Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6146 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 705.888 acte

Hotarirea 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului

...fi adoptate vizează următoarele direcţii de acţiune:
- reglementarea relaţiilor dintre angajat şi angajator pe baza simetriei juridice;
- reglementarea relaţiilor de muncă astfel încât să fie respectat caracterul de piaţă al economiei româneşti; modificarea prevederilor din actualul Cod al muncii care restrâng dreptul managerilor de a lua decizii privind firmele pe care le conduc, în scopul creşterii productivităţii muncii şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 decembrie 2004 in M.Of. 1265 din 29-dec-2004

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...unui SIM (4);(3)Ministerul Mediului şi Protecţiei Naturii.(4)Studiu privind impactul asupra mediului.- diferitele legi anuale ale finanţelor;- Codul Muncii, Legea nr. 92-007 din 14 august 1992;- legislaţia care reglementează protecţia socială (5);(5)Cf. Casa Naţională de Asigurări......normative
- articolul 61 alineatul (2) şi articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii.
- Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creşterea salariului minim pe economie garantat (SMIG)
- Ordonanţa nr
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

...raportului de serviciu din motive neimputabile, prevazuta la art. 17 alin. (1) din lege, se întelege:a)încetarea raportului de munca în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;b)încetarea raportului de munca, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

...metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.Art. 2(1)Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clauzele prevăzute la art. 4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 2 martie 2006 in M.Of. 196 din 02-mar-2006

Decizia 24/2003 [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 si 223 din Codul muncii, adoptat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 2002

...d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 şi 223 din Codul muncii, adoptat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 decembrie 2002Curtea Constituţională a fost sesizată, în......a) din Constituţie, la data de 13 decembrie 2002, de 54 de deputaţi, în vederea declanşării controlului de constituţionalitate asupra Codului muncii.Potrivit tabelului cuprinzând semnăturile autorilor sesizării de neconstituţionalitate, cei 54 de deputaţi sunt următorii: Marin Anton, George Crin Laurenţiu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 februarie 2003 in M.Of. 72 din 05-feb-2003

Contract Colectiv de Munca 710/2008 unic la nivelul ramurii construcţii de maşini pe anii 2008-2010

...valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Indemnizaţia de concediu de odihnă se va calcula conform prevederilor din Codul muncii.(2)Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale acesteia, pe lângă indemnizaţia de concediu se va plăti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2008 in M.Of. 2 cc din 01-feb-2008

Hotarirea 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

...femele de 1-2 ani
09
- Bovine masculi de 1-2 ani
10
Bovine de 2 ani şi peste - total cod (12+17)
11
- Bovine masculi de 2 ani şi peste cod (13+15+16)
12
- pentru reproducţie
13
din care: Tauri reproducători autorizaţi
14
- reformaţi (pentru sacrificare)
15
- pentru muncă
16
- Femele de 2 ani şi peste cod (18+19)
17
- Juninci
18
- Vaci cod (20+21)
19
- vaci pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 ianuarie 2010 in M.Of. 1 din 04-ian-2010

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...implementarea planului nostru de restructurare deja aprobat ce vizează eliminarea pierderilor până în anul 2012 cel târziu.SECŢIUNEA 2:Pieţele muncii25.Am realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii. Noul cod al muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să flexibilizeze piaţa muncii prin promovarea contractelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Contract Colectiv de Munca 993/11/2006 unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006-2007

...unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006-2007Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familieiînregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub numărul 993/11/8.05.2006În temeiul drepturilor garantate de art. 41, alin. 5 din Constituţia României, al Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), al Legii nr. 130/1996, republicată, al Legii nr. 54/2003, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 mai 2006 in M.Of. 9 cc din 24-mai-2006

Decizia 380/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

...excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 noiembrie 2004 in M.Of. 1015 din 03-noi-2004