Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 878 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 351/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2), (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

...ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că nu este nesocotit art. 41 din Legea fundamentală care consacră dreptul la muncă, întrucât sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 53 din Constituţie referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Face trimitere la cele reţinute în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, în sensul că cei care practică avocatura trebuie să respecte rigorile stabilite de legea specială în materie, urmând......exclus din profesie."16. În opinia autoarei excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 41 - Munca şi protecţia socială a muncii şi art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.17. Examinând excepţia de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 decembrie 2020 in M.Of. 1196 din 09-dec-2020

Decizia 16/2016 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

...administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe."III. Examenul jurisprudenţialA. Într-o primă orientare s-a considerat că litigiile privind drepturile salariale sau în răspundere patrimonială a primarilor/viceprimarilor şi foştilor primari sau viceprimari constituie conflicte de muncă, urmând a fi aplicabile regulile de competenţă şi cele de procedură speciale, precum şi normele de drept material din Codul......venituri, iar răspunderea reglementată de art. 55 din Legea nr. 393/2004, cu caracter civil, include şi răspunderea de dreptul muncii, care reprezintă tot o răspundere civilă, în sens larg.B. În a doua orientare jurisprudenţială s-a stabilit că aceste...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 februarie 2017 in M.Of. 110 din 09-feb-2017

Decizia 5/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010, respectiv prematuritatea/admisibilitatea acţiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 formulate în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii

...raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.IV. Obiectul sesizării. Orientările jurisprudenţiale divergente16. Problemele de drept ce fac obiectul prezentului recurs în interesul legii vizează următoarele:- competenţa de soluţionare în primă......ajutoare/indemnizaţii.17. Cu privire la competenţa materială a instanţei, titularul sesizării a arătat că s-au conturat două orientări jurisprudenţiale, după cum urmează:18. Într-o primă opinie s-a apreciat că astfel de litigii se soluţionează în primă instanţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 mai 2018 in M.Of. 448 din 30-mai-2018

Decizia 61/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...prin care părţile convin executarea unei hotărâri judecătoreşti pentru perioada trecută, fără a exista o veritabilă negociere a salariului pentru munca ce urmează a se presta, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prealabilă prin care să se lămurească aceste efecte juridice ale nulităţii.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie61. A) În urma consultării evidenţelor întocmite la nivelul instanţei supreme, în jurisprudenţa Completului competent să......fi anulate prestaţiile executate de părţi (prestarea muncii, plata salariului, alte drepturi şi obligaţii) pe durata existenţei contractului individual de muncă. De altfel, în alin. (1) al art. 57 se prevede că nulitatea contractului individual de muncă este atrasă de «nerespectarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 februarie 2020 in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Decizia 356/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în urma condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei'' din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

...ce priveşte menţionarea, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, a prevederilor art. 41 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă", Curtea învederează că, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul la muncă este un drept complex, iar libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 octombrie 2022 in M.Of. 1025 din 21-oct-2022

Decizia 213/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1) şi ale art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

...mutarea, delegarea, detaşarea, împuternicirea pe o funcţie de conducere şi trimiterea în misiuni internaţionale nu echivalează cu încălcarea dreptului la muncă. Aşa cum a stabilit Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, dreptul la muncă include, după cum indică şi prevederea constituţională invocată, libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, libertatea alegerii locului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 iunie 2021 in M.Of. 597 din 15-iun-2021

Decizia 15/2019 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală

...a apreciat că, potrivit noului Cod penal, minorului nu îi pot fi aplicate pedepse, iar obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii nu este ataşată măsurilor educative neprivative/privative de liberate.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a RomânieiLa nivelul Curţii Constituţionale a României nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă în materie.4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiNu există decizii relevante în legătură cu chestiunea de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 septembrie 2019 in M.Of. 789 din 30-sep-2019

Decizia 698/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...57, art. 124 alin. (1), art. 135 alin. (1) şi (2) lit. a) din Constituţie. Consideră că, în raport cu jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, în care s-a constatat constituţionalitatea textului de lege criticat, în practică se conturează noi aspecte ale aplicării art. 80 alin. (1) din Codul muncii, care nu au fost analizate de instanţa de contencios constituţional.7. Astfel, arată că, prin aplicarea dispoziţiilor legale vizate, este......angajatului, de reintegrarea acestuia.25. Deşi autorul excepţiei, respectiv Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale - Complet A1, susţine că argumentele invocate reprezintă aspecte noi ce justifică o reconsiderare a jurisprudenţei anterioare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 decembrie 2020 in M.Of. 1265 din 21-dec-2020

Decizia 13/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicată, prin raportare la prevederile art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil şi dispoziţiile în materia care reglementează nediscriminarea

...lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie20. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţa relevantă pentru problema de drept aflată în examinare.21. Verificând jurisprudenţa naţională reţinută de instanţele de trimitere, s-au constatat următoarele:Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă nr. 218/2014 - "Cum obiectul cererii îl constituie acordarea unei grupe de muncă pentru o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 octombrie 2016 in M.Of. 862 din 28-oct-2016

Decizia 243/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...stat în stat şi principiul privind realizarea justiţiei prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la art. 80 din Codul muncii, însă raportată la alte dispoziţii constituţionale. Susţine că nu contestă faptul că instanţa analizează toate probele atunci când stabileşte că......o supune atenţiei Curţii este aceea a cuantumului despăgubirii, în ipoteza concedierii nelegale, întrucât cuantumul despăgubirilor este prestabilit de Codul muncii, iar instanţele nu mai au plenitudine de jurisprudenţă pentru a aprecia de la caz la caz care a fost prejudiciul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 iulie 2016 in M.Of. 495 din 01-iul-2016