Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.898 acte

Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

...2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această......juridice(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 august 2013 in M.Of. 515 din 14-aug-2013

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

...în copie.(2)Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate......în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) conform prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pentru toţi solicitanţii.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2009 in M.Of. 797 bis din 23-noi-2009

Ordinul 877/2009 pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management şi a indicatorilor de performanţă specifici managementului direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

...raportate
12.
Numărul problemelor de sănătate publică soluţionate* din totalul problemelor de sănătate publică identificate
13.
Numărul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sănătate publică identificate în judeţ prin control
14.
Numărul de sesizări de la persoane fizice sau juridice soluţionate din totalul sesizărilor pe probleme de control în sănătatea publică
Indicatori de sănătate publică şi programe
15.
Realizarea indicatorilor
......raportate
12.
Numărul problemelor de sănătate publică soluţionate* din totalul problemelor de sănătate publică identificate
13.
Numărul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sănătate publică identificate în judeţ prin control
14.
Numărul de sesizări de la persoane fizice
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2009 in M.Of. 495 din 16-iul-2009

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...oferă aceste servicii; consolidarea componentelor esenţiale ale asistenţei - financiară şi calitativă;b)îmbunătăţirea bazei de date cu privire la asistenţa juridică, incluzând informaţii despre cine primeşte asistenţa, cine este angajat să o ofere şi onorariile stabilite;'c)înfiinţarea unor birouri/servicii de consiliere juridică şi informare a cetăţenilor, accesibile înainte de a apela la instanţă şi promovarea activităţii acestora;d)consolidarea colaborării cu organizaţiile societăţii civile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

...tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masa şi altele, în condiţiile legii.(5)Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).Art. 45(1)Două sau mai multe biserici pot constitui împreună......gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, în condiţiile legii.(3)Cu acordul adunării generale, se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2008 in M.Of. 59 din 25-ian-2008

Decizia 544/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797^ alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

...prevăzute de dispoziţiile de lege criticate se face în vederea efectuării de către organele care au autorizat şi înregistrat persoana juridică a menţiunilor corespunzătoare. Reglementarea procedurii de informare în cazul tragerii la răspundere penală a persoanei juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau inculpate într-un proces penal şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2014 in M.Of. 905 din 12-dec-2014

Regulament din 2014 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

...la Incendiu şi Protecţie Civilă în relaţiile cu instituţiile militare şi civile;5.5.relaţii cu autorităţi:- desfăşoară reiaţii de informare şi colaborare cu instituţii publice, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi persoane juridice private;5.6.relaţii internaţionale:- colaborează cu organizaţii de profil din alte state, pe baza acordurilor, înţelegerilor şi programelor stabilite......al unităţii şi îl supune spre aprobare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;b)de raportare:- prezintă informări şi rapoarte periodice în cadrul Consiliului de conducere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la activităţile unităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2014 in M.Of. 62 din 24-ian-2014

Sentinta civila 767/2008 pronunţată în Şedinţa publică a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal

...41/1994 prin prisma tuturor tehnicilor de interpretare.Curtea a avut în vedere că într-o interpretare gramaticală această normă juridică instituie obligativitatea plăţii taxei numai acelor persoane juridice care au calitatea de beneficiari, şi anume a acelor entităţi în folosul cărora se realizează acţiunea de informare de către cele două servicii publice.Nu numai interpretarea gramaticală conduce la această concluzie, ci şi o interpretare logică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2009 in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

...realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.Art. 9CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.Art. 10(1)CDI pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat ori particular.(2)CDI sunt parte integrantă a unităţii de învăţământ......publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.Art. 42(1)Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2011 in M.Of. 757 din 27-oct-2011