Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 711 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Hotarirea 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului

...de procedură civilă;- elaborarea legii (legilor) de punere în aplicare a codurilor;- continuarea programelor de integrare a bazelor de date legislative, inclusiv în plan european;- analiza critică a legilor cu incidenţă în Justiţie şi propunerea de proiecte pentru ajustarea acestora în scopul asigurării coerenţei legislative;- consultarea mediului de afaceri pentru colectarea de critici privind cadrul legislativ şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia, urmată de elaborarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2009 in M.Of. 907 din 23-dec-2009

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...dialog şi, în orice caz, în nota de fundamentare a iniţiativelor sale. Aceasta examinează, de asemenea, orice cerere a autorităţii legislative în această privinţă şi ţine seama de rezultatul eventualelor consultări efectuate de aceasta înainte de a-şi prezenta propunerile.Aceasta se va asigura că acţiunea pe care o propune este......hotărâte să aplice pe deplin Acordul interinstituţional din 22 decembrie 1998 privind orientările comune pentru calitatea redactării legislaţiei comunitare.a)Consultarea prelegislativă(26)Pe parcursul perioadei care precedă prezentarea propunerilor legislative, după informarea Parlamentului European şi a Consiliului, Comisia procedează la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

...sens în care vor fi elaborate Codul Administrativ (decembrie 2015) şi Codul de Procedură Administrativă (decembrie 2016).
3. Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de simplificare;
4. Includerea propunerilor de simplificare a legislaţiei în Planul Anual de Lucru al Guvernului.
VIII. Consolidarea procesului de consultare publică în stabilirea priorităţilor guvernamentale şi în elaborarea documentelor strategice guvernamentale.
1. Implicarea stakeholderilor încă din etapele iniţiale a le
......de management, sistemele de monitorizare şi evaluare.Măsurile referitoare la îmbunătăţirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare publică, concomitent cu sistematizarea şi simplificarea legislaţiei generează o serie de intervenţii legislative asupra actelor normative ce privesc procesul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2014 in M.Of. 834 bis din 17-noi-2014

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...o strategie postcriză eficace pentru creştere economică şi locuri de muncă în Europa. Iniţiativa dă curs rezultatelor celei mai recente consultări publice.
Comisia pentru afaceri europene Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
O piaţă unică digitală conectată
4.
Pachetul privind piaţa unică digitală
Legislativă/Fără caracter legislativ
Scopul iniţiativei este de a se asigura accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii digitale, de a crea condiţii de concurenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...18.Evaluarea iniţială a impactului realizată de Comisie şi toate activităţile suplimentare de evaluare a impactului desfăşurate pe parcursul procesului legislativ de instituţii vor fi făcute publice până la încheierea procesului legislativ şi vor putea fi utilizate, în ansamblu, drept bază pentru evaluare.b)Consultarea publică şi a părţilor interesate şi feedback19.Consultarea publică şi a părţilor interesate face parte integrantă din procesul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L

Ordonanta urgenta 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

...componente:11.asigură evidenţa aleşilor locali din unităţile administrativ-teritoriale;12.asigură realizarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional şi prin acordarea de asistenţă tehnică în scopul accesării fondurilor Uniunii Europene;13.avizează şi monitorizează acordurile şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 2007 in M.Of. 309 din 09-mai-2007

Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...alegerilor, respectiva referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2008 in M.Of. 196 din 13-mar-2008

Anexa 2/02/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.- simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, creşterea stabilităţii acestuia, diminuarea birocraţiei şi a corupţiei; susţinerea organizaţiilor de reprezentare a sectorului IMM şi consultarea lor; adoptarea de reglementări privind IMM în conformitate cu practicile existente pe plan internaţional (contabilitate şi sistem de raportare financiară......pescuit etc.:- sprijinirea organizaţiilor cooperatiste meşteşugăreşti, de producţie şi servicii şi de consum în dezvoltarea activităţilor organizate, printr-o acţiune legislativă şi de creditare, în vederea creării de noi locuri de muncă în sectoarele cu activitate profitabilă;- realizarea unor forme instituţionalizate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Contract de finantare din 2009 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate

...în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs sau se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poate solicita consultarea cu împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. Dacă, în urma: a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 2010 in M.Of. 514 din 23-iul-2010

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

...a)urmăreşte, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a celorlalte consultări electorale;b)elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea, perfecţionarea şi armonizarea cu acquis-ul comunitar, a cadrului legislativ electoral românesc;c)asigură transparenţa decizională în cadrul instituţiei, prin supunerea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative;d)urmăreşte......României, Partea I;e)asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere şi alte organe centrale, precum şi iniţiativele legislative care sunt transmise spre consultare la Autoritate; întocmeşte proiectul de aviz cuprinzând observaţiile şi propunerile Autorităţii şi urmăreşte transmiterea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2007 in M.Of. 196 din 21-mar-2007