Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 756 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Decizia 2009/485/CE/21-oct-2008 privind ajutorul de stat C 44/07 (ex N 460/07) pe care Franţa intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea societăţii FagorBrandt

...aplicări efective a deciziilor Comisiei de obligare a statelor membre la recuperarea ajutoarelor de stat ilegale şi incompatibile cu piaţa comună" 00 C 272, 15.11.2007, p. 4) arată că "juris-prudenţa Deggendorf a [... ] început să fie aplicată de către Comisie [... ] într-o manieră mai sistematică. În virtutea acestei jurisprudenţe, în cazul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 160L

Decizia 944/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...se referă la posibilitatea invocării, fără termen, de către orice parte dintr-un proces, a inaplicabilităţii unui regulament adoptat în comun de Parlamentul European şi de Consiliu sau unui regulament al Consiliului, al Comisiei sau al Băncii Centrale Europene. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a clarificat, în jurisprudenţa sa, înţelesul acestui text comunitar. Astfel, în cauzele conexate Milchwerke Heinz Wohrmann & Sohn KG şi Alfons Lutticke GmbH împotriva Comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2009 in M.Of. 646 din 01-oct-2009

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...o selecţie a cauzelor care prezintă interes deosebit pentru buna funcţionare a convenţiei de către grefierul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care prezintă jurisprudenţa selectată la şedinţa experţilor în conformitate cu articolul 5 din prezentul protocol.(3)Până la instituirea sistemului de către Comunităţile Europene, în temeiul alineatului (1), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene menţine sistemul de schimb de informaţii stabilit prin Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 147L

Decizia 4/2001 privind adoptarea regulilor de implementare a prevederilor referitoare la ajutorul de stat, mentionate in art. 64(1)(iii) si (2), in conformitate cu art. 64(3) din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, si in art. 9(1)(iii) si (2) din Protocolul 2 privind produsele acoperite de Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), anexa la acest acord

...va fi efectuată pe baza criteriilor care decurg din aplicarea regulilor decurgând din art. 87 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi din legislaţia secundară prezentă şi viitoare, cadrul legal, instrucţiunile şi alte acte administrative în vigoare în Comunitate şi, de asemenea, din jurisprudenţa Tribunalului de prima instanţă şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi din orice decizie a Consiliului de Asociere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 august 2002 in M.Of. 615 din 20-aug-2002

Act Final din 23-iul-2007 ACTUL FINAL AL CONFERINŢEI INTERGUVERNAMENTALE

...11197/07 (JUR 260), să fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ ENEL (1)), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 306C

Declaratie din 09-mai-2008 DECLARAŢII ANEXATE LA ACTUL FINAL AL CONFERINŢEI INTERGUVERNAMENTALE CARE A ADOPTAT TRATATUL DE LA LISABONA SEMNAT LA 13 DECEMBRIE 2007

...11197/07 (JUR 260), sa fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenta Curtii de Justitie reiese ca suprematia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curtii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunitatii Europene. La data primei hotarâri din cadrul acestei jurisprudente consacrate [hotarârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ ENEL (1)], suprematia nu era mentionata în tratat. Situatia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 mai 2008 in Jurnalul Oficial 115C

Tratat din 29-oct-2004 DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA

...si sarcinilor Uniunii, precum si a principiului subsidiaritatii, drepturile care rezulta în principal din traditiile constitutionale si din obligatiile internationale comune statelor membre, din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si de catre Consiliul Europei, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretata......a Comunitatii, declaratiile, inclusiv cele facute în cadrul conferintelor interguvernamentale, precum si rezolutiile sau alte luari de pozitie ale Consiliului European si ale Consiliului si cele referitoare la Uniunea Europeana sau la Comunitate care au fost adoptate de comun acord de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Decizia 2010/460/CE/19-nov-2009 privind ajutoarele de stat C 38/A/04 (ex NN 58/04) şi C 36/B/06 (ex NN 38/06) puse în aplicare de Italia în favoarea Alcoa Trasformazioni

...punctul (v) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 (47) (măsuri care au devenit ulterior ajutoare datorită evoluţiei pieţei comune), pe care ar confirma-o juris-prudenţa cu privire la centrele de coordonare stabilite în Belgia (48). Într-adevăr, conform Curţii, odată ce aceasta a stabilit că...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 august 2010 in Jurnalul Oficial 227L

Regulament din 2007 privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor

...practică, responsabil cu formarea continuă descentralizată;c)studiul individual al legislaţiei, practicii şi doctrinei în materie;d)studierea şi valorificarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;e)cunoştinţe de operare pe calculator şi cunoaşterea unei limbi străine.(2)Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a......de practică, responsabil cu formarea continuă descentralizată;c)studiul individual al practicii şi doctrinei în materie;d)studierea şi valorificarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;e)cunoştinţe de operare pe calculator şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2007 in M.Of. 814 din 29-noi-2007

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...o selecţie a cauzelor care prezintă interes deosebit pentru buna funcţionare a convenţiei de către grefierul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care prezintă jurisprudenţa selectată la şedinţa experţilor în conformitate cu articolul 5 din prezentul protocol.(3)Până la instituirea sistemului de către Comunităţile Europene, în temeiul alineatului (1), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene menţine sistemul de schimb de informaţii stabilit prin Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 339L