Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1380 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Tratat din 2007 DE LA LISABONA de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene*)

...4) cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu "Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială ...";
(b) se adaugă un alineat (5), nou, cu textul următor:
"(5) În completarea activităţilor prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a spaţiului european de cercetare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 februarie 2008 in M.Of. 107 din 12-feb-2008

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;d)formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;e)participă, de la caz la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Hotarirea 1052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar

...fost transpus; prevederile naţionale respective se află în dezbatere parlamentară sau sunt deja în vigoare.În ceea ce priveşte procesul legislativ, trebuie subliniate următoarele progrese, care, de altfel, corespund unor cerinţe pe plan european:- Abrogarea art. 200 din Codul penal, prin care a fost dezincriminată......sistemului nostru judiciar, dar asigurându-se şi conformitatea cu normele Uniunii Europene în domeniu. Sunt avute în vedere:- crearea cadrului legislativ şi popularizarea beneficiilor acestui tip de serviciu printre justiţiabili, avocaţi, magistraţi în cadrul asistenţei oferite prin Programul PHARE, prin care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 septembrie 2003 in M.Of. 649 din 12-sep-2003

Ordonanta urgenta 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

...14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelorAvând în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenţia legislativă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 decembrie 2017 in M.Of. 1003 din 18-dec-2017

Hotarirea 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului

...COM) şi statele membre UE, plecând de la prevederile Tratatului UE şi titlul VI al Constituţiei României.b)ObiectiveObiectivele programului guvernamental în domeniul justiţiei sunt stabilite onest şi realist, plecând de la contextul politic prezent, de la efectele generate de acţiunile anterioare politico-legislative distructive asupra funcţionării justiţiei, de la majoritatea de care dispune în Parlament Guvernul PNL, ţinând cont şi de durata maximă......putea beneficia România din fondurile europene, precum şi identificarea necesarului de finanţare complementar care trebuie asigurat din bugetul naţional şi programe guvernamentale;b)asumarea de către Guvern a calendarului îndeplinirii condiţiilor favorizante pentru a putea iniţia implementarea programelor europene începând cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 noiembrie 2019 in M.Of. 888 din 04-noi-2019

Hotarirea 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

...Parlament, ministerul îndeplineşte următoarele funcţii:a)funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului, precum şi pentru realizarea activităţilor specifice desfăşurate de minister în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;b)funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 ianuarie 2017 in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Hotarirea 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului

...impozit zero pentru tractoare şi utilaje agricole;- cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 202015.Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol- revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor- revizuirea legislaţiei din agricultură în vederea îmbunătăţirii acesteia......identificarea terenurilor agricole degradate şi potenţial poluate, care pot face obiectul împăduririlor, în baza căruia se va elabora şi implementa "Programul Naţional de împădurire", în vederea creşterii suprafeţelor de pădure.- Urgentarea realizării sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie prin promovarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 iunie 2017 in M.Of. 496 din 29-iun-2017

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

...abrogare a reglementărilor neconstituţionale şi a celor căzute în desuetudine, precum şi propuneri de eliminare a tuturor contradicţiilor şi necorelărilor legislative;7.propune Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi coordonează operaţiunea de codificare;8.elaborează un sistem informatic propriu în vederea optimizării activităţii de evidenţă oficială a legislaţiei.CAPITOLUL II:Structura organizatorică a Consiliului LegislativArt. 4Din structura Consiliului Legislativ fac parte Secţia de drept public, Secţia de drept privat, Secţia de evidenţă oficială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 mai 2022 in M.Of. 429 din 03-mai-2022

Strategie din 2023 NAŢIONALĂ de sănătate pentru perioada 2023-2030 ''Pentru sănătate, împreună''

...de accesul deficitar la serviciile ambulatorii (întârzieri în construirea ambulatoriilor şi a centrelor comunitare integrate, dar şi în adoptarea cadrului legislativ necesar, lipsa procedurilor de "parcurs terapeutic" pentru cele mai frecvente 20 de patologii, incluzând patologia oro-dentară la pacientul cu dizabilităţi/nevoi speciale de îngrijire a sănătăţii).OG 5 "Programe transversale prioritare" a obţinut scoruri moderate pentru performanţă şi rezultate, având întârzieri în domeniile cercetare şi inovare, politica medicamentului şi......servicii de sănătate instruiţi pentru codificare clinica ICD 11
anual, de la data preconizată pentru începerea implementării
bugetul de stat, Program Sănătate
20,000,000
total
cheltuieli
cadru legislativ nou pentru aprobarea sistemului de codificare clinică
DA.4.3.4. Îmbunătăţirea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 octombrie 2023 in M.Of. 962 bis din 24-oct-2023

Program din 2017 de guvernare 2017-2020

...Impozit zero pentru tractoare şi utilaje agricole;- Cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 202015.Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol- Revizuirea legislaţiei din agricultură cu privire la achiziţionarea terenurilor- Revizuirea legislaţiei din agricultură în vederea îmbunătăţirii acesteia......identificarea terenurilor agricole degradate şi potenţial poluate, care pot face obiectul împăduririlor, în baza căruia se va elabora şi implementa "Programul naţional de împădurire", în vederea creşterii suprafeţelor de pădure.- Urgentarea realizării sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie prin promovarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 ianuarie 2017 in M.Of. 5 din 04-ian-2017