-noi-2010

Regulament din 1996 de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si a nomenclatorului de functii

...neconstituţionale, a celor contrare actualei ordini de drept, a celor căzute în desuetudine, de eliminare a tuturor contradicţiilor şi necorelărilor legislative. Totodată, pentru a se facilita procesul de aplicare a legii, precum şi accesul cetăţeanului la legislaţie, Consiliul Legislativ va propune celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi va coordona operaţiunea de codificare.3.În vederea modernizării, optimizării şi computerizării activităţii de legiferare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 1996 in M.Of. 43 din 29-feb-1996

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...plen şi pentru secretarii de şedinţă;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...plen şi pentru secretarii de şedinţă;h) asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Ordonanta urgenta 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

...şi comunică, pe baza acestor evaluări, prin Consiliul de Programare Economică, dacă proiectele de acte normative sunt în concordanţă cu Programul de guvernare şi direcţiile strategice de dezvoltare;23. propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economică, modificări legislative care să asigure îmbunătăţirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare şi maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri şi politici publice;24. în domeniul propriu de competenţă, gestionează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2018 in M.Of. 336 din 17-apr-2018

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a reprezentantului Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul, şi......se publică pe site-ul Senatului.(2)Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de Biroul permanent.(3)Propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de 3 zile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

...şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate;i)organizează relaţiile Senatului cu parlamentele altor state sau cu organizaţiile parlamentare internaţionale;j)supune aprobării Senatului proiectul......se publică pe site-ul Senatului.(2)Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de către Biroul permanent cu aprobarea Comitetului liderilor.(3)Propunerile legislative se comunică Guvernului în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2018 in M.Of. 992 din 23-noi-2018