Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 159 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 711.023 acte

Decizia 9/2013 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, cu referire la revizuirea din oficiu a pensiilor prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010, atunci când printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-au dispus anularea deciziei de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi menţinerea în plată a pensiei de serviciu, în cuantumul anterior

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012.Or, pentru existenţa "lucrului judecat", potrivit art. 1201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iulie 2013 in M.Of. 464 din 26-iul-2013

Decizia 53/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013

...de vedere în acest sens.3.Încheierea pronunţată în cameră de consiliu de Completul arbitral la data de 23 august 2012 este nelegală, încălcând dispoziţiile legale privitoare la procedura de convocare şi comunicare, precum şi principiile contradictorialităţii şi disponibilităţii procesului civil (art. 127, art. 145-147, art. 358 şi urm. din Codul de procedură civilă), precum şi dreptul la apărare şi la un proces echitabil (art. 21 din Constituţia României, art. 6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 mai 2013 in M.Of. 270 din 14-mai-2013

Regulamentul 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

...1)Fondul deschis de investiţii se constituie pe bază de contract de societate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament.(2)Iniţiativa constituirii unui fond deschis de investiţii aparţine exclusiv S.A.I., în conformitate cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iunie 2014 in M.Of. 436 bis din 16-iun-2014

Decizia 13/2022 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 şi art. 6 alin. (1), (4) şi (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 şi art. 2.504 alin. (1) din Codul civil

...la data încheierii contractelor menţionate şi până la judecarea cauzelor au intrat în vigoare, începând cu 1 octombrie 2011, noul Cod civil şi Legea nr. 71/2011 şi, începând cu 15 februarie 2013, noul Cod de procedură civilă şi Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a acestuia.33. Apreciind că ipoteza sesizării privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 septembrie 2022 in M.Of. 907 din 15-sep-2022

Decizia 18/2022 [A] pentru aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

...obiect plângere contravenţională, deoarece dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, introduse prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, derogă de la dispoziţiile art. 711 din Codul de procedură civilă, care trimit la dispoziţiile Codului civil, inclusiv la cele ale art. 2.512 alin. (2) din acest...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2022 in M.Of. 1258 din 28-dec-2022

Decizia 658/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.200 pct. 4 din Codul civil din 1864

...potrivit art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Potrivit art. 82 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 noiembrie 2019 in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Ordinul 167/2018 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

...naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Codul reţelei).(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 septembrie 2018 in M.Of. 801 din 19-sep-2018

Decizia 294/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.096 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă

...nr. 245 din 1 octombrie 1992, Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, şi Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 august 2016 in M.Of. 616 din 11-aug-2016

Reglementari din 2019 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE ''Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant'' RACR-LTMO, ediţia 3/2019

...1:1.1. ScopPrezenta reglementare stabileşte cerinţele privind limite ale timpului de muncă şi de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant implicat în operaţiuni aeriene în acord cu prevederile Codului aerian civil, în limitele prevăzute de art. 8 al Regulamentului (UE) 965/2012.SUBCAPITOLUL 2:1.2. Aplicabilitate(1)Prezenta reglementare este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 aprilie 2019 in M.Of. 295 din 17-apr-2019

Decizia 70/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind punerea în funcţiune a Registrului naţional al actelor atestate de avocat, prevăzut de art. 3 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...temeiul art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995, astfel încât contractul de împrumut din 11 mai 2012, a cărui dată a fost atestată de avocat, constituie titlu executoriu, conform art. 2.157 alin. (1) şi art. 2.165 din Codul civil;- Sentinţa civilă nr. 5.312 din 16 iulie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 8.502/302/2019 (definitivă prin neapelare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 decembrie 2020 in M.Of. 1243 din 17-dec-2020