Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Ordinul 5447/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 octombrie 2016 in M.Of. 811 din 14-oct-2016

Decizia 19/2016 [A] referitoare la examinare sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.521/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?

...din 23 aprilie 2015, prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii, precum şi deciziile nr. 413 şi 414 din 14 aprilie 20104, nr. 223 din 13 martie 20125 şi nr. 1.106 din 22 septembrie 20106.4Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2016 in M.Of. 1010 din 15-dec-2016

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Martocian împotriva României

...respins recursul.20. Având în vedere agravarea mai multor afecţiuni neurologice de care suferă, reclamantul se află, începând din octombrie 2012, în incapacitate totală şi permanentă de muncă.II. Dreptul şi practica interne relevante21. Dispoziţiile relevante ale Codului de procedură penală în ceea ce priveşte căile de atac disponibile pentru a contesta o rezoluţie a parchetului, astfel cum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 ianuarie 2017 in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Decizia 21/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală, în cauzele în care faptele au fost comise sub imperiul vechiului Cod penal şi s-a apreciat de instanţa fondului că aceasta este legea penală mai favorabilă, se impune asistenţa juridică a inculpatului prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de vechiul Cod penal sau la cele prevăzute de noul Cod penal, în vigoare la momentul soluţionării apelului

...orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;- să comunice şi să justifice Serviciului de probaţiune schimbarea locului de muncă;- să comunice Serviciului de probaţiune informaţii cu privire la mijloacele sale de existenţă.În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii prevăzute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Ordinul 5313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 806 din 12-oct-2017

Decizia 84/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la principiul contributivităţii, în situaţia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

...se asigure principiul contributivităţii, cum s-a reţinut şi prin deciziile nr. 5/2010, nr. 19/2011 şi nr. 19/2012, astfel încât textul în discuţie nu necesită o interpretare specială.___________2Abrogat prin Legea nr. 53/2002 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.32. Curtea de Apel Bucureşti a comunicat opinia conturată la nivelul Secţiei a VII-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Ordinul 1163/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 806 din 12-oct-2017

Ordinul 1114/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 octombrie 2016 in M.Of. 811 din 14-oct-2016

Decizia 19/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

...art. 18 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «cheltuieli de personal» nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfăşurată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 iulie 2019 in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...nr. 269 din 9 noiembrie 2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILa articolul 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se abrogă.Art. IILa articolul 268 alineatul (1) din Legea nr. 53...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 noiembrie 2021 in M.Of. 1076 din 10-noi-2021