Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 532 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.270 acte

Hotarirea 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

...dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate......asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;20.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2013 in M.Of. 102 din 20-feb-2013

Ordonanta urgenta 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

...elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat.(3)Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea.(4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 din 28-dec-2006

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

...să realizeze o compatibilitate între sistemele lor de protecţie a consumatorilor. Această cooperare poate include schimburile de informaţii privind activitatea legislativă şi reformele instituţionale, instituirea unor sisteme permanente de informare reciprocă cu privire la produsele periculoase, îmbunătăţirea informaţiilor furnizate consumatorilor, în special în materie de preţuri şi caracteristici ale produselor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 350L

Hotarirea 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului

...specifice activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu sindicatele, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;11.promovează activităţi în domeniile industriei şi comerţului, în plan zonal, prin înfiinţarea de structuri fără personalitate juridică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 1999 in M.Of. 532 din 01-nov-1999

Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

...apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.Art. 9Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2006 in M.Of. 654 din 28-iul-2006

Hotarirea 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;12.promovează activităţi în domeniile industriei şi comerţului, în plan regional, prin înfiinţarea de oficii, fără personalitate juridică, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 1997 in M.Of. 166 din 23-iul-1997

Hotarirea 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

...din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;17.primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 mai 2007 in M.Of. 289 din 02-mai-2007

Hotarirea 10/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

...Guvern;h)urmăreşte depunerea la Parlament a ordonanţelor adoptate de Guvern şi susţine aprobarea acestora prin legi;i)prezintă Guvernului informări trimestriale cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar şi la relaţiile dintre Guvern şi Parlament;j)primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de parlamentari Guvernului......în cazul moţiunilor simple şi al moţiunilor de cenzură;l)asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2001 in M.Of. 14 din 10-ian-2001

Regulament din 1993 Regulamentul Senatului

...propune un alt senator pentru a fi ales ca membru al comisiei.Art. 44Comisiile permanente examineaza proiecte si propuneri legislative in vederea elaborarii rapoartelor sau avizelor; pot solicita rapoarte, informari si documentatii de la autoritatile publice a caror activitate intra in sfera lor de competenta; pot efectua anchete parlamentare; dezbat......expunere de motive si redactare in forma proprie unui act normativ, pe articole si, dupa caz, capitole si sectiuni.Propunerile legislative formulate de senatori, care implica modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, trebuie sa se fundamenteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 1993 in M.Of. 178 din 27-iul-1993

Ordonanta urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...În vederea cunoaşterii informaţiilor prevăzute la alin. (2), autorităţile române competente organizează, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.Art. 37Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2008 in M.Of. 785 din 24-noi-2008