Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 815 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Instructiuni din 2010 privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

...certifică faptul că operatorul economic .............................................. a efectuat cu succes testele de conformitate în vederea conectării sistemului propriu la aplicaţia EMCS-RO, utilizând soluţia de conectare EDI.Director,………….Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 804 din data de 2 decembrie 2010
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 decembrie 2010 in M.Of. 804 din 02-dec-2010

Instructiuni din 2012 privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

...începând cu data de .................... .Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 20 august 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 august 2012 in M.Of. 595 din 20-aug-2012

Instructiuni din 2014 de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

...se accesează butonul "Transmitere".Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 27 mai 2014 ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 mai 2014 in M.Of. 390 din 27-mai-2014

Norma din 2014 privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO

...Motivul anulării: ....................Director DTICSV,..............................Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 12 septembrie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2014 in M.Of. 673 din 12-sep-2014

Amendament din 2003 la MF ISPA 2000/RO/16/P/PE/002 ''Reabilitarea reţelei de canalizare şi facilităţilor de epurare a apelor uzate în oraşul Craiova''

...100%
25%
75%
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 344 bis din data de 22 aprilie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2005 in M.Of. 344 bis din 22-apr-2005

Amendamentul 3/2004 la Memorandumul de finanţare pentru măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/002 ''Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protejarea fluviului Dunărea''

...Mai 2004
75%
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 344 bis din data de 22 aprilie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2005 in M.Of. 344 bis din 22-apr-2005

Decizia 591/2009 privind suspendarea activităţii Societăţii Comerciale GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

...a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 17 august 2009
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 august 2009 in M.Of. 570 din 17-aug-2009

Ordinul 1062/2011 privind desemnarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO ca autoritate de avizare, verificare şi control, organism de analiză, evaluare şi intervenţie în domeniul securităţii cibernetice

...RO este obligatoriu pentru primirea dreptului de operare în domeniu, solicitat MCSI, cu excepţia semnăturii digitale.Art. 7(1)CERT-RO are obligaţia de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite de la furnizorul de servicii sau operatorii de servicii, cu excepţia celor prevăzute de legislaţia aplicabilă fiecărui domeniu menţionat în art. 1 şi de prezentul ordin ca fiind publice.(2)CERT-......RO poate încheia acorduri de confidenţialitate asupra informaţiilor primite de la furnizorul de servicii sau operatorii de servicii, la cererea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2012 in M.Of. 34 din 16-ian-2012

Ordinul 1378/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA

...al României, Partea I.-****-
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Graţiela Leocadia Gavrilescu
ANEXĂ:GHID DE FINANŢARE a Programului vizând transporturile tip RO-LAPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 882 din data de 9 noiembrie 2017
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2017 in M.Of. 882 din 09-noi-2017

Hotarirea 800/2002 privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat situat in Terminalul RO-LA aflat in incinta Combinatului Chimic 'Archim' din comuna Tudor Vladimirescu, judetul Arad

...Gherghina,secretar de statPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 579 din data de 5 august 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2002 in M.Of. 579 din 05-aug-2002