Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 113 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Hotarirea 237/2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012

...mari ce trebuie depăşite este flexibilitatea timpului de muncă şi dezvoltarea unor metode alternative de muncă (munca la domiciliu, munca on-line etc.). Totodată, trebuie avută în vedere şi legislaţia ce reglementează concediul de creştere şi îngrijire a copilului şi concediul de paternitate în scopul corelării acestora în beneficiul familiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 aprilie 2010 in M.Of. 242 din 15-apr-2010

Hotarirea 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016

...1.2.1. Revizuirea legislaţiei cu privire la protecţia copilului de formele de violenţă promovate în mass-media şi mediul online
Număr de acte normative modificate şi completate
NC
1) Identificarea lacunelor la nivelul legislaţiei privind violenţa asupra copilului promovată în mass media şi mediul online
2) Recomandări elaborate
Legislaţie completată şi modificată
Nu este cazul
ANPDCA
MAI
CNA
OBIECTIV SPECIFIC 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor
3
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 ianuarie 2015 in M.Of. 33 bis din 15-ian-2015

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor lor judiciare şi/sau de consiliere cu privire la legislaţia Uniunii;- măsuri de sprijin a creării unei reţelei online a registrelor de succesiuni în acele state membre care au sau doresc să aibă un registru de succesiuni.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Buget din 01-dec-2011 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2012/70/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

...de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor lor judiciare şi/sau de consiliere cu privire la legislaţia Uniunii;- măsuri de sprijin a creării unei reţelei online a registrelor de succesiuni în acele state membre care au sau doresc să aibă un registru de succesiuni.Temei juridic...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 56L

Procedura de implementare din 2018 a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

...fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.6.1.Înscrierea în program, şi completarea formularului de înscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.6.2.Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2018 in M.Of. 947 bis din 09-noi-2018

Procedura de implementare din 2016 a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START -

...pe toată perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, precum şi a celor existente la momentul deschiderii înscrierii on-line a planului de afaceri cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Contract pe salariat din REVISAL). Prin loc de muncă nou creat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2016 in M.Of. 595 bis din 04-aug-2016

Procedura din 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START (PO.IP-01 - Revizia 1)

...ulterior, pe toată perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, precum şi a celor existente la momentul înscrierii on-line a planului de afaceri cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES din REVISAL şi Raport salariaţi din REVISAL).r)pentru fiecare tip de cheltuială efectuată conform planului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2015 in M.Of. 415 bis din 11-iun-2015

Legea 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

...cu următorul cuprins:"(3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet şi pe portalul de servicii on-line şi transmite spre publicare pe portalul european e-Justiţie informaţii actualizate privind legislaţia naţională în ceea ce priveşte publicitatea şi opozabilitatea faţă de terţi a actelor, faptelor şi menţiunilor persoanelor supuse obligaţiei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 2015 in M.Of. 519 din 13-iul-2015

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...conectarea staţiei de pilotaj de la distanţă care controlează drona de la sol (RPS - Remote Pilot Station) la o platformă online. Platforma online va afişa poziţia operativă a RPAS şi va valida conformitatea cu diferitele legislaţii naţionale, în funcţie de localizarea efectivă a RPAS. Această platformă online poate genera zone de interdicţie aeriană pe baza standardelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...conectarea staţiei de pilotaj de la distanţă care controlează drona de la sol (RPS - Remote Pilot Station) la o platformă online. Platforma online va afişa poziţia operativă a RPAS şi va valida conformitatea cu diferitele legislaţii naţionale, în funcţie de localizarea efectivă a RPAS. Această platformă online poate genera zone de interdicţie aeriană pe baza standardelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L