Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2823 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Decizia 9/2012 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

...19/2000."Totodată, potrivit art. 2 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004: "Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii......deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative."Aceste dispoziţii legale sunt clare şi imperative, în sensul că Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2012 in M.Of. 390 din 12-iun-2012

Regulamentul 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2011 in M.Of. 508 din 18-iul-2011

Hotarirea 737/2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul ''Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă''

...măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2006;- Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările ulterioare, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor......uzate, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;- Directiva Consiliului 78/659/EEC din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2013 in M.Of. 634 din 14-oct-2013

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...indexul corupţie
- gradul de absorbţie a fondurilor europene
- nivelul participării operatorilor economici din afara României la proceduri
- număr oferte/procedură (competiţie)
- povara administrativă
Obiective specifice
Indicatori de rezultat
1. Un nou pachet de acte normative suple şi coerente, în vigoare din februarie 2016
- număr de acte normative: 4 legi, legislaţie secundară şi terţiară
2. Crearea unei agenţii naţionale a achiziţiilor publice funcţionale şi operaţionale, care să îndeplinească funcţiile prevăzute în
......coerente
- obiective şi criterii de performanţă
- ghid operaţional interactiv actualizat
3. Consolidarea sistemului de remedii şi căi de atac prin legislaţie dedicată
- lege privind sistemul de remedii şi căi de atac
- complete specializate pe lângă curţile de apel
- numărul deciziilor CNSC
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Norme Metodologice din 2003 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea raportărilor contabile ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

...30 iunie 2002, respectiv 30 iunie 2003, veniturile totale, respectiv cheltuielile totale, înregistrate de societate la aceste date;30 - se completează cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.Contul de profit şi pierdere-brokeri de asigurare (cod 05)01 la 05 - se completează cu sumele înscrise în rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";07 şi 08 - sumele se preiau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2003 in M.Of. 427 din 18-iun-2003

Norme Metodologice din 2003 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare pe anul 2002

...31.12.2001, respectiv 31.12.2002 veniturile totale, respectiv cheltuielile totale înregistrate de societate la aceste date;30 - se completează cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală;Contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05)01 la 05 - se completează cu sumele înscrise în rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";07 şi 08 - sumele se preiau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 aprilie 2003 in M.Of. 216 bis din 02-apr-2003

Norme Metodologice din 2004 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare, aferente exerciţiului financiar 2003

...decembrie 2001, respectiv 31 decembrie 2002, veniturile totale, respectiv cheltuielile totale înregistrate de societate la aceste date;- rd. 30 - se completează cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.Contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05)- rd. 01 la 05 - se completează cu sumele înscrise în rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";- rd. 07 şi 08 - sumele se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2004 in M.Of. 135 din 16-feb-2004

Regulamentul 118/02-dec-1996 de modificare şi actualizare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 de aplicare a regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

...se iau în considerare numai pe baza relaţiei dintre perioadele de asigurare sau de rezidenţă realizate numai în temeiul acelei legislaţii şi perioadele de asigurare sau rezidenţă impuse de acea legislaţie pentru a beneficia de o prestaţie completă.
- Anexa IV partea C menţionează pentru fiecare stat membru interesat cazurile în care cele două calcule ar conduce la un
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 2454/02-iul-1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

...toată legislaţia vamală existentă într-un singur instrument juridic; întrucât codul introduce, de asemenea, o serie de modificări la această legislaţie pentru a o face mai coerentă, pentru a o simplifica şi pentru a umple anumite lacune; întrucât aceasta constituie legislaţia comunitară completă în acest domeniu;întrucât aceleaşi motive care au determinat adoptarea codului sunt valabile pentru legislaţia vamală de aplicare; întrucât este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma 2/1999 privind autorizarea bancilor

...a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;- declaratie de venit, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala. In cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va completa anexa nr. 3;f)studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde:- tipul, denumirea si descrierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 1999 in M.Of. 58 din 10-feb-1999