Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1390 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.905 acte

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...oferă aceste servicii; consolidarea componentelor esenţiale ale asistenţei - financiară şi calitativă;b)îmbunătăţirea bazei de date cu privire la asistenţa juridică, incluzând informaţii despre cine primeşte asistenţa, cine este angajat să o ofere şi onorariile stabilite;'c)înfiinţarea unor birouri/servicii de consiliere juridică şi informare a cetăţenilor, accesibile înainte de a apela la instanţă şi promovarea activităţii acestora;d)consolidarea colaborării cu organizaţiile societăţii civile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

...tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masa şi altele, în condiţiile legii.(5)Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).Art. 45(1)Două sau mai multe biserici pot constitui împreună......gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, în condiţiile legii.(3)Cu acordul adunării generale, se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 ianuarie 2008 in M.Of. 59 din 25-ian-2008

Decizia 544/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797^ alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

...prevăzute de dispoziţiile de lege criticate se face în vederea efectuării de către organele care au autorizat şi înregistrat persoana juridică a menţiunilor corespunzătoare. Reglementarea procedurii de informare în cazul tragerii la răspundere penală a persoanei juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau inculpate într-un proces penal şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 decembrie 2014 in M.Of. 905 din 12-dec-2014

Regulament din 2014 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

...la Incendiu şi Protecţie Civilă în relaţiile cu instituţiile militare şi civile;5.5.relaţii cu autorităţi:- desfăşoară reiaţii de informare şi colaborare cu instituţii publice, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi persoane juridice private;5.6.relaţii internaţionale:- colaborează cu organizaţii de profil din alte state, pe baza acordurilor, înţelegerilor şi programelor stabilite......al unităţii şi îl supune spre aprobare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;b)de raportare:- prezintă informări şi rapoarte periodice în cadrul Consiliului de conducere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la activităţile unităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 ianuarie 2014 in M.Of. 62 din 24-ian-2014

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Sentinta civila 767/2008 pronunţată în Şedinţa publică a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal

...41/1994 prin prisma tuturor tehnicilor de interpretare.Curtea a avut în vedere că într-o interpretare gramaticală această normă juridică instituie obligativitatea plăţii taxei numai acelor persoane juridice care au calitatea de beneficiari, şi anume a acelor entităţi în folosul cărora se realizează acţiunea de informare de către cele două servicii publice.Nu numai interpretarea gramaticală conduce la această concluzie, ci şi o interpretare logică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 noiembrie 2009 in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

...realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.Art. 9CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.Art. 10(1)CDI pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat ori particular.(2)CDI sunt parte integrantă a unităţii de învăţământ......publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.Art. 42(1)Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 757 din 27-oct-2011

Legea 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

...măsurile prevăzute în art. 183 şi art. 198 alin. 2, iar faţă de practicianul în insolvenţă, măsura prevăzută în art. 198 alin. 2.Art. 4796: Măsurile asigurătoriiFaţă de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii, în vederea asigurării confiscării speciale, reparării pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.Art. 4797: Procedura de informareOrganul judiciar comunică organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică începerea urmăririi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 august 2006 in M.Of. 677 din 07-aug-2006

Bugetul rectificativ 8/19-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/65/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 8 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...Orientare.Acesta a fost, în special, utilizat pentru:- cheltuieli de sprijin (indemnizaţii de reprezentare, formare profesională, reuniuni, delegaţii);- cheltuieli privind informarea şi publicarea;- cheltuieli privind tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor;- contracte de prestări servicii;- subvenţii.Temei juridicRegulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european......legate de handicapuri sau de boli de tip "dis" - legate de anumite disfuncţii intelectuale şi neurologice).În conformitate cu temeiul juridic, Programul de sprijin pentru politica în domeniul TIC cuprinde următoarele acţiuni:(a) dezvoltarea Spaţiului unic european de informare şi consolidarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 19 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 49L

Hotarirea 860/1992 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului de lucru al acestuia

...Departamentul pentru Administratia Publica LocalaSecretar de stat, sef al DepartamentuluiDirectia administratie de statDirectia colectivitati localeDirectia control, informare, sintezaDirectia legislatie, studii, relatii externeSecretar general adjunctDirectia resurse financiareDirectia administrativaSectorul relatii cu publiculSectorul sisteme informaticeSecretar general adjunctDirectia analiza si avizare juridicaDirectia evidenta acte normative,secretariatDirectia urmarirea aplicariiactelor normativeSectorul documente secreteSectorul resurse umaneSectorul protocolANEXA Nr......pentru ca Guvernul sa-si poata exercita atributiile legale care ii revin in raporturile cu Curtea Constitutionala;5.efectueaza analiza juridica a memoriilor si petitiilor adresate Guvernului sau primului-minisstru de catre persoane fizice sau persoane juridice;6.asigura activitatea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 februarie 1993 in M.Of. 21 din 08-feb-1993