Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 902 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.721 acte

Acord din 21-iun-1999 între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor

...se asigura că în relaţiile dintre ele sunt aplicate drepturi şi obligaţii echivalente cu cele conţinute în actele juridice ale Comunităţii Europene la care se face trimitere.(2)În măsura în care aplicarea prezentului acord se bazează pe concepte de drept comunitar, se ţine seama de jurisprudenţa în materie a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene anterioară datei semnării acestuia. Jurisprudenţa ulterioară acestei date se supune atenţiei Elveţiei. Pentru a asigura funcţionarea corectă a prezentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 martie 2011 in Jurnalul Oficial 72L

Acord din 21-iun-1999 între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor

...se asigura că în relaţiile dintre ele sunt aplicate drepturi şi obligaţii echivalente cu cele conţinute în actele juridice ale Comunităţii Europene la care se face trimitere.(2)În măsura în care aplicarea prezentului acord se bazează pe concepte de drept comunitar, se ţine seama de jurisprudenţa pertinentă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene anterioară datei semnării acestuia. Jurisprudenţa ulterioară acestei date se supune atenţiei Elveţiei. Pentru a asigura funcţionarea corectă a acordului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2009/485/CE/21-oct-2008 privind ajutorul de stat C 44/07 (ex N 460/07) pe care Franţa intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea societăţii FagorBrandt

...aplicări efective a deciziilor Comisiei de obligare a statelor membre la recuperarea ajutoarelor de stat ilegale şi incompatibile cu piaţa comună" 00 C 272, 15.11.2007, p. 4) arată că "juris-prudenţa Deggendorf a [... ] început să fie aplicată de către Comisie [... ] într-o manieră mai sistematică. În virtutea acestei jurisprudenţe, în cazul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 160L

Regulament din 2007 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei

...materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.(3)Proba scrisă teoretică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2007 in M.Of. 194 din 21-mar-2007

Act Final din 23-iul-2007 ACTUL FINAL AL CONFERINŢEI INTERGUVERNAMENTALE

...11197/07 (JUR 260), să fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ ENEL (1)), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 306C

Declaratie din 09-mai-2008 DECLARAŢII ANEXATE LA ACTUL FINAL AL CONFERINŢEI INTERGUVERNAMENTALE CARE A ADOPTAT TRATATUL DE LA LISABONA SEMNAT LA 13 DECEMBRIE 2007

...11197/07 (JUR 260), sa fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenta Curtii de Justitie reiese ca suprematia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curtii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunitatii Europene. La data primei hotarâri din cadrul acestei jurisprudente consacrate [hotarârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ ENEL (1)], suprematia nu era mentionata în tratat. Situatia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 mai 2008 in Jurnalul Oficial 115C

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...o selecţie a cauzelor care prezintă interes deosebit pentru buna funcţionare a convenţiei de către grefierul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care prezintă jurisprudenţa selectată la şedinţa experţilor în conformitate cu articolul 5 din prezentul protocol.(3)Până la instituirea sistemului de către Comunităţile Europene, în temeiul alineatului (1), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene menţine sistemul de schimb de informaţii stabilit prin Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 147L

Decizia 2010/460/CE/19-nov-2009 privind ajutoarele de stat C 38/A/04 (ex NN 58/04) şi C 36/B/06 (ex NN 38/06) puse în aplicare de Italia în favoarea Alcoa Trasformazioni

...punctul (v) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 (47) (măsuri care au devenit ulterior ajutoare datorită evoluţiei pieţei comune), pe care ar confirma-o juris-prudenţa cu privire la centrele de coordonare stabilite în Belgia (48). Într-adevăr, conform Curţii, odată ce aceasta a stabilit că...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 august 2010 in Jurnalul Oficial 227L

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

...materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.(3)Proba scrisă teoretică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2017 in M.Of. 207 din 27-mar-2017

Tratat din 29-oct-2004 DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA

...si sarcinilor Uniunii, precum si a principiului subsidiaritatii, drepturile care rezulta în principal din traditiile constitutionale si din obligatiile internationale comune statelor membre, din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si de catre Consiliul Europei, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretata......rezolutiile sau alte luari de pozitie ale Consiliului European si ale Consiliului si cele referitoare la Uniunea Europeana sau la Comunitate care au fost adoptate de comun acord de catre statele membre se pastreaza, de asemenea, atât timp cât nu vor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C