Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 112 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Decizia 61/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea dialogului social nr. 62/2011

...analizând sistematic prevederile Legii nr. 62/2011, rezultă că dispoziţiile legale criticate în prezenta cauză nu reprezintă un element de noutate legislativă, ci clarifică una dintre atribuţiile CNTDS, în vederea unei bune aplicări a acesteia.17. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2019 in M.Of. 379 din 15-mai-2019

Decizia 454/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] şi pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum şi art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] şi pct. 4 [cu referire la art. XVIII^1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...părţilor prin mijlocirea grefei în aceeaşi zi. Prin urmare, problema de constituţionalitate invocată în cauza de faţă cu caracter de noutate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate fi reţinută.41. În consecinţă, şi potrivit noii soluţii legislative preconizate, sub aspectul tezei referitoare la pronunţarea prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, data pronunţării este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2018 in M.Of. 836 din 01-oct-2018

Decizia 20/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabilirea ''modalităţii în care mai pot fi considerate suspendate ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, ulterior datei de 1 iulie 2017, dată la care au fost abrogate aceste drepturi prin Legea-cadru nr. 153/2017''

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală măsură, noutatea chestiunii de drept, în sensul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, poate constitui şi atributul unei reglementari mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 august 2019 in M.Of. 651 din 06-aug-2019

Decizia 418/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-6 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

...sau tutorilor legali, grupe, clase sau unităţi de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate cu personalitate juridică nu constituie o soluţie legislativă nouă în cadrul reglementărilor referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de stat. Elementul de noutate al normei introduse prin art. I pct. 1 rezida în introducerea avizului ministrului educaţiei naţionale în procedura de aprobare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2019 in M.Of. 636 din 31-iul-2019

Decizia 3/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, conform art. 64 alin. (2) şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare?''

...au dat încă o anume interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, ori dacă se impun anumite clarificări într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reinterpretarea texului de lege analizat.31. Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unor interpretări adecvate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 125 din 18-feb-2019

Decizia 32/2018 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, având ca obiect acţiunea privind actualizarea pensiei de serviciu, întemeiată pe dispoziţiile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992

...53. Aşadar, chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită, deşi decurge dintr-o reglementare intrată relativ recent în câmpul legislativ, şi-a clarificat deja înţelesul în practica judiciară, astfel că se poate concluziona că nu este îndeplinită nici cerinţa noutăţii chestiunii de drept prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, sesizarea fiind inadmisibilă şi sub acest aspect.54...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2018 in M.Of. 583 din 10-iul-2018

Ordonanta urgenta 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

...prin instituirea unei proceduri care să stingă creanţele reciproce existente între persoanele beneficiare şi statul român.Luând în considerare schimbările legislative adoptate recent privind calculul şi declararea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale de către persoanele fizice, care implică, din partea acestora, conformarea la noile cerinţe,ţinând cont de caracterul de noutate privind depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de către persoanele fizice, a declaraţiei unice privind impozitul de venit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 2018 in M.Of. 602 din 13-iul-2018

Decizia 808/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi (3), art. 346 alin. (1) şi (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2019 in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

...astfel că este necesar ca legea să fie trimisă primei Camere, care va decide definitiv numai cu privire la intervenţia legislativă (de noutate) a celei de-a doua Camere. Cu alte cuvinte, nu este posibil ca o prevedere să fie introdusă, în etapa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2019 in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Decizia 34/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea interpretării prevederilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

...să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.48. Prin urmare, caracterul de noutate se pierde, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări concretizate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2019 in M.Of. 768 din 23-sep-2019