Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 132 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Decizia 53/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013

...de vedere în acest sens.3.Încheierea pronunţată în cameră de consiliu de Completul arbitral la data de 23 august 2012 este nelegală, încălcând dispoziţiile legale privitoare la procedura de convocare şi comunicare, precum şi principiile contradictorialităţii şi disponibilităţii procesului civil (art. 127, art. 145-147, art. 358 şi urm. din Codul de procedură civilă), precum şi dreptul la apărare şi la un proces echitabil (art. 21 din Constituţia României, art. 6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2013 in M.Of. 270 din 14-mai-2013

Regulamentul 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

...1)Fondul deschis de investiţii se constituie pe bază de contract de societate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament.(2)Iniţiativa constituirii unui fond deschis de investiţii aparţine exclusiv S.A.I., în conformitate cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iunie 2014 in M.Of. 436 bis din 16-iun-2014

Decizia 294/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.096 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă

...nr. 245 din 1 octombrie 1992, Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, şi Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 2016 in M.Of. 616 din 11-aug-2016

Ordinul 167/2018 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

...naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei).(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2018 in M.Of. 801 din 19-sep-2018

Decizia 658/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.200 pct. 4 din Codul civil din 1864

...potrivit art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Potrivit art. 82 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2019 in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Reglementari din 2019 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE ''Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant'' RACR-LTMO, ediţia 3/2019

...1:1.1. ScopPrezenta reglementare stabileşte cerinţele privind limite ale timpului de muncă şi de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant implicat în operaţiuni aeriene în acord cu prevederile Codului aerian civil, în limitele prevăzute de art. 8 al Regulamentului (UE) 965/2012.SUBCAPITOLUL 2:1.2. Aplicabilitate(1)Prezenta reglementare este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 aprilie 2019 in M.Of. 295 din 17-apr-2019

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...certificatului de căsătorie belgian la Ambasada României la Bruxelles. Răspunsul primit, potrivit procesului-verbal încheiat în data de 20 septembrie 2012, a fost în sensul că solicitarea de înscriere a căsătoriei "nu poate fi rezolvată favorabil pentru următoarele motive: Codul civil al României prevede următoarele la art. 277 alin. (2): Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Decizia 773/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.372 alin. (1) şi (2) din Codul civil

...Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.372 alin. (1) şi (2) din Codul civil, excepţie ridicată de Ana Bontaş în Dosarul nr. 2.751/100/2012 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.662D/2015.2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2017 in M.Of. 174 din 09-mar-2017

Ordinul 4964/2012 privind divizarea parţială a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

...International School" din Voluntari nr. 382E din 16 mai 2012, înregistrată la ARACIP cu nr. 1.721 din 18 mai 2012,având în vedere prevederile art. 233, art. 236 alin. (3), art. 238 alin. (2) şi ale art. 239 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2012 in M.Of. 602 din 22-aug-2012

Ordinul 5827/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Lorelay'' din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Lorelay'' din municipiul Iaşi

...Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ primar,___*) Ordinele nr. 4.107/2009 şi nr. 4.355/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,luând în considerare solicitarea Asociaţiei "Lorelay" din Iaşi cu nr. 87 din 14 august 2012 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2012 in M.Of. 689 din 05-oct-2012