Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 237 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Metodologie din 2017 privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar

...Nr. crt.
ATRIBUŢII EVALUATE
CRITERII DE PERFORMANŢĂ UTILIZATE ÎN EVALUARE
PUNCTAJ MAXIM
PUNCTAJ ACORDAT
Autoevaluare
Evaluare
Contestaţie
1.
Dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierele şcolii
1.1. Urmăreşte actualizarea informaţiei pe site-ul unităţii şcolare
1.2. Asigură existenţa documentelor legislative la punctul de documentare şi informare al unităţii de învăţământ
2
2.
Mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 mai 2017 in M.Of. 324 bis din 05-mai-2017

Decizia 35/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (2), art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 şi art. 37 alin. (1) din O.G. nr. 38/2003

...au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.93. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context......legislativ nou, ale unei norme legale mai vechi (ipoteza aşa-zisei reevaluări a interpretării normei).94. Înalta Curte de Casaţie şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 august 2022 in M.Of. 779 din 04-aug-2022

Decizia 148/2003 privind constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

...ea nu poate fi supusă cenzurii Curţii Constituţionale.Curtea observă că în noua redactare a dispoziţiilor constituţionale privitoare la competenţa legislativă a Camerelor nu se elimină principiul bicameralismului, dar se simplifică rigorile sale, în sensul că un proiect de lege adoptat de o Cameră se transmite celeilalte spre o examinare definitivă. Noutatea care apare rezidă în faptul că prima Cameră sesizată este privită doar ca o cameră care preexaminează proiectul de lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 mai 2003 in M.Of. 317 din 12-mai-2003

Recomandarea 1563/14-oct-2020 privind sărăcia energetică

...gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).(8)O noutate în noul cadru legislativ este că acesta prevede obligativitatea identificării numărului de gospodării afectate de sărăcia energetică. Articolul 29 din Directiva reformată privind energia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 27 octombrie 2020 in Jurnalul Oficial 357L

Regulamentul 1725/23-oct-2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (Ce) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1247/2002/CE

...autoritate publică;g)oferă consiliere, din proprie iniţiativă sau la cerere, tuturor instituţiilor şi organelor Uniunii cu privire la măsurile legislative şi administrative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;h)monitorizează noutăţile care prezintă interes, dacă acestea au incidenţă asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în special evoluţia tehnologiei informaţiilor şi a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 21 noiembrie 2018 in Jurnalul Oficial 295L

Hotarirea 1527/2007 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă

...a procedurilor şi de soluţionare a cererilor specifice domeniului reglementat.În privinţa ordonanţei preşedinţiale, proiectul va aduce o serie de noutăţi legislative: consacrarea normativă a condiţiei "aparenţei de drept" în admiterea ordonanţei preşedinţiale, condiţie admisă unanim de jurisprudenţă; precizarea duratei maxime a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2007 in M.Of. 889 din 27-dec-2007

Decizia 413/2013 [R] cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 27 şi 52 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

...Guvernul României şi a fost trimis spre avizare Consiliului Economic şi Social, în data de 3 decembrie 2012, respectiv Consiliului Legislativ, în data de 11 decembrie 2012.Potrivit expunerii de motive care a însoţit proiectul de lege, principalele noutăţi cuprinse în noua reglementare vizează o nouă abordare a modului de reflectare a fondurilor bugetare, definirea clară a conceptelor, termenilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 octombrie 2013 in M.Of. 653 din 23-oct-2013

Ordonanta urgenta 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

...prin instituirea unei proceduri care să stingă creanţele reciproce existente între persoanele beneficiare şi statul român.Luând în considerare schimbările legislative adoptate recent privind calculul şi declararea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale de către persoanele fizice, care implică, din partea acestora, conformarea la noile cerinţe,ţinând cont de caracterul de noutate privind depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de către persoanele fizice, a declaraţiei unice privind impozitul de venit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 iulie 2018 in M.Of. 602 din 13-iul-2018

Decizia 32/2018 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, având ca obiect acţiunea privind actualizarea pensiei de serviciu, întemeiată pe dispoziţiile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992

...53. Aşadar, chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită, deşi decurge dintr-o reglementare intrată relativ recent în câmpul legislativ, şi-a clarificat deja înţelesul în practica judiciară, astfel că se poate concluziona că nu este îndeplinită nici cerinţa noutăţii chestiunii de drept prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, sesizarea fiind inadmisibilă şi sub acest aspect.54...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 iulie 2018 in M.Of. 583 din 10-iul-2018

Decizia 416/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

...să le întreprindă, de înaintare la Curtea Constituţională a proiectul legii constituţionale, după adoptarea acestuia, şi de reluare a procedurii legislative în situaţia în care iniţiativa de revizuire depăşeşte limitele revizuirii nu reprezintă elemente de noutate. Trimiterea către Curtea Constituţională a proiectului legii constituţionale reprezintă o consacrare a principiului colaborării loiale pe care autorităţile şi instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 iulie 2018 in M.Of. 551 din 02-iul-2018