Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 663 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.702 acte

Cod din 2019 de bună practică al asistentului social

...ale organizaţiei în care activează.
Cunoaşte şi respectă toate prevederile legale, în special, normele şi cadrul organizaţional.
La nivel individual, informarea cu privire la modificările legislative, fie consultând site-urile de specialitate, fie folosind alte surse autorizate.
La nivel organizaţional, cunoaşterea legislaţiei specifice, ROI şi MOF
......situaţiilor de criză.
Modul 3: Legislaţie
Tema
Competenţe profesionale
Standarde profesionale
Conţinut tematic
Metode/forme de învăţare
Criterii de performanţă
Informarea şi pregătirea asistentului social cu privire la cadrul legislativ în vigoare
Analiză şi documentare
Cunoştinţe de specialitate
Educaţie şi dezvoltare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2019 in M.Of. 1036 bis din 24-dec-2019

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 86(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 februarie 2016 in M.Of. 152 din 29-feb-2016

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICARE

...din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.(2)Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă, informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de informare în materia respectivă.(3)Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 aprilie 2010 in M.Of. 260 din 21-apr-2010

Regulament din 1993 Regulamentul Senatului - Republicare

...ceea ce priveşte aplicarea art. 110 din Constituţie.Art. 81(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......pe capitole şi secţiuni.(3)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 146 şi 147 din Constituţie.(4)Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 februarie 2001 in M.Of. 58 din 02-feb-2001

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.(4)La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.Art. 12(1)Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:a)Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere......de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.Art. 23(1)Activitatea centrului teritorial de informare legislativă constă în asigurarea accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la informaţiile privind legislaţia în domeniu.(2)Biroul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 august 2009 in M.Of. 560 din 12-aug-2009

Decizia 1257/2009 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice

...critică de neconstituţionalitate extrinsecă este formulată prin raportare la dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, privind obligativitatea informării în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea bugetului de stat sau al asigurărilor sociale de stat. În acest sens, autorii sesizării susţin că modificările......bugetului de stat. Arată că preşedintele comisiei nu şi-a îndeplinit însă obligaţia de a solicita Guvernului o astfel de informare la momentul la care au fost depuse amendamentele ce impun modificarea bugetului de stat.4. Totodată, se mai susţine încălcarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 noiembrie 2009 in M.Of. 758 din 06-noi-2009

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Legea 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ

...legislatiei, semnalind organelor competente eventualele neconcordante in actele normative ce-i sint communicate spre evidenta;e)publica colectii si repertorii legislative, precum si buletine de informare legislativa.Art. 3Proiectele de acte normative prevazute la artiocolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabila...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 octombrie 1971 in B.Of. 134 din 22-oct-1971

Hotarirea 5/2001 privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

...din Constituţie."65.Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......după caz, pe capitole şi secţiuni.Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 146 şi 147 din Constituţie.Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 ianuarie 2001 in M.Of. 43 din 25-ian-2001

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...Articolul 36 Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene..............
22
Articolul 37 Verificarea temeiului juridic.........................................
22
Articolul 37a Delegarea competentelor legislative....................................
23
Articolul 38 Verificarea compatibilităţii financiare...................................
23
Articolul 38a Examinarea respectării principiului subsidiarităţii..........................
23
Articolul 39 Informarea si accesul Parlamentului la documente.........................
24
Articolul 40 Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului......................
24
Articolul 41 Drepturile de iniţiativă conferite
......cazul în care Parlamentul nu respinge propunerea, procedura continuă, luându-se în considerare orice recomandări aprobate de Parlament.Art. 39:Informarea şi accesul Parlamentului la documente(1)Pe durata întregii proceduri legislative, Parlamentul şi comisiile acestuia solicită accesul la toate documentele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L