Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1373 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

...tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masa şi altele, în condiţiile legii.(5)Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).Art. 45(1)Două sau mai multe biserici pot constitui împreună......gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, în condiţiile legii.(3)Cu acordul adunării generale, se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2008 in M.Of. 59 din 25-ian-2008

Decizia 544/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797^ alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

...prevăzute de dispoziţiile de lege criticate se face în vederea efectuării de către organele care au autorizat şi înregistrat persoana juridică a menţiunilor corespunzătoare. Reglementarea procedurii de informare în cazul tragerii la răspundere penală a persoanei juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau inculpate într-un proces penal şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2014 in M.Of. 905 din 12-dec-2014

Regulament din 2014 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

...la Incendiu şi Protecţie Civilă în relaţiile cu instituţiile militare şi civile;5.5.relaţii cu autorităţi:- desfăşoară reiaţii de informare şi colaborare cu instituţii publice, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi persoane juridice private;5.6.relaţii internaţionale:- colaborează cu organizaţii de profil din alte state, pe baza acordurilor, înţelegerilor şi programelor stabilite......al unităţii şi îl supune spre aprobare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;b)de raportare:- prezintă informări şi rapoarte periodice în cadrul Consiliului de conducere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la activităţile unităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2014 in M.Of. 62 din 24-ian-2014

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Sentinta civila 767/2008 pronunţată în Şedinţa publică a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal

...41/1994 prin prisma tuturor tehnicilor de interpretare.Curtea a avut în vedere că într-o interpretare gramaticală această normă juridică instituie obligativitatea plăţii taxei numai acelor persoane juridice care au calitatea de beneficiari, şi anume a acelor entităţi în folosul cărora se realizează acţiunea de informare de către cele două servicii publice.Nu numai interpretarea gramaticală conduce la această concluzie, ci şi o interpretare logică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2009 in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...În cazul în care asistenţa sau consultarea unor experţi relevanţi, a unor agenţii guvernamentale sau a altor persoane fizice sau juridice care deţin cunoştinţe specializate cu privire la chestiunea în cauză implică informaţii confidenţiale conform definiţiei de la articolul 336 din prezentul titlu, astfel de informaţii pot fi puse la dispoziţie numai după informarea părţilor la procedură şi cu condiţia expresă ca astfel de informaţii să fie tratate în orice moment ca informaţii confidenţiale......se poate interzice să obţină controlul asupra activităţii.
STABILIREA ÎN CAZUL SERVICIILOR
6. SERVICII COMERCIALE
A. Servicii profesionale
(a) Servicii juridice
(CpC 861)
cu excepţia serviciilor de documentare şi certificare juridică furnizate de specialişti din domeniul juridic cărora le-au fost
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

...realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.Art. 9CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.Art. 10(1)CDI pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat ori particular.(2)CDI sunt parte integrantă a unităţii de învăţământ......publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.Art. 42(1)Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2011 in M.Of. 757 din 27-oct-2011

Legea 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

...faţă de practicianul în insolvenţă, măsura prevăzută în art. 198 alin. 2.Art. 4796: Măsurile asigurătoriiFaţă de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii, în vederea asigurării confiscării speciale, reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.Art. 4797: Procedura de informareOrganul judiciar comunică organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 august 2006 in M.Of. 677 din 07-aug-2006

Hotarirea 860/1992 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului de lucru al acestuia

...Departamentul pentru Administratia Publica LocalaSecretar de stat, sef al DepartamentuluiDirectia administratie de statDirectia colectivitati localeDirectia control, informare, sintezaDirectia legislatie, studii, relatii externeSecretar general adjunctDirectia resurse financiareDirectia administrativaSectorul relatii cu publiculSectorul sisteme informaticeSecretar general adjunctDirectia analiza si avizare juridicaDirectia evidenta acte normative,secretariatDirectia urmarirea aplicariiactelor normativeSectorul documente secreteSectorul resurse umaneSectorul protocolANEXA Nr......pentru ca Guvernul sa-si poata exercita atributiile legale care ii revin in raporturile cu Curtea Constitutionala;5.efectueaza analiza juridica a memoriilor si petitiilor adresate Guvernului sau primului-minisstru de catre persoane fizice sau persoane juridice;6.asigura activitatea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 1993 in M.Of. 21 din 08-feb-1993

Hotarirea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal

...specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile......handicap;d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;f)elaborează documentaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2017 in M.Of. 920 din 23-noi-2017