Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48532 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Hotarirea 9/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază, în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 893 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 147 din data de 25 februarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2019 in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigraţie (reformare) - COM (2018) 303

...DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 12 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2018 in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente ''Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor'' JOIN (2018) 17

...DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 12 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2018 in M.Of. 865 din 12-oct-2018

Hotarirea 138/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce priveşte cooperarea cu Parchetul European şi eficacitatea investigaţiilor OLAF - COM (2018) 338 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 876 din data de 17 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 octombrie 2018 in M.Of. 876 din 17-oct-2018

Hotarirea 98/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 593 din data de 12 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2018 in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 102/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 593 din data de 12 iulie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iulie 2018 in M.Of. 593 din 12-iul-2018

Hotarirea 54/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

...DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 21 septembrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2018 in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 145/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil şi Migraţie - COM (2018) 471 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 880 din data de 18 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2018 in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Hotarirea 10/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranţei aviaţiei, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 894 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 147 din data de 25 februarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 2019 in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 147/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi vizelor - COM (2018) 473 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 880 din data de 18 octombrie 2018
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2018 in M.Of. 880 din 18-oct-2018