Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1867 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Decizia 85/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din Codul civil

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea
......cu delegaţie în străinătate.29. Curtea de Apel Ploieşti a comunicat că la nivelul instanţelor din raza sa teritorială există practică divergentă.Din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ataşate rezultă că în practica judiciară înregistrată la Tribunalul Prahova nu s-a inclus în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 ianuarie 2018 in M.Of. 60 din 19-ian-2018

Hotarirea 1052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar

...relevanţă comunitară. Acest obiectiv presupune realizarea, la nivelul instanţelor judecătoreşti şi în cadrul Ministerului Justiţiei, a unor evaluări privind evoluţia practicii judiciare, pentru evidenţierea reglementărilor care nu mai corespund necesităţilor sociale şi pentru identificarea relaţiilor care trebuie reglementate, precum şi realizarea unor culegeri de practică judiciară în diferite domenii ale dreptului.Va fi continuat procesul de elaborare a studiilor privind evoluţia practicii judiciare în vederea identificării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 septembrie 2003 in M.Of. 649 din 12-sep-2003

Instructiuni din 21-mai-2014 INSTRUCŢIUNI PRACTICE PENTRU PĂRŢI CU PRIVIRE LA PROCEDURA JURISDICŢIONALĂ ÎN FAŢA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

...în interesul bunei desfăşurări a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar să se pună la dispoziţia persoanelor interesate instrucţiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistenţă judiciară, precum şi cu privire la desfăşurarea procedurii orale;întrucât, atât în interesul părţilor, cât şi al unei bune administrări a......alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, asistarea de către avocat.47.Pentru formularea unei cereri de asistenţă judiciară este obligatorie utilizarea modelului anexat la prezentele Instrucţiuni practice. Cererea de asistenţă judiciară formulată altfel decât prin utilizarea modelului va...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 14 iulie 2014 in Jurnalul Oficial 206L

Decizia 6/2023 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de interpretarea art. 790 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi menţinerea aplicabilităţii Deciziei RIL nr. 7 din 15 aprilie 2013 sub imperiul noului Cod de procedură civilă

...Casaţie şi Justiţie, curţile de apel Alba Iulia, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Ploieşti, Suceava şi Timişoara au transmis atât practică judiciară relevantă, cât şi punctele de vedere ale judecătorilor asupra chestiunilor de drept supuse dezlegării. Curtea de Apel Oradea a transmis numai practică judiciară relevantă, iar curţile de apel Iaşi şi Piteşti au comunicat numai punctele de vedere ale judecătorilor asupra acestor chestiuni...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 martie 2023 in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decizia 26/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 în materia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine în vederea executării lor în România stabileşte că: sancţiunile/interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene care au transpus Decizia 2008/909/JAI, al căror corespondent în legea penală română sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile judiciare române; şi sancţiunile/interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor care nu au transpus Decizia 2008/909/JAI ori care nu sunt membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent în legea penală română sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile judiciare române, în afară de cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod expres

...căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii.Reprezentantul procurorului general, doamna procuror Irina Kuglay, a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la recunoaşterea şi punerea în executare a sancţiunilor/interdicţiilor aplicate......al căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii.A precizat că această problemă a primit soluţionări diferite în practică, în sensul că instanţele judecătoreşti, într-o primă orientare, au considerat că astfel de sancţiuni/interdicţii nu pot fi recunoscute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 ianuarie 2016 in M.Of. 64 din 28-ian-2016

Decizia 67/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la anumite chestiuni de drept privind aplicarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, majoritatea instanţelor naţionale au comunicat că nu au identificat practică judiciară în această materie (la nivelul Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Cluj, Curţii de Apel Galaţi, Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 noiembrie 2017 in M.Of. 939 din 28-noi-2017

Decizia 65/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei ''continuarea studiilor'' cuprinse în dispoziţiile art. 499 alin. (3) din Codul civil

...le urmează copilul devenit major, indiferent de forma de învăţământ, dar fără depăşirea vârstei de 26 ani. S-a ataşat practică judiciară.Curtea de Apel Braşov a comunicat punctul de vedere exprimat de membrii Secţiei civile a Curţii, potrivit căruia sintagma "continuarea......necuvenit.S-au ataşat hotărâri judecătoreşti relevante.Curtea de Apel Piteşti a comunicat că la nivelul instanţelor arondate nu există practică judiciară în această materie. Opinia exprimată de judecătorii Curţii este că sintagma "continuarea studiilor" are în vedere şi învăţământul postliceal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 noiembrie 2018 in M.Of. 963 din 14-noi-2018

Hotarirea 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

...civile şi a mediului de afaceri, potrivit angajamentelor asumate la închiderea capitolului 24 Justiţie şi Afaceri Interne.SECŢIUNEA II:Unificarea practicii judiciareUna dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, este practica judiciară neunitară, precum şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare. Pentru remedierea acestei situaţii şi pentru asigurarea securităţii raporturilor juridice, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 aprilie 2005 in M.Of. 273 din 01-apr-2005

Decizia 53/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014

...anterioare sau de a face aplicarea art. 64 alin. (6) Legea nr. 85/2006, în cazul unei creanţe ulterioare, ataşând practică judiciară.24. Tribunalul Bistriţa-Năsăud din cadrul Curţii de Apel Cluj a transmis că, în urma consultării colectivului de judecători, aceştia......de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a învederat că, în urma verificărilor efectuate, practica judiciară este în sensul recunoaşterii dreptului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar de a verifica momentul naşterii obligaţiilor bugetare constatate prin titluri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 noiembrie 2018 in M.Of. 930 din 05-noi-2018

Decizia 56/2018 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat, aproape în unanimitate, că practica judiciară identificată este unitară, în sensul că, în ceea ce priveşte acordarea aceleiaşi valori de referinţă sectorială pentru toţi angajaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 noiembrie 2018 in M.Of. 985 din 21-noi-2018