Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5676 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.601 acte

Decizia 1656/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.Aşa cum a mai statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu, Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, potrivit art. 61 din Constituţia României, Parlamentul este organul reprezentativ suprem âl...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2011 in M.Of. 79 din 31-ian-2011

Norma din 2004 privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

...însă nu mai mult de salariul de bază minim brut pe economie;f)daune morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România;2.În caz de deces:a)cheltuielile de înmormântare, inclusiv piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase......prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;d)daune morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.SECŢIUNEA C:Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decât cele prevăzute la secţiunile A şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2004 in M.Of. 1214 din 17-dec-2004

Decizia 1559/2009 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de preşedintele Senatului

...cu încălcarea procedurii prealabile impuse de o normă constituţională (numirea unor miniştri în absenţa aprobării prealabile dată de către Parlamentul României), trebuie reţinut că [... ] în sfera conflictelor juridice de natură constituţională este inclus orice conflict juridic de acest fel intervenit între autorităţile publice, iar nu numai conflictele de competenţă născute între acestea".În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că un conflict juridic de natură constituţională dintre autorităţi publice presupune "acte sau acţiuni concrete......nu numai conflictele de competenţă născute între acestea" (Decizia nr. 270 din 10 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 15 aprilie 2008).Raportând datele speţei la considerentele de principiu reţinute din jurisprudenţa sa, Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2009 in M.Of. 823 din 30-noi-2009

Decizia 507/2019 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...de menţinere sau de restabilire a păcii." În ceea ce priveşte conceptul de securitate naţională, Curtea a dezvoltat o bogată jurisprudenţă, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005, Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial......unei legislaţii de calitate, în sensul arătat deopotrivă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea Constituţională într-o amplă jurisprudenţă. Totodată, respectarea acestei proceduri este o garanţie a securităţii juridice." (Decizia nr. 128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2019 in M.Of. 864 din 25-oct-2019

Decizia 32/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

...Codul vamal a incriminării prevăzute de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, acţiunile/operaţiunile prevăzute de această dispoziţie legală au fost considerate în jurisprudenţă ca infracţiune de tăinuire, după cum şi ulterior Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 art. 270 alin. (3......din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României a fost caracterizat de jurisprudenţă ca "formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2016 in M.Of. 62 din 28-ian-2016

Decizia 1/2014 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

...Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011, Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010).78. Examinând legea criticată în raport cu textul constituţional al art. 114, astfel cum acesta a fost interpretat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se constată că procedura angajării răspunderii asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate......în art. 1 alin. (5) şi art. 136 alin. (4).198. În legătură cu acest ultim aspect, în acord cu jurisprudenţa sa, (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2014 in M.Of. 123 din 19-feb-2014

Decizia 459/2014 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că autorul urmăreşte modificarea legii ori statuarea pe cale jurisprudenţială, printr-o decizie interpretativă, în sensul că decretele emise de Preşedintele României, în virtutea prerogativelor prevăzute de art. 94 lit. c) din Constituţie, sunt acte administrative exceptate de la controlul instanţei de......cu Parlamentul, care prin natura lor nu sunt supuse sub nicio formă controlului judecătoresc".18. Autorii excepţiei susţin că Preşedintele României exercită atât atribuţii constituţionale, cât şi atribuţii legale. În privinţa celor constituţionale, jurisprudenţa Curţii Constituţionale a recunoscut că, în exercitarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2014 in M.Of. 712 din 30-sep-2014

Decizia 864/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 13 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

...expuse sunt încălcate şi prevederile art. 53 din Constituţie, referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi.Invocă în sensul celor arătate "jurisprudenţa abundentă pronunţată în materia proprietăţii, inclusiv în cauze în care a fost condamnată România, în Corneliu Liviu Popescu - Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României (1998 - 2002), AllBeck, 2003, pag. 5, 26, 79, 162 etc.".Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2007 in M.Of. 45 din 22-ian-2007

Decizia 84/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...obligaţiilor de plată, în materia acordării despăgubirilor nu mai există un raport de proporţionalitate între motivul legitim invocat de statul român - necesitatea respectării ţintei de deficit bugetar asumate, prin aplicarea unei modalităţi de plată care să permită despăgubirea tuturor persoanelor îndreptăţite, şi tergiversarea plăţii despăgubirilor. Se mai susţine că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, neexecutarea unei decizii administrative care recunoaşte dreptul la despăgubire într-un cuantum pe care aceasta......art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi Convenţie, iar condiţionarea efectuării plăţii de "existenţa disponibilităţilor financiare" este neconformă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Invocă cele statuate în acest sens în hotărârile din 1 decembrie 2005 şi 9 decembrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 aprilie 2015 in M.Of. 239 din 08-apr-2015

Decizia 75/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

...mod firesc, ulterior acestui moment, iar riscul devalorizării partidelor, în sensul supraaglomerării lor pe scena politică, nu mai subzistă în România anului 2014, astfel că şi mijlocul prevăzut de lege pentru contracararea acestuia a devenit caduc. În sprijinul argumentelor formulate, autorii excepţiei invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului de asociere, în special Hotărârea din 3 februarie 2005, pronunţată în Cauza......Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu împotriva României, şi Hotărârea din 11 octombrie 2007 pronunţată în Cauza Bozgan împotriva României, subliniind faptul că, la analiza necesităţii şi proporţionalităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2015 in M.Of. 265 din 21-apr-2015